תביעת פיצויים חופשה משפחתית על אונייה

פסק דין בחודש מאי 2006, התובע ובני משפחתו שהו על סיפון אוניית הנופש המוכרת בשם "הנסיכה". לטענת התובע, ההפלגה האמורה לעיל יצאה באיחור של שבוע ימים. תוך כדי ההפלגה, היה פיצוץ בצנרת המים של חדרי הנוסעים, האוכל לא היה לשביעות רצונו והספינה הגיעה באיחור לכל היעדים. הנתבעת, מצידה, מכחישה את כל טענות התובע, למעט זו בדבר פיצוץ צינור המים ולגבי האחרונה, לטענתה, התקלה נבעה מכוח עליון. לאחר שקראתי את כתבי טענות הצדדים ושמעתי אותם בדיון שנערך בפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה הקטן. התובע לא הוכיח את הנזקים הבאים כדבעי: יציאת הספינה באיחור של שבוע ימים ו/או כי נגרם לו נזק כלשהו בעקבות דחייה זו. כמו כן, לא הוכיח את טיב ואיכות האוכל, ולא הוכיח כי הספינה הגיעה באיחור לכל היעדים. בשאלת הפיצוץ בצינור, לא מקובלת עליי טענת הנתבעת, לפיה מדובר בכוח עליון. על הנתבעת היה לבדוק את מצב הספינה לפני צאתה את נמל הבית, וכן לבצע תחזוקה טובה ומתאימה, על מנת שתקלה מעין זו לא תתרחש במהלך ההפלגה. הנתבעת מודה, כי כתוצאה מהפיצוץ האמור, נמנעה הנעת הנוסעים במשך 12 שעות. דבר שכאמור לא היה צריך לקרות. לפיכך, החלטתי כי בגין אי הנוחות והפגיעה בהנאת התובע, כתוצאה מפיצוץ צינור המים הנ"ל, יש מקום לפצותו בסכום אותו אני קובע על פי האומדנה על סך של 1,100 ₪. בסיכומו של דבר ובמקובץ, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,100 ₪ וכן הוצאות משפט כולל החזר אגרה בסך 150 ₪. אלה ישולמו תוך 30 ימים אחרת ישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פיצוייםהפלגות נופש (תביעות)