תביעה על התקנת דוד שמש - מים לא חמים - פיצויים

פסק דין תמצית התביעה: 1. 1. ההליכים בת"ק 3469/07, ת"ק 4442/07, ת"ק 4411/07, ת"ק 3518/07 ות"ק 3470/07 אוחדו, לבקשת התובעים, מאחר וכולן כנגד אותה נתבעת ובשל אותה מסכת עובדתית, למעו שוני בפרטי הנזק הנתבעים. העניין המשותף בכל התביעות, נסב בנוגע לאיכות ומידת החום של המים החמים בדודי השמש שהותקנו ע"י הנתבעת, באופן מרוכז, בכל הבניינים נשוא כתב התביעה. הנתבעת, התקינה את דודי שמש בבתי התובעים, בתאריך 9.10.02. התובעים טענו, כנגד בעיות חמורות במים החמים מדודי השמש שהותקנו ע"י הנתבעת, לרבות מים לא חמים במידה מספקת, מים מלוכלכים ונודפים ריח רע. מאחר והתובעים אינם יכולים לעשות שימוש ראוי והולם במים החמים, הם נאלצים להשתמש באופן חלופי ויום יומי, במערכות חימום גז,גם בימי החמה. 2. 2. בדיון בתאריך 11.11.07, העיד התובע, מר משה מצליח, כי הוא ברר את כתובת הנתבעת וביצע מסירה ביום 31.10.07, למשרדיה, והגיש לבית משפט את המסמכים ת/1, ת/2 ו-ת/3 לצורך הוכחת המסירה לנתבעת. בדיון זה הוריתי, כי תתבצע גם מסירה אישית ע"י בית משפט לנתבעת. העד ליאור לנקרי העיד, כי הנתבעת יודעת על התביעה, מאחר והיא שלחה עותק מכתב התביעה לחברת סולל בונה (עמוד 2 שורות 11-10). בתיק בית משפט מצויים אישורי מסירה כדין לנתבעת מיום 8.8.07. למרות זאת, הנתבעת לא התייצבה לדיון ולא הגישה כתב הגנה. מר מזעקי, התובע בת"ק 4442/07, העיד בפני בית המשפט כי נציגת הנתבעת במשרדיה הרשומים,אמרה לו בטלפון, שאין בכוונת הנתבעת להתייצב לדיון והתובעת שולמית שביט העידה, כי נציג הנתבעת אמר לה שהם קיבלו את התביעה והם מבקשים מהתובעים שיסירו את כתב התביעה כתנאי להחלפת הדודים על ידה, אחרת היא לא תעשה כלום (עמוד 2 שורות 15-12). לאחר עיון במסמכים ומעדות התובעים, השתכנעתי כי ההזמנה נמסרה כדין לנתבעת, וכי כתובתה של הנתבעת, היא הכתובת אליה נמסרו ההזמנות לדיון. 3. 3. בתאריך 29.6.06, ביצעה הנתבעת, ניקוי לדודי השמש ע"י טכנאי מטעמה וזאת במטרה להפיג את הריח הרע ואת זיהום המים (בגין פעולה זו נדרשו התובעים (דירות 7-1) לשלם 1,380 ₪. בפועל, פעולת הניקוי לא עזרה והמים, נשארו, לא חמים, מלוכלכים ונודפים ריח רע. בצר להם, פנו שוב התובעים אל הנתבעת ודרשו תיקון הליקויים. לפיכך, שלחה הנתבעת, בתאריך 3.7.07, מהנדס לצורך בחינת המים, אך עד היום לא בוצע תיקון הליקויים. לפיכך, דורשים התובעים, פיצוי על נזקיהם בשל רכישת דוד וקולטים פגומים ובשל תשלומים חורגים עבור השימוש בגז וחשמל שהיה עליהם לשאת בהם בשל הליקויים הנטענים במוצר שהותקן ע"י הנתבעת. 4. 4. משפחת שביט בני ושולמית, התובעים בתיק ת"ק 3469/07 (ומיצגים כוועד הבית שישה דיירים), טענו בכתב התביעה, כי מזה למעלה משלוש שנים, ישנם בעיות חמורות, בנוגע לשימוש במים החמים בדודי השמש. המים אינם חמים במידה מספקת, מלוכלכים מאוד (בצבע חלודה) ונודף מהם ריח רע. מאחר והנתבעת לא מצליחה לספק להם פתרון הם נאלצים להשתמש במערכת חימום מים חלופית, על בסיס גז של חברת יונקרס. הפתרון החלופי גורם להם להוצאות חריגות בגין גז וחשמל. מעדותם וכתבי ביי-דין עולה כי למס' דיירים הוחלף הדוד ובכך יש להוכיח, כי גם הנתבעת הכירה בפגמים, אך לא עשתה כן, למרות חובתה, ביחס לתובעים דנן. בנוסף, צורף ע"י התובעים, מר אייל מזעקי, מר משה מצליח ומר ליאור לנקרי, מכתב של הנתבעת מיום 1.10.07 שבו היא לפנים משורת הדין ובעקבות פניית סולל בונה מחליפה ל-11 דירות דודי שמש. לדידם, מכתב זה מהווה אינדיקציה כי יש פגם בדודים של הנתבעת וכי יש צורך להחליף את דודי השמש של התובעים. 5. 5. התובעים הגישו לבית המשפט 4 הצעות מחיר בגין רכישה והתקנה של דודי שמש. ההצעות נעות מסך 2,850 ₪ ועד 3,800 ₪. 6. 6. מר מזעקי התובע בת"ק 4442/07, ומר משה מצליח התובע בת"ק 4411/07 ומר לנקרי ליאור תובע בת"ק 3470/07, הגישו לבית המשפט חשבוניות של דורגז, להוכחת הוצאות נוספות בגין שימוש בגז בחודשים ספטמבר אוקטובר. לפי החשבונות שהוגשו לבית המשפט, קיימים אכן פערים משמעותיים, בין צריכה של משפחה רגילה, בה דוד השמש תקין, לבין חשבונות הגז של התובעים, באותם חודשים. 7. 7. התובע בת"ק 4442/07, הגיש לבית המשפט את מסמך ת/5 בו ערך פרוט של חשבונות הגז "בחודשים החמים" ממרץ-אפריל ועד ספטמבר-אוקטובר בין השנים 2004 ועד 2007. 8. 8. התובעת לנקרי, בת"ק 3470/07, טענה בבית המשפט כי היא ומשפחת שביט טורחים ומוטרדים כבר יותר משלוש שנים בפניות לנתבעת, בכדי להגיע לפתרון לבעיה. הדבר היה כרוך בבדיקת הצעות מחיר מחברות של דודי שמש, תיחקור השכנים לגבי הבעיה, השוואה בין הדיירים לגבי חשבונות הגז ועליה פיזית לגגות לבירור הבעיה. לדידה, התייחסות הנתבעת, גרמה לה עוגמת נפש, אובדן זמן וטרחה. 9. 9. התרשמתי מעדות התובע מר משה מצליח, כי הנתבעת, נהגה בסחבת מתמשכת בטיפול בבעיה והתנהלה בחוסר תום לב (עמוד 2 שורות 3-2). התובעים בנימין שביט משה מצליח העידו, כי הנתבעת הציעה להם להחליף את הדודים, אבל הם סרבו מאחר ואבדו את האמון בנתבעת ומאחר והחלפת הדודים ע"י הנתבעת, בדירת השכן נקר (בית 28/1), לא פתרה את הבעיה, והמים נותרו עכורים ולא ראויים לשימוש (עמוד 2 שורות 9-3). התובע הוסיף, כי נציג מטעם הנתבעת, וילי נקיב, שהציג את עצמו בשם "דיפסי", ביצע בדיקה למים וגילה שהם עכורים. משה מצליח העיד, כי חימום דרך "יונרקס" מאפשר קבלת מים חמים וצלולים בזרם טוב (עמוד 2 שורה 25). מכאן, שהפגם הוא אכן בדודים ובקולטים, ואכן נראה, שהנתבעת,הכירה בכך, וביום 1.10.07 השלחה הודעת פקסימיליה, בה היא הציעה להחליף את הדודים בחמש דירות. 