תביעה נגד אולם אירועים - פיצויים על בר מצווה

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובעת בשל אירוע בר מצווה שערכה באולמי הנתבע ביום 1.8.06 (להלן - האירוע). לטענת התובעת, בעת קיום המו"מ הראשוני לגבי האירוע ביום 22.6.06, הוצג בפניה תפריט שצורף כנספח א' לכתב התביעה (להלן - תפריט א'), אך הבחירה הסופית של התפריט נעשתה על ידי התובעת יום לפני האירוע. באותו מעמד הוצג בפניה תפריט בריתות, שצורף כנספח ב' לכתב התביעה (להלן - תפריט ב'), שהינו מצומצם יותר מתפריט א'. התובעת מודה כי ללא שימת לב הסכימה באותו מעמד לתפריט ב' והבחינה בהבדל בין מה שסוכם מלכתחילה במסגרת המו"מ הראשוני לבין התפריט שהוגש בפועל רק במהלך האירוע. 2. עוד טוענת התובעת כי הנתבע לא עמד בהבטחתו לגבי הכשרות. לטענתה, הובטחה כשרות של הרב רובין כאשר בפועל ניתנה כשרות אגודת ישראל, דבר שגרם למבוכה בקרב חלק מן האורחים. 3. כמו כן טוענת התובעת, כי לא הונחו אגרטלי פרחים על השולחנות, לא הוגשה עוגת בר מצווה, הכסאות באולם לא כוסו בבד לבן כפי שהוצג בעת הזמנת האירוע, לא הונחו זרי פרחים בכניסה לאולם, שולחן כיבוד כפול לא בוצע, הוגשו סלטים מקולקלים (סלט חומוס, וסלט גזר) שהוחזרו למטבח ולא הובאו במקומם סלטים אחרים, הוגשו חצאי לחמניות יבשות, ואחד מן האורחים נפל מכסא שבור. 4. הדיון הראשון בתביעה נקבע ליום 9.5.07, והנתבע לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב לדיון. הואיל והתעורר ספק לגבי אישור המסירה - נדחה הדיון ליום 13.1.08. גם הפעם בחר הנתבע שלא להגיש כתב הגנה, אולם התייצב לדיון. במהלך הדיון הכחיש הנתבע את כל טענות התובעת, וטען כי נערכה הזמנה בכתב אך הוא זרק אותה לאחר שהתובעת שילמה לו את מלוא התמורה בשל האירוע. (פרוטוקול עמ' 2 שורה 6). הנתבע טען: "היא שילמה מה שביקשתי, עכשיו אני לא יודע על מה היא תובעת אותי". (פרוטוקול עמ' 2 שורות 4-5). 5. עיון בתפריט א' ובתפריט ב' מעלה כי ישנם הבדלים מהותיים בין התפריטים. תפריט א' כולל בנוסף לכל המפורט בתפריט ב' גם מנות ראשונות, מנות אחרונות, בר קבלת פנים, סידור אולם, עוגת בר מצווה, סידורי פרחים. תפריט א' הוא תפריט עשיר יותר שמיועד, כפי שעולה ממנו, לחגיגות בר מצווה וחתונות. מאידך, תפריט ב' הוא תפריט מצומצם יותר ומיועד לחגיגות ברית מילה. 6. הואיל והתובעת הודתה כי בתום לב הסכימה, בעת פגישתה הנוספת עם הנתבע, לתפריט ב' - אין לה להלין אלא על עצמה כי באירוע לא הוגש תפריט א' עם כל התוספות שבו. יחד עם זאת, הנתבע לא סתר את טענתה של התובעת לפיה, לאור הפגישה הראשונה בין הצדדים, היה ברור לו שמדובר בחגיגת בר מצווה ולא ברית. מן הראוי היה שהנתבע יסב את תשומת לבה של התובעת לטעות לפני האירוע, ויוודא שאכן כוונתה לתפריט ב' ללא תפריט א'. כמו כן, לא נסתרו טענותיה של התובעת בענין הכשרות, בענין טיב המזון שהוגש, ובענין מצבו של הריהוט באולם. בנסיבות אלה יש מקום לקבלת התביעה באופן חלקי. 7. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.11.06) ועד לתשלום בפועל ובתוספת 500 ₪ הוצאות משפט. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. אירועים (תביעות)פיצוייםאולם / גן אירועים