תביעת פיצויים נגד תחנת דלק פז נזקים בגלל תדלוק

פסק דין בהסכמת הצדדים נמחקה נתבעת מס' 2 מכתב התביעה. נתבעת מספר 1 תקרא להלן הנתבעת. לפניי תביעה לתשלום 13,376.54 ₪ כפיצוי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מתדלוק רכבו של התובע, מסוג קאיה קראנס. הנזק נגרם בשל כך שהרכב תודלק בבנזין במקום בסולר. התדלוק נעשה בתחנה של הנתבעת (להלן: "הרכב", "התקלה", "התחנה"). טענות התובע 1. א. ביום שישי 06/04/07 בצהריים ביקש התובע מהמתדלק בתחנה לתדלק את רכבו בסולר (להלן: "המתדלק"). ב. בפועל תדלק המתדלק את הרכב בבנזין 95 בכמות של כ 42 ליטר. ג. בזמן התדלוק נשאר התובע לשבת ברכב (לטענתו בשל נכותו) ולא היה מודע לתדלוק השגוי אלא רק לאחר מעשה. ד. כתוצאה מהתדלוק השגוי "הוצא הרכב מכלל שימוש על אתר" (סעיף 7 לכתב התביעה). ה. התובע הזמין שירות לחילוץ רכבים "א.א. שירותי רכב" שהגיעו לתחנה רוקנו את המיכל ותדלקו מחדש את הרכב תמורת 300 ₪ (סעיף 9 לכתב התביעה). ו. התובע מסר את הרכב לאבחון הנזקים ולתיקון ב"מוסך אמנון". הרכב היה במוסך שבעה ימים במהלכם שופצו מזרקי הדלק ומשאבת ההזרקה, ובוצעה החלפה של מסנן בעלות כוללת של 5,475 ₪. ז. בזמן שהרכב היה במוסך שכר התובע רכב חלופי מדגם "יונדאי-גסט" בסך 1,601.54 ₪. 2. להוכחת תביעתו צרף התובע, בין היתר, את המסמכים הבאים: א. קבלה על תשלום עבור התדלוק בבנזין (נספח ב' לכתב התביעה). ב. חשבונית על תשלום 300 ש"ח עבור ניקוי מיכל סולר מבנזין (נספח ג' לכתב התביעה). ג. חשבונית על תשלום עבור תיקון הרכב במוסך אמנון ע"ס 5,475 ש"ח (נספח ד') לכתב התביעה. ד. דו"ח דיאגנוזה של "דיזל רוטור" לפיו במערכת המשאבה והמרססים של הרכב עברה כמות משמעותית של בנזין שגרמה לפגיעה בחלקי המערכת (נספח ה' לכתב התביעה). ה. חשבונית על תשלום 1,601.54 ₪ עבור שכירת רכב (נספח ו' לכתב התביעה). 3. מנהל התחנה מר גד שרלין הציע לו פיצוי מעליב של 300 ₪ בלבד. 4. התובע מבקש לקבל בנוסף לסכום שהוציא (7376.54 ש"ח) 4,000 ₪ עבור טרחתו, הוצאות נסיעה ועגמת נפש ועוד אגרת משפט והוצאות משפט בגובה 2,000 ₪ סה"כ הוא תובע 13,376.54 ₪. טענות הנתבעת 5. הנתבעת טוענת כדלקמן: א. מכחישה את אחריותה וטוענת שהתובע תדלק את הרכב בעצמו בבנזין במקום בסולר כאשר השתמש במשאבה של "שירות עצמי" ואין לו אלא להלין על עצמו. ב. לתובע אשם תורם בגובה 100% שכן הוא לא הקטין את הנזק. זאת כיוון שלאחר שגילה את התקלה במקום לפתוח את הפקק שבמיכל הדלק ולרוקן את הבנזין בחר להמשיך ולנסוע ברכב מהמקום. ג. התובע לא פנה למנהל התחנה אלא ניסה להתגבר על התקלה בעצמו. הראייה שחשבונית ניקוי הבנזין היא מיום למחרת האירוע. עובדה העומדת בסתירה לטענה המופיעה בסעיף 9 לכתב התביעה. 6. באשר לנזקים טוענת הנתבעת כדלקמן: א. הרכב לא הותנע עד לריקון והחלפת דלק, לכן בכל מקרה לא היה יכול להיגרם נזק לרכב פרט למסנן הסולר, כאמור בחוות דעתו של נפתלי זבולוני (נספח ב' לכתב ההגנה). ב. בחשבונית של המוסך רשום "שיפוץ משאבת הזרקה HDI" אך ברכב אין כלל משאבה כזו והוא עובד על מנגנון אחר. ג. לרכב הוחלף בעבר מכלול פילטר סולר החלפה המעידה כי היו בעיות קודמות הקשורות למערכת הדלק. ד. שכירת הרכב אינה סבירה ביחס לנזק, החלפת מסנן סולר וניקוז אוויר אורכים דקות מספר, וגם אילו הנזק הוא כמתואר הרי מדובר בטיפול של יומיים במוסך ולא של שבוע. ה. הסכום הנתבע בגין הטרחה, עגמת נפש והוצאות משפט אינו סביר. דיון אחריות הנתבעת 7. לפניי שתי גרסות סותרות; מחד גיסה טענת התובע שהתדלוק נעשה בניגוד להוראת התובע. מאידך גיסה טענת הנתבעת שהתובע השתמש במשאבת תדלוק עצמי ותדלק בעצמו. 8. להוכחת טענתה הביאה הנתבעת צילומים של משאבה מס' 6 (נ/1, א' ו-ב'). במשאבה זאת בוצע התדלוק כפי שעולה מהחשבונית נספח ב' לכתב התביעה. בתמונות נראה בבירור שמדובר במשאבה "בשירות עצמי" כמופיע בשלט על גבי המשאבה. עיון מדוקדק מגלה כי על המשאבה מודבק דף, שבעזרת זכוכית מגדלת ניתן לקרוא את הכתוב בו: "לקוח נכבד, בימי שישי כשיש עומס בעבודה, אם ברצונך לתדלק בשרות עצמי אנא פנה למנהל התחנה בתודה, הנהלת התחנה" 9. כפי שעולה מהקבלה התדלוק בוצע ביום שישי בשעה 12:44 בשעה שהיה "שיא הלחץ" כדברי עובד התחנה עוזי חליפה שהעיד מטעם הנתבעת (עמ' 3 ש' 7 לפרו' מיום 20/11/07) (להלן: "עוזי"). 10. אין טענה שהתובע פנה למנהל התחנה וביקש תדלוק עצמי. לכן אני קובע שגרסת התובע נכונה ב-51% כנדרש במשפט האזרחי והתדלוק כנראה בוצע על ידי מתדלק ולא על ידי התובע בעצמו. 11. גירסת התובע הגיונית: ידית הסולר כחולה עם צינור צהוב ושונה שוני ממשי בחזותה מהידית המשמשת לתידלוק בבנזין 95 שהיא ירוקה עם צינור שחור. סביר להניח שהתובע, המתדלק רכבו כדבר שבשגרה, היה מבחין שאינו משתמש בידית נכונה. לעומת זאת המתדלק בתחנה שאינו מכיר את מכונית התובע, יכול היה לטעות, ולחשוב שמדובר ברכב פרטי המונע בבנזין. חשוב לציין שלישראל יובאו שתי גרסאות לרכב מסוג זה. האחת, מונעת בבנזין והשנייה מונעת בסולר. לכן מי שאינו בקיא בדבר יכול היה לטעות ולהניח שמדובר ברכב המונע בבנזין. בודאי אם הוא עובד בלחץ כפי שקיים ביום שישי בצהריים בתחנה (ראה כתבתו של אלי שאולי מיום 05/09/06 באתר המקוון YNET המציין כי הושקו בישראל שני סוגי רכבי קאיה קראנס דיזל, ובנזין). אשם תורם: 12. גם אם אקבל את עדות התובע שהורה למתדלק למלא את המיכל בסולר ולא בבנזין עובדה היא שלא טרח לוודא שהוראתו מולאה כלשונה. די היה לתובע אם היה מעיף מבט לאחור ואז היה מגלה את הטעות בזמן אמת. 13. התובע טוען שהרכב הפסיק את פעולתו לאלתר לא התניע והוא נותר בתחנה (ס' 7, 8, 9 לכתב התביעה). אם נכונה הטענה שהרכב לא התניע כל שהיה על התובע לעשות הוא לרוקן את מיכל הדלק במקום ולמלאו בסולר. העובדה שניזוקו חלקי מנוע הקשורים למערכת ההתנעה והנעה כגון מזרקי הדלק והפילטר מעידים על כך שהתובע לא פעל כפי שתיאר בכתב התביעה אלא על כך שהניע את הרכב ונסע לכיוון ביתו כפי שהעיד (עמ' 1 ש' 12). 14. זאת ועוד; במהלך הדיון שאל התובע את עד ההגנה עוזי אם נכון שפנה אליו לדווח על התקלה ביום ראשון (עמ' 3 ש' 1 לפרו'). מהאמור אנו למדים שהתובע עזב את התחנה כשהוא נוהג ברכב, למרות שחייב היה לדעת כבר בהתחלה כי יש לו בעיה בהנעת הרכב. בנסיבות אלה, אני מטיל על התובע אשם תורם של 50%. הנזק 15. התובע לא הביא חוות דעת שמאי מוסמך לשומת הנזק והסתפק במסמך של "מוסך אמנון" על תיקון בסך 5,475 ₪ ובחשבונית מס של "א.א. שירותי רכב" על סך 300 ₪. הכלל במשפט הוא שמסמכים יש להגיש באמצעות עורכם, עם זאת כללי הדין אינם נוקשים בתביעות קטנות, מול הלקויים שהציג התובע עומדות טענות הנתבעת לגבי הצורך בהחלפת חלקים, קיומה של משאבת מסוג HDI בסוג הרכב של התובע ועוד. 16. אעיר כי למרות ששוכנעתי בגרסת התובע לגבי התדלוק, סבורני כי מהימנותו לוקה; התובע לא דייק בתביעתו ונטה להפרזה כך לדוגמא נימק התובע את העובדה שנותר ברכב בכך שהוא נכה 50%, במהלך הדיון הודה שנכותו אינה מונעת ממנו לתדלק את רכבו בעצמו, וגם אינה מונעת את עבודתו כמתקין /מתקן תריסים. בקיצור, ספק בעיניי, אם עשה התובע את כל אשר היה חייב לעשות כדי לצמצם את הנזק. לסיכום 17. לאור, מידת האשם התורם של התובע, הפגמים במהימנותו והעובדה שיש חוות דעת נגדית, אני פוסק לתובע סכום גלובלי של 2,500 ₪. הסכום ישולם עד ליום 1/1/08. אם הסכום לא ישולם עד למועד הנקוב יווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. פיצוייםתחנת דלקדלק