תביעה נגד צלם בר מצווה - פיצויים

פסק דין ביום 7.4.06 חגגו התובעים בת מצווה לבתם. כדי לתעד את חגיגת בת המצווה שכרו התובעים שירותי צילום ומוזיקה מהנתבעת. בין בעלי הדין לא נחתם הסכם בכתב, והתיעוד הכתוב היחידי הוא 'הזמנת אירוע'; על הסכמות נוספות מעבר לאמור בטופס הזמנת אירוע לא צורף כל תיעוד בכתב, מאחר שהצדדים לא העלו על הכתב את ההסכמות ביניהם. הנתבעת נבחרה על ידי התובעים על פי המלצת בעל אולם השמחות, וסוכם כאמור על מתן שירותי מוסיקה וצילום. לטענת התובעים, העיסקה עם הנתבעים כללה צילום קליפּ ומצגת של בתם, הסרטת הטקס במצלמת וידאו ותמונות סטילס של הטקס. התובעים טענו כי למרות ההתחייבות לא צולם הקליפּ עד היום; כי בני המשפחה והאנשים הקרובים לתובעים מופיעים בתמונות מעטות בלבד; וכי איכות התמונות נמוכה. "התמונות של הארוע, הוא צילם אנשים שאין להם קשר קרוב למשפחה שרצינו לראות באלבום, תמונות באיכות גרועה …" (עמ' 1 ש' 12-13). כן טענו כי חלק גדול מטקס הדלקת הנרות כלל לא נראה בסרט הוידאו מאחר שלא צולם, "…והגרוע מכל, מהכניסה של האורחים ועד לנר השביעי לא היו בכלל צילומים כי היתה תקלה" (עמ' 1 ש' 13- 14). עוד נטען כי תמונות הסטילס אינן באיכות ראויה. להמחשת טענותיהם הציגו התובעים בעת הדיון תמונות ובהם נראים התובעים. "אני מגישה לביהמ"ש את התמונות ת/1-ת/10 אני מצביעה שהתמונות באיכות ירודה, שביהמ"ש יסתכל עלי ועל בעלי ויראה שהאיכות מאוד גרועה ושאנחנו לא עד כדי כך מכוערים כמו שרואים בתמונות" (עמ' 2 ש' 4 -7). מנגד טוענים הנתבעים כי התובעים פנו לנתבעת והזמינו את האירוע רק ביום 30/3/06 , קרי כשבוע לפני טקס בת המצווה (כאמור ב'הזמנה לאירוע'), משכך לא היה סיפק בידי הנתבעים לצלם מצגת וקליפּ בשבוע אחד. "ההזמנה בוצעה שבוע לפני ובשבוע הזה היה צריך לצלם את הילדה לקליפּ ולמצגת, זה היה דבר בלתי אפשרי. לקחנו את העבודה הרבה לפני האירוע אבל את ההזמנה עשינו שבוע לפני האירוע כי הם באו רק שבוע לפני האירוע" (עמ' 2 ש' 16-19). לטענתם מחדל התובעים לקשור את העיסקה בסמוך לאירוע מנע מהם לצלם מצגת וקליפּ בגלל הזמן המועט שנותר, יחד עם זאת עשו מאמצים והפיקו קליפּ קצר. הנתבעים לא חלקו על טענות התובעים באשר לסרט הוידאו הלוקה בחסר, ובשל כך אף הציעו לפצות את התובעים בצילום קליפּ שיהיה לשביעות רצונם. לדברי הנתבע 2 "לא היתה הפסקת חשמל" וחלק מהטקס לא צולם כי "...הם רצו לחבר את המצלמות לפלזמות, הבחור שהתעסק עם זה לחץ הפסקה בטעות, על המסכים ראו את הכל אבל המצלמה לא צילמה". (עמ' 3 ש' 3-4). לענין התמונות שהוגשו לבית המשפט טען נתבע 2 כי התמונות הן באיכות טובה. "אנחנו לא עושים שום דבר בכוונה, אנחנו מצלמים הכי טוב שאנחנו יכולים...