תביעה נגד הדואר בגין נזקים משלוח חבילה

פסק דין בפני תביעה כספית. מדובר בתביעה כנגד רשות הדואר אשר במהלכה טוען התובע כי ביום 29.9.05 הוא שלח חבילה בשירות הדואר לארה"ב כאשר המדובר היה במחשב נייד נישא בעלות של 6,000 ₪. המשלוח עלה 208 ₪ + 24 ₪ דמי בטוח אך המחשב ניזוק. הנתבעת טענה טענות מטענות שונות. בין השאר טענה כי ארז את החבילה בניגוד להוראות ובחבילה לא מתאימה על פי הוראות חוק הדואר. בעניין זה העיד עד מטעמה, מר אילן פורת, אשר טען כי לא הוא זה שסייע לתובע באריזה כפי שטען התובע בתביעתו. עוד טענה הנתבעת כי יש הגבלות לאחריות הרשות על פי "הודעה בדבר הגבלות ותנאים" על פי אמנות בינלאומיות כשההודעה מפנה למדריך הדואר, שם פורט, כי אין אחריות על אריזה שלא בוצעה כראוי והמשלוח שלא היתה לגביו תלונה בעת הקבלה. עוד נטען על ידי הנתבעת כי התובע לא התלונן מיד ובכך נגרם לו נזק ראייתי. כן התבקש התובע למסור את המחשב לנתבעים על מנת למנוע פיצוי כפול. בישיבת בית המשפט מיום 10.1.07 העיד התובע וציין כי עובד הנתבעת ראה כי המחשב לא היה שבור. כמו כן הוצגה קבלה לפיה לא ניתן היה לתקן את המחשב בארה"ב. המחשב עלותו 6,000 ₪, נתבע 10,000 ₪. הנתבעת טענה כי אין שום עדות על פגיעה באריזה והמחשב היה שבור עם קבלתו. עוד נטען על ידי התובע כי בנו ניסה לסדר את המחשב ולכן לא רואים על גבי המחשב את השריטות המופיעות בתמונות. בשל חשיבות עדותו של הבן, אפשרתי את העדתו ביום 7.11.07 והנ"ל למעשה הסביר כי המחשב לא פעל עוד בארה"ב וכי היה נסיון גם לתקנו בארץ שלא צלח. לאחר ששמעתי את הצדדים אני נותן את פסיקתי. אני נותן אמון כי אכן נשלח מחשב נייד נישא על ידי התובע לבנו בארה"ב. אינני יכול לנקוט עמדה האם המחשב נארז על ידי התובע או על ידי מי מעובדי הנתבעת, אם כי אני נותן אמון כי מדובר היה באריזה תקינה בנסיבות העניין. הוכח כי המחשב ניזוק בצורה כלשהי עם הגיעו לארה"ב. עם זאת לאחר שהמחשב ניזוק, לא ברור לי איזה נסיונות נעשו על מנת לתקנו, הן על ידי איש המחשבים בארה"ב והן על ידי בן התובע עצמו, יתכן מכל מקום שההתעסקות שלהם במחשב הסבה לו נזק נוסף על הנזק שהיה קיים קודם לכן. אשר על כן נראה לי נכון והוגן לקבל את התביעה ואולם לפסוק בנסיבות העניין מחצית מהסכום אשר נתבע על ידי התובע בסך של 3,000 ₪. מאחר וזו התוצאה אליה הגעתי, כל צד ישא בהוצאות המשפט. את הסכום של 3,000 ₪ תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אינני מחייב את התובע במסירת המחשב לידי הנתבעת. זכות בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי תוך 15 יום. משלוחדואר