תביעת פיצויים טיסה - פראג

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובעים בשל טיסה הלוך לפראג ביום 14.4.06 וחזרה לישראל ביום 20.4.06 (להלן - הטיסה). הטיסה נרכשה בחודש מרץ 2006 אצל הנתבע מס' 1 (להלן - אופיר טורס) בעלות כוללת של 1995 $. 2. לטענת התובעים בכתב התביעה, הטיסה הלוך הוקדמה משעה 06:40 לשעה 04:50 מבלי שהדבר הודע לתובעים. הואיל והתובעים הגיעו לשדה התעופה בשעה 04:00 - נאלצו לעלות על הטיסה מבלי שהתאפשר להם לערוך קניות בדיוטי פרי. 3. לגבי הטיסה חזור טוענים התובעים, כי הם אישררו אותה ביום 17.4.06, כ-72 שעות לפני מועד החזרה, שנקבע ליום 20.4.06 בשעה 01:00. לטענת התובעים, הטיסה אושררה למספר טלפון שהיה רשום על גבי כרטיס הטיסה - 0097298633485, והם קיבלו אישור מנציג הנתבעת מס' 2 (להלן - ארקיע). על אף האישור, עם הגעתם לשדה התעופה בפראג ביום 19.4.06 בשעה 22:00 נדהמו התובעים לגלות, בשנית, כי טיסתם הוקדמה לשעה 22:45, מבלי לייידע אותם על כך, ונאסר עליהם לעלות עליה בטענה ששמותיהם אינם רשומים כלל ברשימת הנוסעים. התובעים נאלצו לרכוש 5 כרטיסים חדשים לטיסה הקרובה ביותר, שיצאה ביום 20.4.06 בשעה 10:40, בסך כולל של 1800 $. התובעים נותרו בשדה התעופה, בפראג, במשך כ-12 שעות בהמתנה לטיסה האמורה. 4. התובעים דורשים פיצוי בסך 30,930 ₪ המורכב כדלקמן: 1,800 $ השבת מחיר הכרטיסים אותם נאלצו לרכוש לטיסה החלופית ביום 20.4.06 ; 2000 ₪ הפסד יום עבודה של התובעים מס' 1 ו-2; 100 $ עלויות כלכלה בשדה התעופה בפראג; 20,000 $ עוגמת נפש לגבי כל חמשת התובעים. 5. לטענת הנתבעות, התובעים לא ביצעו אישרור של טיסתם. לו היו מבצעים אישרור, היה נרשם מספר הטלפון שלהם שנשאו בחו"ל וכך היתה אפשרות להודיע להם אודות שינוי מועד הטיסה חזרה ארצה. 6. עוד טוענות הנתבעות כי התובעים לא ביססו את תביעתם כנגד אופיר טורס, ואינם מראים כיצד כשלה או התרשלה כלפיהם. 7. לגבי ארקיע נטען כי גם אם התובעים אישררו את טיסתם במרכז ההזמנות של ארקיע, דבר המוכחש, לא היה בכך כדי לעזור להם שכן ההודעה על דחיית הטיסה הגיעה לאחר המועד בו אישררו התובעים, כביכול, את טיסתם. בנסיבות אלה, לטענת הנתבעות, לא יכלה ארקיע לעשות מאום מעבר למה שעשתה - השאירה הודעה במכשיר הסלולארי של התובע 1, אך הוא לא טרח להקשיב להודעות ולחלופין - לא לקח עמו את הטלפון לחו"ל. דיון 8. השאלה המרכזית שעומדת בפנינו היא - האם אישררו התובעים את טיסתם חזרה לישראל, ואם כן - האם היתה רשלנות מצד הנתבעות בכך שעל אף האישרור לא הובא לידיעת התובעים השינוי במועד הטיסה. 9. ייאמר מייד שלא מצאתי כל רשלנות בפעולותיה של אופיר טורס ועל כן דינה של התביעה כנגדה להידחות. 