תביעה נגד השטיח המעופף על טיול מאורגן

פסק דין בפנינו שלוש תביעות שעניין זהה והן אוחדו לדיון אחד. שלושת התובעים, קרובי משפחה, הזמינו אצל הנתבעת באמצעות סוכן נסיעות (איסתא) טיול בן שבוע ימים בורנה. הטיול המתוכנן זומן כארבעה חודשים מראש, ואולם יום לפני מועד הטיסה, הודיעה הנתבעת לתובעים באמצעות איסתא, כי הטיסה בוטלה, וזאת ללא נימוק ממשי. באותה נשימה הציעה הנתבעת לתובעים, חבילת תיור חלופית, קצרה ביומיים, ואולם התובעים לא הסכימו לכך. לטענת התובעים הטיסה כלל לא בוטלה, אלא שמשיקולים אשר לא פורטו על ידי הנתבעת, בוטלו המקומות האמורים בטיסה. הנתבעת מכחישה העניין מכל וכל ועומדת על טענתה כי הטיסה בוטלה על ידי המוביל. בכתב התביעה, טוענים התובעים כי כתוצאה מהביטול האמור נגרמה להם עוגמת נפש מרובה, אותה הם מעריכים בסך של 15,000 ₪ כ"א. הנתבעת טוענת בכתב ההגנה לחוסר יריבות וחוסר עילה. בדיון שנערך בפני טענו התובעים לעוגמת הנפש המרובה שנגרמה להם. באשר לטענת חוסר היריבות הרי שהיא נדחית משום שהאחריות רובצת לפתחו של הספק השירות, במקרה זה הנתבעת. יש גם לציין שלא ניתן הסבר סביר לביטול. נראה כי במקרה זה יש לפצות את התובעים, אולם הפיצוי צריך להיות בהתאם לנזק הממשי שנגרם. ונראה כי במקרה זה שבו לא היו הוצאות בפועל של התובעים, יש לפצותם בסכום של 500 ₪ כ"א. וכן בתוספת אגרת בית המשפט על סך 150 ₪ לכ"א. סיכומו של דבר: על הנתבעת לשלם 1,950 ₪ לשלושת התובעים יחדיו, כאשר כל זוג יקבל את חלקו היחסי בסך 650 ₪ (כולל אגרה). סכום זה ישולם תוך 30 יום אחרת יישא הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד מועד התשלום בפועל. נופשסוכני נסיעות (תביעות)טיול מאורגן (תביעות)