תביעת נגד חנות בבית משפט לתביעות קטנות - נזק תמונות מצלמה דיגיטלית

פסק דין השאלות שעומדת לדיון הן: 1) האם אחראית הנתבעת לנזק שאירע לקובץ התמונות שהיה במצלמה הדיגיטלית של התובעים? אם כן; 2) מהו סכום הפיצויים שעל הנתבעת לשלם לתובעים בגין נזק זה? כללי: התובעים הינם לקוחות של הנתבעת. הנתבעת הינה חברה הרשומה בישראל כדין, העוסקת במתן שירותי צילום, לרבות צילום דיגיטלי ופיתוח תמונות, לרבות תמונות שצולמו במצלמות דיגיטליות. התובעים יצאו לטיול בברצלונה, ובמסגרת טיול זה צילמו תמונות במצלמה דיגיטלית שהיתה בבעלותם. התובעים מסרו את המצלמה לעובד הנתבעת, וביקשו כי יפתח עבורם את התמונות מהטיול, ובמקביל יעביר את התמונות לדיסק. נציג הנתבעת נאות לבקשת התובעים, והצליח להעלות את סרט הצילום על המחשב בחנות, שלפתע נעלמו התמונות מהמחשב. במשך זמן רב עמל נציג הנתבעת בניסיון לשחזר את התמונות, אך ללא ההצלחה. תביעת התובעים: סרט הצילום הכיל תמונות מטיול לברצלונה של התובעים ביחד עם זוגות אחרים, טרם הגעתם לחנות הנתבעת, התמונות היו קיימות במצלמה, כך עולה מעדותם של התובעים כי הצליחו לראות את התמונות דרך הטלוויזיה בביתם בחיק משפחתם, ואף בחנות הנתבעת לאחר שהעובד, מר צביקה, העלה את התמונות על המחשב שבחנות. המצלמה הועברה למעבדה לצורך בדיקה ושחזור הקבצים של התמונות, אך כל הניסיונות לשחזר לא עלו יפה. גם לאחר שחלף זמן רב מקרות אותו אירוע ניסו הנתבעים לנסות שוב לשחזר את הקבצים הדיגיטליים, אך לשווא. לאור זאת, תובעים התובעים מאת הנתבעת את עלות הטיול לברצלונה בתוספת פיצויים בגין עגמת נפש בסך 2,500 ₪. טענות ההגנה: הנתבעת אינה מכחישה את הנזק שאירע לתובעים, אך יחד עם זאת טוענת שהסרט היה פגום מלכתחילה וככל הנראה לא ניתן היה לפתחו. למעשה טוענת הנתבעת שאין לה כל אחריות לאירוע הנזק. בנוסף, דוחה הנתבעת בתוקף את סכום התובענה אשר יוצרת השוואה לסכום עלות בטיול לברצלונה. וכלשונה, דרישתם מופרכת קנטרנית וחסרת כל בסיס. העדויות: עדותו של מר שחר לביא, אשר ביצע בדיקה באמצעות תוכנת סריקה המאפשרת שחזור חומרה, עולה כי כן קיים קובץ בגודל 2-3 ג'יגה, אך הוא פגום ולא ניתן לפתיחה. לדבריו, אין הוא יכול לדעת באיזה שלב אירע הפגם בקובץ. עדות אחרת של מר פז מוסקוביץ, מנהל מעבדה, עולה כי ככל הנראה מדובר בתקלות שכיחות. דיון ומסקנות התובעים צירפו לכתב תביעתם אישור של עובד התובעת, מר צביקה, שנוסחו כדלקמן: "נמחקה בטעות סרט וידאו על ידי. צביקה" מעדות התובעים ומהמסמך הנ"ל עולה כי כאשר הביאו התובעים את המצלמה לחנות הנתבעת, סרט התמונות היה קיים, כך שהצדדים ראו את התמונות ואף לזמן של דקות בודדות, דבר אשר מאמת את דברי התובעים כי היה קיים סרט צילום ועליו תמונות בהגיעם לחנות. כאשר התקין מר קדמי את המצלמה למחשב התרחשה הטעות של צביקה, והתמונות נעלמו מעניהם. האישור של צביקה מציין בפירוש שטעות שלו גרמה למחיקת הסרט, ובכך הוכיחו התובעים את רשלנותה של הנתבעת, ואת אחריותה למחיקת הסרט. שאלת הנזק: לא היה קשה לראות ולחוש את אכזבתם הרבה של התובעים לאחר שמזכרת היחידה שנותרה להם מהטיול לברצלונה נמחק, ובייחוד לנוכח מאורע יום הולדתה ה-40 של התובעת. התובעים תבעו כחלק מהנזק את עלות כל הטיול ועוגמת נפש בסך 2,500 ₪. את עלות הטיול אין התובעים יכולים לקבל, שהרי השתתפו בטיול, והטיול התנהל כפי המתוכנן. כל אשר זכאים התובעים הינו לפיצוי בגין עוגמת נפש על כך שסרט הצילום נמחק ואינו בנמצא. סבור אני שפיצוי בסך 1,000 ₪ הינו פיצוי סביר בנסיבות הענין. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן: 1) את הסך 1,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 2) את הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)תביעות קטנות