תביעה נגד הוט - ניתוק יס / YES

פסק דין בחודש 12/06 נחתם בין התובעים, תושבי זכרון יעקב לבין נציג של הנתבעות, הסכם לאספקת שירותי טלוויזיה בכבלים, אספקת שירותי אינטרנט וכן קו טלפון קווי. עד לאותה עת התובעים היו מנויים של חברה אחרת לאספקת שידורי טלוויזיה בלוויין(יס). הנתבעות התחייבו לטפל בניתוק השירות של חברת יס ולחבר את דירת התובעים לשירותים שהוזמנו מהן לרבות הכנת והתקנת התשתיות הדרושות לקבלת השירותים שהוזמנו מהנתבעות. לטענת התובעים, הנתבעות לא מילאו אחר התחייבויותיהן במלואן והחמור מכל, נמנעו מלגלות להם פרטים חיוניים ביותר באשר למהות ההתקשרות, בכל הקשור לאספקת שירותי הטלפון. לדברי התובעים, רק בעת ביצוע ההתקנה בביתם, שאף היא בוצעה באיחור, התברר להם לראשונה שקו הטלפון מחובר ל"מודם" כך שבעת הפסקת חשמל, קו הטלפון איננו פעיל. קו טלפון שאיננו פעיל בעת הפסקת חשמל, מונע למעשה את הפעלת האזעקה של בית התובעים, אזעקה המותקנת בביתם והיוותה תנאי מתנאי חברת הביטוח שביטחה את דירתם. לדברי התובעים, ההתקנה בביתם ארכה זמן רב מעל למשוער דבר שאילץ אותם, עקב התחייבות קודמת, לעזוב את הבית בטרם השלמת ההתקנה, ומששבו לביתם גילו כי ההתקנה בוצעה בצורה רשלנית תוך השארת לכלוך ושאריות של החומרים שהמתקינים השתמשו בהם, החוטים נתלו בצורה רשלנית, על אף העובדה שבבית קיימות תעלות מסודרות לאחסון כל החיווט . בנוסף לכך, לדברי התובעים, התברר להם כי אחד הממירים שהושארו בביתם איננו תקין ולא ניתן היה להפעיל את הטלוויזיות ביתר הטלוויזיות שבבית דרך השלט החכם משלא בוצע כיוון של התחנות ע"י המתקינים. עוד טוענים התובעים כי בניגוד למובטח ע"י נציג הנתבעות עימו נחתם ההסכם, איכות התמונות הייתה ירודה ממה שהם קיבלו מהספק הקודם. עוד באותו ערב פנו התובעים לנתבעות וביקשו כי נציג שירות יבקר בביתם למחרת היום, דבר שלא ניתן היה לקבל באותו יום. למחרת היום התברר לתובעים, בבירור שערכו עם ספק שירותי הטלוויזיה הקודם, כי הם לא נותקו מהשירות של הספק הקודם, על אף הבטחת הנתבעות לטפל בכך. עקב הכשלים שפורטו לעיל ואי גילוי מהות שירות הטלפון, החליטו התובעים להתנתק מיידית משירות הנתבעות ואף הודיעו על כך לנתבעות טלפונית, אך באותה שיחת טלפון, שיכנעה אותם נציגת השירות של הנתבעות להמתין בטרם ניתוק השירות, כי אז כך לדברי התובעים, הם נתנו הסכמתם לכך שנציג של הנתבעות יבקר בביתם לתיקון התקלות ושיפור איכות התמונות למחרת היום 14/12/2007, ומנגד, הובטח להם ע"י אותה נציגה כי באם התיקונים לא יהיו לשביעות רצונם, הם יהיו רשאים להתנתק מהשירות ללא עלויות, מבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם בין הצדדים. התובעים נתנו הסכמתם להצעת הנציגה, אך לאחר חלוף מספר דקות פנתה אליהם אותה נציגה בהודעה, כי אין זה בסמכותה להבטיח להם את אשר סוכם בשיחת הטלפון ועל כן חזרו התובעים על דרישתם להתנתק מיידית מהשירות. לדברי התובעים, בין התאריכים 15/12/2006-14 הם שהו בחופשה משפחתית בצפון והם הוטרדו רבות ע"י שיחות טלפון שנעשו אליהם בחופשתם ע"י נציגי הנתבעות, שיחות שנעשו בתדירות ובשעות בלתי מקובלות. הניתוק בפועל התבצע בתאריך 28/12/2007 על אף בקשת התובעים לניתוק מיידי. לדברי התובעים, עם שובם מחופשתם ביום 15/12/2007 הם התחברו חזרה לספק הקודם שלהם לשירותי טלוויזיה בלוויין ולא עשו שימוש כלל בשירותי הנתבעות. בחודש מרץ 2007 קיבלו התובעים מכתב התראה של ב"כ הנתבעות, בטענה לקיומו של חוב, לרבות בגין מודמים וממירים שלא הוחזרו, על אף העובדה שהממירים והמודמים נאספו ע"י נציגי הנתבעות עוד במועד הניתוק בפועל 28/12/2007. התובעים בחרו לשלם כדי לחסוך מעצמם נקיטת הליכים נגדם לרבות הליכי עיקול והגישו תביעתם זו לתביעת הכספים ששולמו על ידם בלא שיהיה לכך כל בסיס לדרישת תשלום ולתביעת נזקיהם בגין הפרת חובתן של הנתבעות לגילוי מלא אודות פרטי העיסקה שנחתמה ביניהם. התובעים שילמו סך של 1408.56 ₪ בגין שירות שהם כלל לא קיבלו עקב הטעייה של הנתבעות שירות ברמה ירודה וחוסר אמינות של אנשי הנתבעות. על כן טוענים התובעים, כי יש להשיב לידיהם את הסכום הנ"ל ששילמו בלא שקיבלו דבר תמורתו וכן לפצותם על עוגמת הנפש שנגרמה להם, לרבות עוגמת הנפש של הטרדתם במהלך חופשתם. סכום התביעה הועמד על סך 5,000 ש"ח. בהגנתן טענו הנתבעות כי המדובר הוא בתביעה קנטרנית שאין לה בסיס, כי הן זיכו את התובעים בסכום של 463 ₪, דבר שהתובעים לא ציינו כלל בכתב תביעתם. לטענת הנתבעות, ההתחברות של התובעים לשירותים שהן סיפקו, הייתה במסגרת מבצע שמטבע הדברים כלל הטבות, לרבות במחירי השירותים המסופקים ועל כן, התחייבו התובעים להיות מנויים לתקופת מינימום. לטענת הנתבעות, על אף העובדה שמועד ההתקנה סוכם מראש עם התובעים, כאשר ההתקנה כרוכה בהתקנתם של 5 שקעים, הרי שזמן קצר לאחר הגעת הטכנאי, עזבו התובעים את הבית כשהם משאירים בביתם את השמרטפית, דבר שמנע מהטכנאי להדריך מישהו מהתובעים אודות הפעלת הממירים או כיוון המכשירים. לטענת הנתבעות, עת פנו התובעים בשעות הערב של אותו יום והעלו טענותיהם באשר להתקנה והממירים, הובטח לתובעים כי טכנאי יבקר בביתם, ביום 14/12/2007 ובאותה שיחה אף הוצע לתובעים לקבל הטבה שירותית לפנים משורת הדין, ע"י חיבור טלוויזיה נוספת בביתם ללא עלות, הטכנאי הגיע לבית התובעים בתאריך המוסכם אך בניגוד למוסכם, התובעים כלל לא שהו בביתם ועל כן שב הטכנאי על עקבותיו ובשיחה טלפונית של הטכנאי עם התובעים להבין פשר היעדרותם מהבית, הודיעו לו התובעים כי אין הם מעוניינים בשירות, אלא מבקשים להתנתק משירות הנתבעות. מספר ימים לאחר מכן,יצר נציג שירות של הנתבעות קשר עם התובעים, וכי באותה שיחה הביע התובע את נכונותו ליתן הזדמנות לנתבעות לבחינת טיב השירות שהן נותנות למשך שבוע אך היתנה זאת בכך שאם יחליט בתום אותו שבוע להתנתק, אין לחייב אותו בתשלום כלשהוא. נציג הנתבעות ששוחח עם התובע הבהיר לו, כך על פי הנתבעות, כי תנאי זה איננו מקובל על הנתבעות. עוד טוענות הנתבעות, כי בתאריך 25/12/2007 פנה אליהם התובע בטענה כי קודם לכן הוא שלח אליהם הודעה בדבר רצונו להתנתק מהשירות, אך כפי טענת הנתבעות מכתב זה של התובעים כלל לא הגיע אליהן ועל כן הן ביקשו אותו לשלוח בקשתו שוב באמצעות הפקסימיליה. לפי דברי הנתבעות, גם לאחר אותה שיחה התנהלו מספר שיחות עם התובע תוך העלאת הצעות לסיום ההתקשרות אך התובע סירב לאותן הצעות ועל כן תואם מועד לביצוע הניתוק וקבלת הממירים והמודמים חזרה. לאחר שהוראת הקבע שהתובעים נתנו