10. אשר לארקיע - לאחר ששמעתי את הצדדים לרבות עדותו של מר טובין, ידידם של התובעים, ראיתי להעדיף את גירסת התובעים לפיה בוצע על ידם אישרור הטיסה כ-72 שעות לפני הטיסה, על פני גירסת ארקיע לפיה לא בוצע אישרור כאמור. מפירוט השיחות למנוי 052/3214310, שהוא הטלפון של התובעת מס' 2 (פרוטוקול עמ' 3 שורה 18) ואשר צורף לתצהירה, עולה בבירור שביום 17.4.07 בשעה 11:32 בוצעה שיחה מפולין לטלפון של ארקיע. נראה שיש בכך כדי להוכיח שאכן בוצע אישרור הטיסה. העובדה ששינוי מועד הטיסה אירע לאחר האישרור כאמור אינה צריכה להיזקף לחובת התובעים. התובעים פעלו כנדרש וכמצופה מהם לפי ההוראות שקיבלו על גבי כרטיס הטיסה, ומשעשו כן היו רשאים לצפות, במידה רבה של סבירות, שטיסתם אושררה והיא תצא במועד המקורי. 11. מאידך לא שוכנעתי כי ארקיע, אשר סביר להניח שאין זו הפעם הראשונה שבה היא נתקלת בשינויים במועדי טיסות בתקופה הקצרה מ-72 שעות לפני המראתן, נקטה בכל האמצעים הדרושים על מנת ליידע את התובעים בדבר השינוי. התובעת מס' 2 אמרה בעדותה שלא נתבקשה בעת האישרור למסור את מספר הטלפון שלה בחו"ל (פרוטוקול עמ' 4 שורות 13-14). מאידך, ארקיע מתבצרת בעמדתה לפיה השאירה הודעות לתובעים במספרי הטלפון שנמסרו להם בעת הזמנת הטיסה לפראג (ראה עדותו של העד אסף כולני פרוטוקול עמ' 8 שורות 1-20). בהקשר זה, אין מחלוקת כי מדובר במספר הטלפון של התובעים בביתם בירושלים והטלפון הסלולארי של התובע מס' 1 (ראה פירוט מספרי הטלפון בנ/1). האם סברה ארקיע שהשארת הודעה במספר הטלפון בישראל כאשר ידוע שהתובעים נמצאים בחו"ל היא אפקטיבית? האם קיימת חובה כלשהי על התובע מס' 1 להקשיב להודעותיו או לשאת עמו את המכשיר שלו לחו"ל כאשר אישרור הטיסה נעשה על ידי התובעת מס' 2 ולא על ידו? נראה שארקיע התרשלה בכך שלא ביררה עם התובעת מס' 2, בעת שיחת האישרור, באיזה מספר טלפון בחו"ל ניתן להשאיר לה הודעה במידה ויחול שינוי במועד הטיסה לאחר אותה שיחה, ומן הראוי לקבל את התביעה בענין זה. 12. אשר לנזקים הנתבעים על ידי התובעים - לא שוכנעתי כי הורם הנטל המוטל על התובעים להוכחת אובדן ימי העבודה וגם הסכום הנדרש לגבי עוגמת הנפש נראה מופרז, הן ביחס למחיר הטיסה כולה והן בנסיבות הענין. על כן, אני מעמידה את הסכום הכולל של נזקי התובעים על סך של 15,500 ₪. סכום זה כולל 8000 ₪ החזר עבור כרטיסי הטיסה החלופית והוצאות התובעים במהלך ההמתנה בת 12 השעות בשדה התעופה בפראג, וכן 7500 ₪ בשל עוגמת נפש של כל התובעים. סוף דבר 13. לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כדלקמן: (א) התביעה כנגד אופיר טורס תידחה ללא צו להוצאות. (ב) התביעה כנגד ארקיע תקובל באופן חלקי. ארקיע תשלם לתובעים, תוך 30 ימים, סכום של 15,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.7.06) ועד לתשלום בפועל, וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצויים