תביעה על חוב פרמיות ביטוח - תשלום סוכן ביטוח

תביעה על חוב פרמיות ביטוח - תשלום סוכן ביטוח, הינו נושא שנדון בבית משפט השלום בתל אביב, להלן תקציר נרחב של פסק דין שניתן ע"י השופט אבי פורג תמצית טענות התובעות : מדובר בתיק מאוחד של 10 כתבי תביעה שהוגשו על ידי התובעות נגד הנתבעים. התביעות הן לתשלום פרמיות בגין פוליסות ביטוח שהוצאו לנתבעים השונים ואשר לטענת התובעות, הנתבעים לא שילמו את חובם בגין הפוליסות השונות. הנתבעים היו מבוטחים של התובעות. התובעות קיבלו טפסי הצעה לביטוח והנפיקו לנתבעים פוליסות ביטוח לשם כיסוי הרכבים המבוקשים. לכל אחד מהנתבעים הוצא פוליסה על פי בקשתו ונשלחה דרישת תשלום לכיסוי החוב בגין הנפקת הפוליסה, אך התובעות לא קיבלו כל תשלום בגין הנפקת הפוליסות נשוא התביעה. התובעות הרימו את נטל הראיה, כי מעולם לא קיבלו מהנתבעים כל תשלום בגין הפוליסות שהונפקו להם. בין מר רוני קפלן ובין התובעות אין כל הסכם המקשר והקושר ביניהם והמעיד על כך שמר קפלן הוא שלוחן של התובעות ו/או מי מהן. אין ממש בטענת הנתבעים כי שילמו את הכספים בגין הפוליסות למר קפלן ואפילו שילמו את הכספים למר קפלן, עדיין כספים אלה לא הועברו לתובעות וכל האחריות לתשלומם רובצת לפתחם של הנתבעים הנטל להוכיח כי הכספים שולמו הועבר לכתפי הנתבעים בדרך של הודאה והדחה. הנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי הכספים שולמו בגין הפוליסות נשוא התביעה ולא הביאו כל ראיה או עדות מצד סוכן הביטוח המראים כי כספים בגין פוליסות הביטוח נשוא התביעה הועברו למי מהתובעות. אין לתת כל משקל למסמכים שהוגשו על ידי סוכן הביטוח, שכן מדובר בראיות שניתנו על ידי גורם המעוניין בתוצאות המשפט טענות הנתבעים : הנתבעים שילמו את הפרמיות לידי סוכנות הביטוח של מר רוני קפלן, לא הונו את התובעות, לא רימו ולא זייפו או ביצעו כל מעשה פלילי המיוחס להם על ידי התובעות בצוותא עם סוכן הביטוח מר קפלן. מערכת היחסים המשולשת שבין המבטח, המבוטח וסוכן הביטוח מוסדרת בהוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה הביטוח"). הנתבעים שילמו את הפרמיות לסוכן הביטוח. סוכן הביטוח מר קפלן הוא זה שתיווך בפוליסות הביטוח נשוא התביעה ושמו גם מופיע על הצעות הביטוח ולפיכך, סוכן הביטוח הוא שלוח של התובעות לעניין קבלת דמי הפרמיה הנתבעים הם אנשים וחברות מן הישוב, שנקלעו לרוע מזלם ושלא בטובתם לסכסוך עסקי בין התובעת 2 לבין סוכן הביטוח מר קפלן. התובעת 2 בחרה בחוסר תום לב לנהל את המאבק על גבם של הנתבעים וזאת בשמה שלה ושל התובעת 1. התובעות לא הוכיחו את תביעתן ומן הראיות עולה שהנתבעים שילמו את חובם בגין הפוליסות לסוכן הביטוח ולפיכך, דין התביעה להידחות שאלות במחלוקת : מעמדו של מר רוני קפלן במסגרת היחסים בין התובעות למר קפלן לנתבעים המבוטחים. האם שילמו הנתבעים לסוכן