תביעה פיצויים בגין נופש מלון צ'כיה - קרלו וויארי

פסק דין בפני תביעה שעניינה טענה לנזקים שנגרמו לתובעות לטענתן במסגרת נופש שנועד לצורכי טיפולים בנסיעה לצ'כיה (קרלו וויארי) אשר נקנתה אצל הנתבעת. למעשה תביעתן של התובעות מבוססת על שתי אפיזודות שאירעו במהלך הנסיעה האמורה: האחת בתחילת החופשה והאחרת, בסיומה. התובעות טוענות כי כשנלקחו ע"י הנהג למלון שהוזמן על ידן, הסתבר כי המלון האמור אינו פעיל והן נאלצו לחכות זמן רב עד שהוחלף להן המלון. לטענתן חרף עמדת הנתבעת מדובר במלון חליפי פחות טוב ונטען גם שלא היו בו את מידת השירותים וכן את הקרבה למקומות מרכזיים בקרלו וויארי כמו במלון שהוזמן. זאת ועוד, התובעות טוענות, כי כתוצאה מהלחץ שנגרם להן עקב הצורך לעבור מלון, הן לא יכלו היו לעשות את הטיפולים שלמענם נסעו לקרלו וויארי ומשכך מגיע להן החזר כספי מלא של כל הסכום ששילמו בגין החופשה שנהרסה כולה. הנתבעת לעומת זאת טוענת, כי הטיסה של התובעות נחתה רק בסביבות 10.00 בבוקר בצ'כיה ולכן הטענה שהגיעו בשעה 10.00 ומצאו, כי המלון אינו פעיל איננה נכונה. כשהתגלתה הבעיה, היא טיפלה בה ללא דופי והעבירה את התובעות למלון המרוחק כ- 100 מטר מהמלון המקורי שהוזמן, מלון שהוא יקר אף יותר ויש בו את אותם שירותים. לטענתה, כלל לא הוזמנו אצלה טיפולים בקרלו וויארי ולכן לא ניתן לחייב אותה בטיפולים שלטענת התובעות לא עשו. האיפיזודה השנייה עניינה עם סיום החופשה כאשר לטענת התובעות רכב שהיה אמור להסיע אותן לשדה התעופה מטעמה של הנתבעת לא הגיע והן נאלצו לקחת מונית ולשלם עליה באופן פרטי סכום של 94 יורו עפ"י קבלה שהוצגה. נדמה לי חרף טענות הנתבעת בהקשר זה, כי יש לתת אמון ומכל מקום אני נותן אמון, כי אכן רכב ההסעה לא הגיע למקום ועל כן יש לשפות שיפוי מלא את התובעות על 94 יורו ששילמו בגין אותה מונית. נשאלת השאלה עם זאת, איך צריך לנתח את החלק הראשון בתביעה שעניינו אותו מעבר ממלון למלון. אין לי ספק שהנתבעת כשלה בהקשר אספקת המלון אליו רצו להגיע התובעות. הסבריה של הנתבעת ביחס לקיומו של ספק כזה או אחר אשר מוכר את המלונות ואין ביכולתה לדעת, האם המלון פעיל או לא פעיל, נדחה על ידי לחלוטין. מדובר בטעות של הנתבעת. נשאלת השאלה איזה נזק הסב אותו החלפה של מלון. נדמה לי שהוכח שהמעבר ממלון למלון לא היה כרוך בשעות רבות כל כך כמו שציינו התובעות. עם זאת, מדובר היה כפי הנראה באירוע שהשאיר רושם קשה על התובעות שהן נשים מבוגרות. אמנם אני דוחה את טענתן כי לא יכלו לעשות את כל הטיפולים או מקצתם בהעדר ראיות מספיקות ובמיוחד כאלה הקושרות בקשר סיבתי בין אירוע החלפת המלון ובין הטיפולים, אבל אני נותן אמון, כי היה בכך כדי להשפיע עליהן ולהעיב על חופשתן. זאת ועוד, אני גם נותן אמון, כי למרות שמדובר במלון חליפי שהוא אולי יקר יותר לצרכים של התובעות הוא לא היה מספיק. אשר על כן, אני מחליט לפסוק סכום מסוים בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובעות אבל בוודאי אינני מוצא כל הצדקה להחזיר להן את כל עלות החופשה כפי שביקשו, דבר שלא הוכח וגם אינו מתיישב עם השכל הישר. מעבר ל- 94 יורו שיוחזרו להן, אני פוסק לכל אחת מהתובעות סכום גלובלי כולל הוצאות משפט בסך של 750 ₪ ובסה"כ 1,500 ₪. סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי תוך 15 יום. בית מלוןנופשפיצוייםבתי מלון (תביעות)