בוטלה, נשלחה דרישת התשלום ומשלא בוצע התשלום, הועבר העניין לטיפול משפטי של ב"כ הנתבעות ששלח את מכתבי ההתראה. התובעים שילמו לאחר קבלת מכתב הדרישה ולדברי הנתבעות, יש בכך משום הודאה בחוב אך הן, לפנים משורת הדין ולאחר פניית התובעים אליהן הן הסכימו לזכות את התובעים כמחווה של רצון טוב ושלחו לתובעים שיק על סך 463 ₪. הנתבעות טענו בהגנתן, כי התובעים נהגו בחוסר תום לב עת סיכמו עם הטכנאי את מועד הביקור בביתם לבדיקת הליקויים הנטענים והם נעדרו מביתם לרגל חופשה ובכך גרמו לטכנאי לבזבז זמנו לריק. התובעים הגישו כתב תגובה לכתב ההגנה, בו הועלו מספר השגות אודות טענות ההגנה, ראשית לעניין הזיכוי על סך 463 ₪, מתברר כי שיק זה יצא ממשרדי הנתבעות ביום בו הוגש כתב התביעה ולא קודם לכן, כך שלא יכולה להיות מחלוקת על כך ששיק זה הגיע לידי התובעים זמן מה לאחר הגשת תביעתם ולא קודם לכן. באשר למועד ההתקנה מציינים התובעים, כי ההתקנה המקורית הייתה אמורה להתבצע ביום 7/12/2006 אך היא בוטלה ובפועל היא בוצעה ביום 12/12/2006 יום בו היו קבועים לתובעים פגישות והתחייבויות אחרות ולא היה ידוע להם כלל כי ביצוע ההתקנה אמור להימשך לפרק זמן ממושך של מספר שעות ובלית ברירה הם נאלצו לעזוב את ביתם בטרם הסתיימה ההתקנה. לדברי התובעים, הנתבעת השמיטה מתרשומותיה את שיחות הטלפון הממושכות שהתנהלו ביום 13/12/2006 בהן הם דרשו מפורשות את ניתוק השירות. התובעים, כך לדבריהם, ביקשו עוד ביום בו בוצעה ההתקנה,ולאחר שגילו בשעות הערב את הליקויים שהתגלו, כי טכנאי של הנתבעות יבקר בביתם למחרת היום אך הנתבעות לא יכלו לבצע זאת ועל כן בפועל "נכפה" עליהם ביקור טכנאי ביום 14/12/2006 לדברי התובעים ביום 14/12/2006 התקשר אליהם טכנאי לקבלת תדרוך כיצד להגיע לביתם, ובתגובה מסרו לו התובעים כי לאור שיחות הטלפון שהתקיימו ב 13/12/2006,לניתוק ההתחברות, הם ביקשו את הטכנאי להגיע לביתם לשם ניתוק החיבור ואיסוף הציוד השייך לנתבעות ומאחר ובאותה עת עסקו טכנאי ספק שירותי הטלוויזיה הקודם(יס)בחיבור בית התובעים והתקנת ציוד בביתם. תשובת הטכנאי לתובע הייתה, כי ההנחיה שהוא קיבל שונה ממה שהתובע מבקש ממנו ועל כן הוא שב על עקבותיו ולא הגיע כלל לבית התובעים. עוד מוסיפים התובעים וטוענים, כי אין בכל תיקון שהנתבעות היו מבצעות כדי לשנות או לתקן את המצב בו שירותי הטלפון אינם זמינים ללא חיבור לחשמל. בדיון שהתקיים לפניי לא דאגו הנתבעות לזמן את נציגן אשר החתים את התובעים על חוזה ההתקשרות ולא את הטכנאי אשר ביצע את התקנת התשתיות בבית התובעים על אף טענת הנתבעות כי לתובעים הודע מראש כי שירותי הטלפון מסופקים דרך המודם כך שללא חיבור לחשמל השירות איננו פעיל. התובע הכחיש נמרצות במהלך הדיון את הטענה לפיה מאן דהוא מטעם הנתבעות אם הנציג ואם הטכנאי לפני ההתקנה, ציין בפניו כי מדובר בשירות טלפון הקשור לחשמל וכי מה הטעם בקבלת שירות מעין זה אם אין הוא רלוונטי להפעלת האזעקה בבית התובעים? בעיניי העניין העיקרי במחלוקת נשוא הדיון היא העדר גילוי מלא של פרטי ההתקשרות בטרם החתימה על החוזה, אודות טיב שירות הטלפון עובדת היותו תלוי בחשמל. מדובר בנתון מהותי שיש חובה לגלותו ואף לטעמי להבליטו, ובכך יקבל הצרכן מידע מלא ומקיף אודות טיב השירות אותו