הביטוח מר קפלן את התשלומים בגין הפוליסות, וככל שיקבע שהסכומים שולמו, האם די בכך להביא לדחיית התביעות שהוגשו נגדם דיון : ביום 26.4.07 התקיים דיון הוכחות בתיק. במהלך פרשת התביעה העיד מטעם התובעת מר שפק, שהוא אחד ממנהלי התובעת 2 ובמהלך פרשת ההגנה העידו הנתבעים או מי מטעמם וכן, גב' שרון שפירא, שעל פי התצהיר שהוגש מטעמה, היא מנהלת המשרד בסוכנות הביטוח של מר רוני קפלן והיא שקנתה עבור הנתבעים את הפוליסות נשוא התביעות מר קפלן סוכן הביטוח : לאחר שעיינתי בעדויות הצדדים ובמסמכים, אני סבור כי מר קפלן תפקד לגבי הפוליסות נשוא התביעות כסוכן הביטוח של התובעת 1. מן הראיות עולה בצורה ברורה, כי הנתבעים (הם המבוטחים) אמורים היו לשלם את הפרמיות בגין פוליסות הביטוח באמצעות סוכן הביטוח מר רוני קפלן. בסוגיה זו אני מפנה למספר אמירות בעדותו של מר שפק, העד מטעם התובעות, במהלך הדיון ביום 26.4.07: פרו' עמ' 20, שורות 14-19: ”ש. איך קיבלתם כסף מרוני קפלן? ת. התובעת 2 קיבלה את הכסף לעיתים לפי פוליסה, ולעיתים בסכום אחד עם רשימה נלווית של הפוליסות בגינן שולם אותו סכום כסף. לפעמים קיבלנו מרוני קפלן ישירות ולפעמים מרוני קפלן דרך מיני ביט. רוני קפלן עבד חלק מהדברים עם מיניביט שהיא הייתה סוכנות ביטוח שחלק מסוכני הביטוח עבדו איתה. התובעת 2 עבדה עם מר קפלן גם ישירות וגם דרך מיניביט." ולעניין מערכת היחסים בין התובעות: פרו' עמ' 30, שורות 8 עד 15: ”ש. מי מימן את התביעה הזאת? התובעת 1 או התובעת 2? ת. התובעת 2. נכון שהתובעת 1 עושה לנו פייסינג. ש. זה נוהל רגיל שסוכן ביטוח מממן את לקוחותיו? ת. מפנה לסעיף 2 לתצהיר קלמן שהוא כמו תצהיר שלי והצהרתי שכל האמור בתצהירי קלמן הוא אמת, שם כתבתי במפורש שנוכח ההסדר בין התובעת 2 לתובעת 1, ההסכמה הייתה שהתובעת 1 תהיה אחראית חוזית למבוטחים, וסמכויות החיתום יינתנו בלעדית לתובעת 2. אין כאן סוכנות ביטוח רגילה, ולכן נכנסנו לנעליה של התובעת 1 בנושאי הגבייה ובנושא תשלום עמלות לסוכן." כלומר, אין חולק שבמהלך הדברים הרגיל, הכספים התקבלו אצל התובעות ממר רוני קפלן וזאת עבור פוליסות שהוצאו באמצעותו מר רוני קפלן הוא שטיפל באופן שוטף בענייני המבוטחים, לרבות הנתבעים, מול אנשי התובעת: פרו' עמ' 18, שורות 9 עד 26: ”ש. מי טיפל אישית בפוליסות נשוא התביעה? ת. לימור מורן. היא היום לא בארץ. ש. כלומר, עדותך כאן מתבססת על מסמכים שקראת ותצהירים שקראת? ת. נכון, וגם על הידע האישי שלי. ש. האם נפגשת פעם עם מר קפלן סוכן הביטוח, באופן אישי לגבי הפוליסות של המבוטחים הנתבעים כאן? ת. מר קפלן ביקר במשרדי מספר פעמים בתקופה הנדונה בשנת 2002, איני יכול לזכור האם הייתה שיחה איתו בנושאים ספציפים של מבוטחים הנתבעים כאן, או מבוטחים אחרים. ש. ניהלת עם מר קפלן מו"מ לגבי גובה הפרמייה של המבוטחים? ת. איני זוכר. ייתכן שבמקרה אחד