תביעה נגד ברליץ - פיצויים לימוד אנגלית

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובעת בשל הפרת הבטחות שניתנו לה, לטענתה, על ידי הנתבעת לפיהן בסוף קורס לאנגלית אצל הנתבעת תהיה התובעת מסוגלת לנהל שיחה קולחת באנגלית, הדקדוק יהיה מושלם, וקריאה וכתיבה באנגלית ישתפרו משמעותית. 2. לטענת התובעת, היא התרשמה מהבטחות נציגת הנתבעת ונרשמה לקורס אנגלית (להלן - הקורס). לאחר סיום הקורס ולאחר שהשתתפה כמעט בכל השיעורים למעט אחד, לא הרגישה כל שיפור בשפה האנגלית. 3. לטענת הנתבעת, התובעת נרשמה לקורס אחד בלבד על אף שהיועצת מטעם הנתבעת המליצה על שני קורסים. לפנים משורת הדין, בחרה הנתבעת להעניק לתובעת קורס נוסף ללא תשלום אך התובעת סירבה. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, הגעתי למסקנה שהנתבעת אכן יצרה אצל התובעת, עובר להרשמתה לקורס, ציפיות בדבר יכולת ליזום ולנהל שיחה קולחת באנגלית. מאידך, התובעת לא סתרה את טענת הנתבעת כי במסגרת הייעוץ עובר להרשמה הומלץ בפניה על שני קורסים על מנת להגשים את היעדים האמורים אך היא בחרה, מטעמיה היא, להרשם לקורס אחד בלבד. בנסיבות אלה יש בהתנהגות התובעת כדי לתרום לאי השגת היעדים שהציבה לעצמה. 5. לאור האמור, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי בלבד, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 2,500 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.2.07) ועד לתשלום בפועל, וכן לשלם לתובעת סכום של 350 ש"ח הוצאות משפט. הסכומים האמורים ישולמו תוך 21 ימים. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. תביעה נגד ברליץ - פיצויים לימוד אנגלית ביטול קורס / החזר שכר לימודפיצויים