למחרת היא התקשרה אלי ואמרה מה זה התמונות האלה, אני יצאתי שמנה, היית צריך לצלם אותי מזוויות שלא רואים את זה. מאותו רגע הבנתי שהם מחפשים אותי." (עמ' 3 ש' 14-18). עיינתי בכתבי הטענות של הצדדים וכן נתתי דעתי לעדות התובעת ולתמונות הסטילס שהציגה לי במהלך הדיון, כן עיינתי ב'הזמנה לאירוע' שממנה לא ניתן להבין מה סוכם בין הצדדים ומה עלות השירות שניתן על ידי הנתבעים. אין מחלוקת כי הקליפּ לא צולם עד היום זה, ועוד אין חולק כי סרט הוידאו לוקה בחסר, אם כי לטענת הנתבעים לא בגלל מעשה או מחדל שלהם. אני רואה לקבל את התביעה לענין העובדות שאינן במחלוקת, ואני רואה את הנתבעים אחראים למחדל שסרט הוידאו אינו שלם; אין ספק כי התובעים סמכו ידיהם על איש המקצוע שצילם את הטקס ולא היו צריכים לחשוד או לחשוב כי חלה תקלה כלשהי בעת הצילום וכל מחדל בענין זה הוא באחריות הנתבעים גם אם בפועל לא גרמו להפסקת חשמל, עובדה שממילא לא הוכחה. מאחר שמדובר בטקס בת מצווה, ולא ניתן לרפא בעין את המחדל אני רואה לפצות את התובעים בגין החסר ועגמת הנפש בסך של 1,500 ₪. אמנם טוען הנתבע 2 כי שווי החלק היחסי החסר בסרט הטקס הינו 300₪, "בקשר לסרט, החלק היחסי של הסרט זה 300 ש"ח ..."(עמ' 3 שורה 19), אך לטעמי אין כל רלוונטיות לערך הממשי של החֶסֶר בסרט הוידאו אלא לערכו של החֶסֶר החוויתי והמזכרת שלא ניתן לשחזר אותם, ועל כן כאמור ראיתי לפצות את התובעים בסך של 1,500 ₪ בגין כך. אשר לאיכות התמונות - אומר כי לאחר שעיינתי בתמונות שהוצגו לפני, לא מצאתי כי הן גרועות או כי אינן באיכות טובה להיפך, התמונות נראות סבירות בעיני, ואף יפות, וטעמם של התובעים הוא סוביקטיבי ובודאי שמבחינת מדד אוביקטיבי לא מצאתי כל התרשלות של הנתבעים. אמנם העמידו התובעים את תביעתם על גובה סמכות בית משפט זה קרי, 17,800 ₪, [הגם שסכום העיסקה כולה לרבות המוסיקה היה נמוך בהרבה], ונראה כי ציפיות התובעים אינן ריאליות ולא הוכח נזק אותו ניסו להאדיר שלא על בסיס של ממש. אומר עוד כי הנתבעים הציעו במהלך ההתנהלות בין הצדדים לפצות את התובעים, וכן הסכימו לצלם את הסבא ואף לנסוע לקרית שמונה, כן הסכימו לעשות קליפּ [נוסף לקליפּ הקצר שעשו עובר לאירוע ולא ענה לציפיות התובעים] אלא שהתובעים לא שתפו פעולה ולא הסכימו לפיצוי המוצע. לאור דברי הנתבע 2 כי "אני מוכן לפתח את התמונות..." [עמ' 3 ש'12], ולאור דברי התובעת כי "אני מבקשת שהנתבע יפתח תמונות..." אני מורה לנתבעים להשלים את פיתוח התמונות כפי שציין בבית המשפט, תוך 30 יום מהיום. לאור האמור אני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 1,500₪, כמו כן אני מחייבת את הנתבעים לפתח את התמונות תוך 30 יום מהיום וכן אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות משפט בסך 250 ₪. אם הסכומים לא ישולמו תוך 30 יום הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. אירועים (תביעות)פיצויים