תביעה על הזמנת מערכת אזעקה - פיצויים

פסק דין עובדות וטענות הצדדים זוהי תביעה על סך 17,800 ₪ בטענה שנגרמו לתובעים נזקים עקב הפרת התחייבויותיה של הנתבעת. הנתבעת הינה חברה פרטית העוסקת בהתקנת מערכות אזעקה ואספקת שירותי מוקד בכל רחבי הארץ. ביום 11.10.05 רכשו התובעים מהנתבעת מערכת אזעקה לדירתם. לטענת התובעים, הם הזמינו את המערכת המשוכללת ביותר על פי המלצת סוכן המכירות של הנתבעת. בין התאריכים 4.4.07 ועד ליום 7.4.07 התובעים שהו בחו"ל, ובטרם עזיבת הדירה הם הפעילו את מערכת האזעקה. עם חזרתם ארצה גילו התובעים כי בוצעה פריצה לדירתם מבלי שהתקבלה כל התראה מן הנתבעת בדבר אותה פריצה. לטענת התובעים הנתבעת הפרה את התחייבויותיה בכך שמכרה להם מערכת אזעקה שאיננה עומדת בסטנדרטיים המנימאליים ושאיננה יעילה כלל, המערכת בפועל לא פעלה ולא התריעה בזמן אמת כאשר הפורצים נכנסו לדירתם, דבר שהיה בו כדי לצמצם את נזקיהם. לטענת הנתבעת, התובעים רכשו את המערכת הבסיסית ביותר, על פי דרישת חברת הביטוח. לטענת הנתבע, במקרה דנן המערכת היתה תקינה אך עקב שיבוש קו הטלפון על ידי הפורצים לא יכלה להתקבל כל הודעה אצלה במוקד. מוקד אשר פועל רק בעת שנשלחת קריאה, דרך הטלפון. בנוסף, נטען וכעולה מכתב ההגנה כי שיבוש קו הטלפון יכול להיות תוצאה של ניתוק פיזי או מתפיסת הקו על ידי חיוג מתמשך לטלפון בית הלקוח כך שלא היתה לנתבעת כל דרך לקבל אינדיקציה כלשהי על אירוע הפריצה. דיון תפקידה של הנתבעת מתחיל לאחר קרות הפריצה, שכן הפריצה תמיד קודמת בזמן לאות האזעקה, כך שאין בשירותי הנתבעת כדי למנוע את קרות אירוע הפריצה ובנוסף, לא מוכח כי לא היה נגרם נזק דומה במקרה ומערכת האזעקה לא היתה מנוטרלת על ידי הפורצים עד שניידת המשטרה או רכב סיור של הנתבעת היתה מגיעה למקום. יחד עם זאת, אדם הרוכש מערכת אזעקה לביתו מחפש תחושת ביטחון ודרך מע' האזעקה מצפה לצמצום נזקיו בעת פריצה אם ע"י הקושי בנטרול האזעקה ואם בשל האפשרות של הגעת משטרה למקום סמוך ככל האפשר לקרות הארוע, שיקולים שייתכן והיה בהם כדי להרתיע פורץ מעצם הפריצה או ימקסם אפשרויות תפיסתו ויצמצם "מרווח הזמן" שיעמוד לרשותו להוצאת דברים מהדירה. הקלות בה ניתן לנטרל את מערכת האזעקה במקרה דנן מעלה ספק באשר ליעילותה. הנתבעת צירפה להגנתה מסמך מיום 12.04.07 שנחתם על ידי התובע לאחר הפריצה והממליץ לשדרג את מערכת האזעקה הקיימת בדירת התובעים. נציג הנתבעת דרכו נרכשה מערכת האזעקה כלל לא זומן לעדות, דבר הנזקף לחובת הנתבעת. לאור האמור לעיל, ניתן לקבוע כי הנתבעת שיווקה לתובע מערכה אזעקה שאיננה תואמת את אשר הובטח לו. גובה הנזק עלות מערכת האזעקה: ממועד רכישת המערכת והשירות ועד ליום האירוע חלף פרק זמן של כשנה וחצי, במהלכם סיפקה הנתבעת את השירותים שנרכשו על ידי התובעים. נכון להיום, התובעים עדיין מנויים של הנתבעת ומקבלים את השירותים שנרכשו ממנה ועל כן התובעים אינם זכאים להשבת הסכומים ששולמו עבור מערכת האזעקה. השתתפות עצמית וערכי כינון מהמסמכים שצורפו לתביעה ניתן לראות כי חברת הביטוח פיצתה את התובעים בגין הפריצה לביתם אך הם שילמו השתתפות עצמית וכן ערכי כינון של החפצים שנגנבו מהדירה בסך כולל של 4,947 ₪. לא ניתן לראות בהוצאות אלו כנזק שהנתבעת חייבת בפיצוי התובעים בגינו, הרי שאין במערכת האזעקה כדי למנוע את עצם קרות ארוע הפריצה וכפי שכבר צויין לעיל, מע' אזעקה העונה על הדרישות יתכן והיה בה כדי לצמצם את אפשרויות הפריצה ולמקסם אפשרויות תפיסת הפורצים, אך אין בטוחה לכך שכך אכן היה קורה, או כי לא יתרחש ארוע פריצה כלל. נדמה שהפיצוי שיש לפסוק לתובעים הינו בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם עקב אי קיום התחיבות הנתבעת כלפיה בכך שסופקה להם מערכת אזעקה שאיננה תואמת את אשר הובטח. סכום הפיצוי יועמד על סך 2,000 ₪ להיום והוא ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יצטרפו אליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף תישא הנתבעת בהוצאות הליך זה על סך 200 ש"ח להיום שאף הם ישולמו תוך 30 יום מהיום. פיצוייםאזעקה