תביעה נגד חברת הובלות

פסק דין תביעה כספית על סך 4,000 ₪. התובע טוען כי הזמין טלפונית מהנתבעת, ביום 25/7/07, הובלה של תכולת דירתו שנועדה להתבצע ביום ו', 27/7/07. ההובלה לא בוצעה כלל. עוד טוען התובע כי הנתבעת סיפקה לו לבקשתו ארגזים לצורך אריזת התכולה וכי ביום שנועד לביצוע ההובלה התקשר כמה פעמים לנתבעת לאחר שהובטח לו שוב ושוב טלפונית שאמנם יש עיכוב, אולם ההובלה תבוצע באותו יום. הנתבעת אינה חולקת על כך שלא ביצעה הובלה כלשהי עבור התובע, אלא שלטענתה הובלה כזו גם לא הוזמנה. הנתבעת טוענת שנהלי העבודה אצלה מסודרים וכל הובלה מתואמת בכתב לאחר שנציגה רואה את התכולה ומתעד אותה על טופס שדוגמתו הוצגה בפניי בצירוף לכתב ההגנה, ובאותו טופס גם נקובים המחירים והתנאים האחרים של ההובלה. הואיל ובמקרה דנן אין חולק שלא היה טופס כזה, מלמד הדבר שלא הוזמנה ותואמה הובלה כלל עם הנתבעת. התובע נקב עוד בכתב התביעה בשמה של עובדת של הנתבעת, גב' טובה, שאיתה לטענתו בוצע התאום בטלפון. הנתבעת אישרה שיש עובדת כזו במשרדה והסבירה את אי הבאתה לעדות בכך שהבאתה לעדות היתה מחייבת סגירת המשרד. בכל הכבוד, זו אינה תשובה, מדובר בחברה המתארת עצמה כחברה לא קטנה שהיתה יכולה וצריכה למצוא מענה לתפעול המשרד בפרק הזמן הלא ארוך הדרוש לשם הגעת אותה עובדת לבית המשפט ושמיעת עדותה. לדעתי הימנעות מהעדתה מחזקת את מהימנות גירסתו של התובע. אני משוכנע שהנתבעת אינה מוותרת על עבודה הכרוכה ברווח סתם כך מרצון חופשי, אולם אני משוכנע גם שביסודו של דבר גירסת התובע אמת וההסבר לאירוע מקורו כנראה בתקלה אצל הנתבעת. חיזוק נסיבתי נוסף לגירסת התובע יש בתדפיס השיחות שהגיש המעיד על כמה וכמה שיחות לנתבעת בצהרי יום 27/7/07, אחת מהן בת למעלה מ-2 דקות. אין הסבר לכמות השיחות ולמשך הזמן אילו אכן היתה הנתבעת במצב שכל אשר היה לה לומר הוא שמעולם לא הוזמנה הובלה על ידי התובע. אינני רואה גם ממש בטענה שביום הרלבנטי ביצעה הנתבעת רק 3 הובלות בעוד לרשותה צי של 6 משאיות. ניתן להסביר את התוצאה הן בתקלה, הן במחסור בנהגים ו/או סבלים והן בטיפולים מכניים במשאיות שלא עסקו בהובלה באותו יום. התוצאה היא כי אני מקבל את התביעה. נותרה שאלת גובה הנזק. הנזק הנטען הוא עוגמת נפש ואי נוחות. אין ספק שכאשר משפחה ממתינה להובלת תכולת דירתה ביום שישי בשבוע ובסופו של דבר בשעות הצהריים המאוחרות מבינה שההובלה אינה מגיעה, נגרמות לה גם עוגמת נפש וגם אי נוחות. בנסיבות הענין אני קוצב הפיצוי לסך של 2,000 ₪ נכון להיום. אשר על כן, אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום, וסך נוסף של 350 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום בגין הוצאות המשפט. הובלות