תביעת פיצויים נגד סלקום מחיקה של זיכרון

פסק דין 1. לפני תביעה לפיצוי התובע בסכום של 17,800 ש"ח בשל נזק שנגרם לו, לטענתו, על ידי הנתבעת בעת תיקון מכשיר הטלפון הנייד שברשותו. לטענת התובע, בכתב התביעה, במסגרת שידרוג המכשיר ביום 21.2.07 נמחק יומן הפגישות שלו ללא אפשרות לשיחזור. כתוצאה מכך, כל פגישות העבודה שלו נמחקו והוא הפסיד עבודות רבות, מוניטין והכנסות. 2. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובע ביקש לתקן את מכשירו וכן לגבות את הזכרונות השמורים בו. לצורך תיקון המכשיר נדרש נציג הנתבעת לבצע עדכון גירסה במכשיר. על מנת לשמור את הזכרונות במכשיר - הועברו הנתונים שגובו במערכת של הנתבעת, אך כתוצאה מתקלה טכנית לא ניתן היה להעביר את יומן הפגישות מהמערכת למכשיר של התובע. 3. הנתבעת מודה בתקלה שאירעה, ולשם פיצוי הציעה לתובע להחליף את מכשירו, ללא כל עלות, למכשיר מדגם 61 או מדגם N73. לטענת הנתבעת, מדובר בהטבה ראויה אך התובע התעקש לקבל מכשיר מדגם JAS JAM שעלותו גבוהה בהרבה. 4. בהמלצת בית המשפט הסכימה הנתבעת, במסגרת פשרה, להחליף את המכשיר שבידי התובע במכשיר אותו ביקש לפני הגשת התביעה על ידו, אך התובע מסרב בטענה שהנתבעת לא הסכימה שלא לחייבו בעד מכשירים שהחזיר או יחזיר לנתבעת. 5. לאחר עיון בכל המסמכים בתיק, אני קובעת כדלקמן: (א) התביעה תקובל באופן חלקי ללא צו להוצאות. (ב) הנתבעת תספק לתובע, תוך 10 ימים, מכשיר סלולארי מחודש מדגם I MATE JAS JAM, לרבות סוללה ומטען, כשהוא מקושר למספר המנוי של התובע, וכל זאת ללא כל עלות וללא התחייבות מצד התובע לענין מכשיר זה. (ג) המכשיר והציוד האמור בסעיף קטן (ב) יסופק לתובע כנגד מסירה על ידו לנתבעת של המכשיר שנמסר לתיקון ביום 21.2.07, בהתאם לדו"ח תיקון טכני מס' 17583128 (דגם NOK 6280), לרבות סוללה ומטען מתאימים. עם קבלת האמור, תנתק הנתבעת קישורו של המכשיר שנמסר לה למספר המנוי של התובע. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. פיצוייםסלקוםסלולר (תביעות)