תביעת פיצויים על מקרר מרעיש

פסק דין התובעת רכשה מקפיא חדש. הנתבעת היא החברה שהתחייבה לתת שירות ללא תמורה במשך שנה לתיקון תקלות המכשיר הנ"ל. התובעת טוענת כי המכשיר מרעיש באופן בלתי סביר וכי כמה וכמה פעמים ביקשה לקבל שירות מהנתבעת על מנת לפתור את הבעיה, אולם מאמצי טכנאי הנתבעת נכשלו וכיום אין היא יכולה עוד להשתמש במכשיר בשל הרעש שהוא גורם. התביעה עומדת על סך 2,030 ₪ הכוללים מחיר המכשיר בסך 1,530 ₪ ו-500 ₪ נוספים בגין מה שמכונה הוצאות. הנתבעת הגישה כתב הגנה, אך לא התייצבה לדיון. בכתב הגנתה עמדה הנתבעת על כך שאין היא המוכר של המכשיר אלא רק הגורם האחראי למתן שירות. לטענתה המקפיא תקין ורק מרצון טוב ניסה טכנאי בכיר, ראש צוות, להפחית את הרעש על ידי התקנת בידוד למרות שמדובר ברעש הטבעי של המכשיר. ללא ספק הנתבעת אינה המוכר אלא רק הגורם שאחראי למתן השירות, ועל כן השאלה היא האם נתנה שירות כמתחייב. שירות כולל לא רק תיקון תקלה כאשר המכשיר אינו פועל, אלא גם ביצוע התיקונים הדרושים כדי שיפעל באופן סביר. הטענה שזהו הרעש הרגיל של המכשיר אינה מתקבלת על הדעת. עצם הדברים הנטענים בכתב ההגנה, כמו גם הפעולה הנטענת על ידי הנתבעת עצמה של התקנת בידוד מלמדים כי אכן מדובר ברמת רעש ניכרת, ועל כן הנטל על הנתבעת להוכיח שאותו רעש ניכר הוא הרעש הרגיל של המכשיר. לו היתה הנתבעת מוכיחה זאת, היתה הבעיה עוברת למישור שבין מי שמכר את המכשיר לבין התובעת שכן אז השאלה היתה האם המוכר גילה לתובעת שהמכשיר מרעיש מטבעו. הואיל והנתבעת לא התייצבה, לא הוכיחה דבר ולמעשה אני עושה עימה חסד כאשר אני נדרש לכתב הגנתה למרות שבסמכותי להתעלם מההגנה כליל בהעדר התייצבות. המסקנה היא שגם אם לא נתעלם מכתב ההגנה, עבר הנטל לנתבעת להוכיח שיצאה ידי חובתה משום שהרעש שהמכשיר משמיע הוא רעש שאיננו מעיד על תקלה ואין אפשרות לתקנו ואף אין צורך בכך. הנתבעת לא עמדה בנטל ולפיכך יש לקבוע חבותה. מאחר והנתבעת אינה מוכר אין היא חייבת בהשבה מכח דיני המכר, אולם אני מאמין לתובעת שהנזק שלה שווה למלוא עלות המכשיר מאחר ואני מאמין לה שחדלה כליל מלהשתמש בו. יחד עם זאת ומאחר והשתמשה בו גם על פי גירסתה קרוב לשנה, איני סבור שהיא זכאית לקבל מלוא סכום התביעה. התוצאה הסופית היא שאני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך 1,750 ₪ נכון להיום שהוא הסכום שאני קוצב על דרך האומדן כפיצוי על נזקי התובעת. עוד אני מחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות המשפט בסך 350 ₪ להיום. הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום, אולם אם ישולמו עד יום 12/12/07 ועד בכלל ניתן לשלמם ללא תוספת ריבית והצמדה. לאחר המועד הנ"ל רשאית התובעת לפתוח תיק הוצל"פ. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים