תביעה נגד YES / תביעת נגד יס נזקים במהלך התקנה

פסק דין ב- 9/3/06 הגיע לביתו של התובע מתקין מטעם הנתבעת, כדי להתקין בביתו שירות טלווזיה. אין מחלוקת כי המתקין פעל ברשלנות, והתובע סבור כי מדובר ברשלנות רבתי, בכך שקדח בקיר כדי להעביר חוטים מבלי שידע את מיקום צנרת המים, וקדח בצינור המים וגרם לפרץ מים למשך דקות ארוכות. נגרמו נזקים לציוד יקר בסלון ביתו של התובע, מכשירי חשמל ספגו מים, שטיח מקיר לקיר ספג מים רבים, כמו כן נפגע מזנון עץ, שולחן סלוני, כבלים שונים, מראה דקורטיבית, ונגרם נזק לצבע של הקיר. המתקין היה מטעם חברת בזקכול והתובע הופנה ע"י הנתבעת לבזקכול ששלחה לביתו שמאי, מטעם חברת הביטוח. משום מה לא נערך ע"י השמאי דו"ח באופן שבשלב זה לא ניתן לקבוע באופן ברור את גובה הנזקים, ויש להיזקק למסמכי רכישה שהציג התובע ולעדותו ביחס לערך פריטי רכוש שניזוקו שאיננו יכול להציג לגביהם קבלות. כך למשל טוען התובע כי נשאל ע"י השמאי מה שווי המזנון שהתנפח מהמים והשיב כי שילם כ- 6000 ₪ בזמנו, ומדובר במזנון ניקולטי, מבלי שהייתה ברשותו קבלה. השמאי אמר לו כי ניגש לחנות ממנה נקנה המזנון וראה מזנון דומה בשווי של 4600 ₪ והציע לו להתמקח עם בעל החנות על המחיר ובסופו של דבר אמר כי יחשב פיצוי עבור המזנון 4000 ₪ בלבד. מכשירי החשמל, ומדובר בטלווזיה, שנרכשה במאי 2005 בסכום של כ- 9600 ₪, DVD, שהתובע טוען ששילם עבורו 500 ₪, ומערכת סטראופונית הכוללת מגבר ורמקולים שכולם ניזוקו, בעלות של כמה אלפי שקלים, עליהם אין קבלות, כל המכשירים הללו נרכשו בערך שנה לפני האירוע. כל המכשירים החשמליים הללו נשלחו על פי הוראת השמאי לייבוש במעבדה והתובע קיבל אותם חזרה, ב- 26/5/06, ובאותו יום המכשירים פעלו, ונראו איפא במצב תקין, אך התובע טוען כי מספר חודשים לאחר מכן, החל מכשיר הטלווזיה לרצד וה- DVD יצא מכלל פעולה לחלוטין. במקביל לייבוש מכשירי החשמל ביטחה הנתבעת את המכשירים בחברת ביטוח למשך שנה, אך ב- 22/8/06 קיבל התובע מכתב מחברת הביטוח כלל, בה נעשה הביטוח, ובו נאמר לו כי דמי הביטוח לפוליסה לא שולמו, ואם לא ישולמו תוך 15יום תבוטל הפוליסה. הנתבעת מציגה אישור על תשלום דמי ביטוח אך קשה לפענח את הכתוב בחותמת הדואר לגבי מועד התשלום. הנתבעת דאגה גם לייבוש השטיח, אך התובע טוען כי נאלץ לפרק את השטיח כיוון שהעלה עובש וריח רע, ומדובר היה בשטיח מקיר לקיר שבמקומו התקין ריצוף קרמיקה. לדבריו שילם כשנה קודם לכן כ- 3000 ₪ עבור התקנת שטיחים מקיר לקיר בסלון ובחדר שינה, באופן ששילם עבור השטיח הניזוק כ-1500 ₪ לפחות. עד היום נמצא בביתו המזנון הפגום, וכן שולחן סלון שניזוק. יצויין כי התובע נדרש לשלם עבור ייבוש השטיח ומכשירי החשמל סה"כ 4300 ₪, ששולמו בנתיים ע"י קבלן בזקכול בכפוף לכך שהתובע יחזיר את שני הסכומים כאשר יפוצה ע"י חברת הביטוח. חברת הביטוח מנורה ענתה לתובע ב- 26/4/06 והציעה סכום של 8300 ₪, באופן שהפיצוי הממשי עבור כל הנזקים שתוארו, שהיה נשאר בידי התובע הוא 4000 ₪. התובע סירב להצעה זו שגם בעיני איננה ראויה, שכן מדובר בנזקים העולים בהרבה על הסכום שהוצע, ואפילו על הסכום שהציעה הנתבעת היום, סה"כ 8300 ₪. המכשירים האלקטרוניים ובמיוחד הטלווזיה שהיא מכשיר יקר, ניזוקו באופן שקשה לנבא אם יחזרו למצב תקין לחלוטין בעתיד, אפילו אם יחזרו שוב ושוב לתיקון. הנני מקבלת את גישת התובע כי לא ניתן היה להמשיך ולהשאיר בבית את השטיח והוא נאלץ להוציאו. כך גם ראוי התובע לפיצוי מלא עבור המזנון שניזוק קשות, ולפיצוי מסויים עבור הפגיעות בשולחן במראה, וכן לפיצוי עבור עבודה שהיה עליו להשקיע בצביעת הקיר שניזוק, ולא תוקן באופן מושלם ע"י שליחי הנתבעת. ברור שנגרמה לתובע טרחה רבה, בעיקר בשל הנזקים וגם בשל גישת הנתבעת ונציגיה לדרישותיו עד שנאלץ להגיש תביעה זו. הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 15,000 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ממרץ 2006 ועד ליום הפירעון, ועוד 500 ₪ הוצאות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום הפירעון. טלויזיה