10. 10. התובעים דנן, לא זכו להחלפת הדוד שלהם, והרשות בידם, לנוכח חלוף השנים ממועד ההתקנה והסחבת בביצוע החלפת הדודים ע"י הנתבעת, לתבוע את נזקיהם, מבלי שיהיו חייבים לקנות את השירות מהנתבעת, לנוכח התנהלותה ואיכות עבודתה, שלא הוכיחו את עצמם. 11. 11. סבלם של התובעים ונזקיהם, בהיעדר מים חמים, ראויים לשימוש, הובא בפרוט ע"י התובעים אשר עשו עלי רושם מהימן בעדותם. די היה בהיעדר הגנה והתייצבות של הנתבעת, לצורך מתן פסק דין, אך ביכרתי לשמוע את פרטי התביעה, בטרם אקבע את החבות וגובה הנזקים. 12. 12. לאחר ששמעתי את עדות התובעים וראיותיהם הנוספות, אני קובעת כי דודי השמש והקולטים שהותקנו ע"י הנתבעת בבתי התובעים, הם פגומים או מקולקלים ולא מאפשרים שימוש למטרתם, לקבלת מים חמים ראויים לשימוש. ישנם סימנים, כי הנתבעת, אכן הכירה באחריותה לקלקול, אך לא ספקה מענה הולם ומהיר. הנתבעת, ביצעה שטיפה של מערכות דודי השמש שלא הועילה, ואף יותר מכך לא ראוי היה, שתגבה על כך תשלום, בעוד היא האחראית להתקנה ולדודים והקולטים. הנתבעת אמנם הזמינה מהנדס לבדוק את הבעיה, אך ככל הנראה, היא מסרבת להכיר במלוא אחריותה לבעיה ולתת פתרון ראוי והולם לתובעים, למרות שמחובתה היה לדאוג לכך באופן מיידי. 13. 13. משלא דאגה הנתבעת להחלפת הדודים, ולא התייצבה לדיון האחריות מוטלת עליה לפצות את התובעים בגין נזקיהם. 14. 14. לפיכך אני קובעת כדלקמן: א. הנתבעת תשלם לתובעים את נזקיהם, בגין תשלום חורג עבור חשבונות גז מוכחים. לתובעים שביט, בת"ק 3469/07 סך כולל של 300 ₪. לתובע מזעקי בת"ק 4442/07 סך של 250 ₪. לתובע בת"ק 4411/07 סך 70 ₪. לתובע לנקרי בת.ק. 3470/07 סך 700 ₪. ב. הנתבעת תשלם לכל דירת תובעים, פיצוי בסך 3,300 ₪,בגין הצורך לרכוש ולהתקין דוד שמש וקולט אחר. ג. הנתבעת תשלם סך של 230 ₪ לתובע בת"ק 3469/07; לתובעת בת"ק 3518/07 ולתובע לנקרי ליאור ת"ק 3470/07, בגין מימון ניקוי ושטיפה של דודי השמש, שבוצע לריק וללא כל תועלת לשיפור המים. ד. הנתבעת תשלם לתובעים פיצוי (לכל משפחה) בגין ההכבדה הרבה שנגרמה להם ממחדלי הנתבעת בטיפול בפניותיהם ובסבלם,כולל הוצאות משפט ואגרת בית משפט בסך של 400 ₪. ה. התשלומים, ישולמו תוך 30 יום מהיום וישא ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. פיצוייםדוד שמשמים