הוא מבקש להזמין, בטרם יחליט אם להזמין את השירות או לא. הצנעת הנתון של קבלת שירותי הטלפון באמצעות המודם, קרי היותו תלוי באספקת חשמל, יש בה משום חוסר תום לב והפרת חובת הנתבעות כספק שירות למתן מלוא הפרטים הנחוצים אודות השירות המוזמן. לו הייתה המחלוקת נוגעת לשאלת מתן האפשרות לבצע תיקונים בציוד שסופק, החלפת הממירים וכיוון התחנות, הייתי מקבלת את טענת הנתבעות לפיה היה מקום לאפשר להן תיקון הדרוש תיקון בטרם ביטול החוזה, והמחלוקת הייתה מצטמצמת לשאלת איכות השירות שניתן ואי ההקפדה על ביצוע ההתקנה ללא גרימת הלכלוך ושלא בצורה רשלנית ולא מקצועית בעת ביצוע ההתקנה בפועל אך העיקר בענייננו הוא, כאמור, אי גילוי מלוא המידע הדרוש בטרם כריתת החוזה. צודק התובע בטענתו לפיה אין כל תיקון היכול לבטל את המצב בו שירות הטלפון תלוי באספקת החשמל לביתו וכי אם קיימת בביתו מערכת אזעקה שהחיבור לטלפון נחוץ לשם הפעלתה, מהי התועלת שתצמח לתובעים באם יצטרכו להזמין קו טלפון נוסף לשם חיבורו לאזעקה? הנתבעות טענו כי לתובעים הודע על טיב שירות הטלפון שניתן אך מעיון בטופס הזמנת השירות שהינו החוזה בין הצדדים עולה כי אין זכר לטיב שירות הטלפון שניתן. יתרה מכך, קיימת התייחסות מפורשת באותו טופס בסעיף ההערות באשר לשירות הדיגיטלי בשידורי הטלוויזיה והאינטרנט המהיר אך לא צויין ולו במילה כי שירותי הטלפון קשורים למודם,קרי תלויים באספקת חשמל לבית. התנהגות הנתבעות אינן עונות על דרישות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 שבמקרה דנן רלוונטיות לענייננו הוראות סעיפים 2 ו-4 לחוק. אי גילוי תכונות שירות הטלפון המסופק יש בה משום הטעיית הצרכנים ולכך אין לתת יד. יש לציין אף שגם לעניין התנהלות הצדדים ועיתוי מתן ההודעה על בקשת ניתוק השירות, גירסת הנתבעות לוקה בחוסר הגיון, ונוצר רושם חזק כי הנתבעות ניסו לשכנע את התובעים שלא להתנתק מהשירות, ביודען שזוהי בקשת התובעים, והן ניסו לדחות את הקץ אך הצעותיהן לא התקבלו ע"י התובעים ובעיניי הטענה שהנתבעות לפיה הן לא ידעו על בקשת התובעים להתנתק מהשירות אלא סמוך לניתוק בפועל קרי 28/12/2007 איננה מתקבלת על הדעת. המסקנה המתבקשת בנסיבות העניין היא, שהנתבעות הן אלה אשר לא מילאו אחר חובתן המוטלת עליהן כספקיות שירותים כלפי התובעים, ע"י הימנעותן מגילוי מלוא המידע הנחוץ אודות טיב השירות בטרם ההתקשרות בין הצדדים,התנהגות שיש בה גם חוסר תום לב בניהול משא ומתן ואף הטעייה שגרמה לתובעים להתקשר בחוזה ועל כן זכאים היו התובעים לבטל את החוזה שנכרת בין הצדדים. מכאן, שדין התביעה להתקבל ועל הנתבעות להשיב לתובעים את הכספים שנגבו מהם(מעבר לסך של 463 ₪ שהוחזר על ידן בפועל לתובעים) בנוסף יש לחייב את הנתבעות בפיצוי התובעים בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם בשל התנהגותן שתוארה לעיל. סכום הפיצוי שעל הנתבעות לשלם לתובעים, ביחד עם ההחזר הכספי יועמד על סך 3,500 ₪ וסכום זה על הנתבעות לשלם לתובעים תוך 14 יום מהיום שאם לא כן הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף על הנתבעות לשאת בהוצאות הליך זה על סך 400 ₪ להיום שאף הם ישולמו תוך 14 יום מהיום. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום. טלויזיה