תביעה נגד בזק על תקלה בטלפון

פסק דין התובע עו"ד במקצועו, הינו לקוח של הנתבעת ובמשרדו מותקנים שני קווי טלפון, אחד מהם פקס, וכן הוא לקוח שירותי האינטרנט המהיר שמספקת הנתבעת. ב- 14/1/07 גילה התובע כי קווי הטלפון והאינטרנט משותקים, והודיע על כך למוקד 166 לנתבעת, שהשיבה לו כי התקלה תתוקן בהקדם. התקלה לא תוקנה עד שעות הערב, והתובע טוען כי ביקש מהנתבעת באמצעות מוקד 199 להפנות את השיחות הנכנסות לטלפון למספר טלפון קווי של חברת הוט, באמצעות שירות שיחה עוקבת, והתשובה שקיבל הייתה כי אין באפשרות הנתבעת לבצע פעולה כזאת. למחרת פנה שוב ונמסר לו כי העניין בטיפול, וכך גם ביום שלאחר מכן, וקיבל תשובות כי העניין נמצא בעדיפות עליונה, ובסופו של דבר חזר לפעול קו טלפון אחד ב- 18/1/07 ורק ב- 25/1/07 תוקנו יתר הקווים, אך שירות האינטרנט של התובע חזר לתיקנו רק ב- 28/1/07, זאת לאחר שהוא הודיע לנתבעת כי שירות זה טרם פועל במשרדו. התובע ניזוק במהלך התקופה בה הייתה התקשורת במשרדו מנותקת כאמור, שכן הוא עובד בעיקר באמצעות האינטרנט מול ההוצאה לפועל, והפקידות במשרדו היו בטלות מעבודה במשך ימים אחדים. באותם ימים השתמש בטלפון הנייד שלו וכן התחבר ב- 22/1/07 לאינטרנט באמצעות שירותי הכבלים של חברת הוט. התובע מוסיף בכתב התביעה כי ב- 17/1/07 פגש צוותים של הנתבעת בכפר ונאמר לו כי הם ישלחו לתקן את התקלה, אך אינם יודעים מתי יצליחו לסיים את התיקון. התובע מעמיד את תביעתו הכספית על כ- 15,650 ₪ בגין עלות ביצוע שיחות טלפון באמצעות טלפונים ניידים, אובדן מספר רב של שעות עבודה, עוגמת נפש, תשלום שכר לפקידות בזמן העדר תקשורת, ועלות חיבור אינטרנט לחברת הוט. הנתבעת טוענת כי ב- 16/1/07 נתגלתה תקלה הקרוייה בלשונה "שברון כללי", שמשמעותה תקלה כללית הנגרמת מסיבות שונות, והגורמת לניתוק של מספר רב של קווים. לטענתה התגלה באותו יום כי נגנב כבל נחושת וכתוצאה מכך נותקו קווים ל- 1160 לקוחות. רק ב- 25/1/05 הצליחה הנתבעת להטמין כבל חדש במקום זה שנגנב, ומבחינתה נפתרה בכך הבעיה, וגם קו ה- ADSL של התובע אמור היה לעבוד, והיא הייתה מודעת לכך שלא עבד רק כאשר התקשר התובע ב- 28/1/07 והודיע על כך. נציגת הנתבעת מסבירה את הקושי בטיפול בבעיית גניבת הכבלים ברחבי הארץ, ההולכת ומתרחבת, ומצריכה זמן ממושך יחסית בהשגת כבלים חדשים והתקנתם. אינני סבורה כי הנתבעת פעלה ברשלנות חמורה, ודאי לא פעלה במזיד ובהתעלמות מהתובע כפי שהוא מנסה להציג, ואין לי סיבה שלא לקבל את טענתה כי אכן מקור התקלה היה בכבל שנגנב. אין ספק שנגרמו לתובע נזקים, אך הם אינם מתקרבים אפילו לסכום המופרז שנקב בתביעתו, הכולל בין היתר 5000 ₪ עוגמת נפש, מרכיב שכלל אין לפסקו במקרה שכזה. למעשה לא הוכיח התובע באופן ממשי אף אחד מראשי הנזק שתבע, והנתבעת הייתה מוכנה לפצות אותו בסכום העולה כדי שני חודשי דמי שימוש ואף הציעה לפטור אותו מהתחייבותו כלפיה לגבי שירות האינטרנט, אך התובע סירב לקבל הצעות אלה. בהתחשב בכל האמור יתכן כי מדובר בזמן ממושך מדי לצורך תיקון התקלה, והנני הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 500 ₪ ועוד 100 ₪ הוצאות הכל בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום הפירעון. טלפון (קווי)בזקטלפון