או שניים. אני מניח שלרוב לא. תפקידי היה לדעת מה התעריפים שנקבעו, בין אם ישירות מול הסוכן או שלימור באה לקבל ממני הנחיות. לימור הייתה מטפלת מול סוכן הביטוח מר קפלן בקביעת גובה הפרמייה של מבוטחים באמצעותו. ש. התובעת 2 הייתה מתווך בין קפלן ולקוחותיו, לבין התובעת 1? ת. קיבלנו הצעות ביטוח מסוכני ביטוח רבים שקפלן הוא אחד מהם, הפקנו פוליסות במשרדנו על ניירות התובעת 1, והעברנו אותן לסוכן הביטוח, במקרה זה מר קפלן. בטופסי ההצעה, בחלקם מוזכר גם השם שלנו." אין גם מחלוקת כי על הפוליסות נשוא התביעה מופיע שמו של הסוכן מר קפלן רוני פרו' עמ' 19 שורות 4 עד 10: ”ש. יתרה מכך, ברובריקה של שם הסוכן בכל הפוליסות בצד שמאל למעלה, מופיע שמו של מר קפלן כשמו של הסוכן? ת. נכון מאוד. על הרשימה שהיא חלק מהפוליסה בכל הפוליסות נשוא התביעה מופיע בצד שמאל למעלה שמו של הסוכן מר קפלן רוני, ושמה של התובעת 2 לא מופיע בפוליסות. אני מפנה לכך, שבחלק מהצעות הביטוח המצורפות לתצהירים, מופיע בתחילת העמוד הראשון שם התובעת 2 ושם התובעת 1 ובחלק מההצעות לא מופיע שם התובעת 2." עולה אפוא, כי מר קפלן שימש סוכן הביטוח מטעם התובעות לגבי הפוליסות נשוא התביעה. בהקשר זה יצוין, כי כל הנתבעים העידו שהם ניהלו את ענייניהם מול סוכן הביטוח מר קפלן ושילמו את תשלומיהם לסוכנות הביטוח של מר קפלן סוגיית התשלום של הנתבעים בגין הפוליסות למר קפלן ובכלל : מר שפק, שהעיד מטעם התובעות, העיד בהגינותו כי אין לו מידע בסוגיה אם הנתבעים שילמו את הכסף בגין הפוליסות נשוא התביעה למר קפלן, אם לאו. פרו' עמ' 26, שורות 16 עד 19: ”ש. מציג לך קבלות שצורפו על ידי הנתבעים שנמצאים כאן. יש לך ספק שהם שילמו את הכסף למר קפלן? ח. אין לי מידע על כך. אני יכול לבקש את צילומי השיקים, לבדוק אצל התובעת 1 איזה פוליסות השיקים האלו סגרו." נוכח עדותו של מר שפק, כי ניתן היה לבדוק אצל התובעת 1 בגין איזה פוליסות שולמו השיקים המפורטים בקבלות, לא ברור מדוע לא ביצעה התובעת 2 את הבדיקה אצל התובעת 1, בטרם מועד ההוכחות. שהרי העתקי הקבלות עם מספרי השיקים המפורטים בכל קבלה וקבלה היו ברשותה בטרם התקיים מועד ההוכחות מר שפק, העד מטעם התובעות, לא ידע גם להעיד עבור אלו פוליסות שילם מר רוני קפלן לתובעות ועבור אלה לא שילם וזאת למרות שלפי עדותו, הנתונים קיימים במסגרת הנהלת החשבונות של התובעת 2: פרו' עמ' 20, שורות 10 עד 27: ”ש. לרוני קפלן היו למעלה מ10 לקוחות אצלכם? ת. נכון. ייתכן שהיו כ-100 עד 150 לקוחות. מדובר בהערכה כללית ביותר. ש. כמה פוליסות הוצאתם לו דרך הסוכן קפלן בשנת 2002? ת. איני יכול לענות על כך בשליפה. ש. איך קיבלתם כסף מרוני קפלן? ת. התובעת 2 קיבלה את הכסף לעיתים לפי פוליסה, ולעיתים בסכום אחד עם רשימה נלווית של הפוליסות בגינן שולם אותו סכום כסף. לפעמים קיבלנו מרוני קפלן ישירות ולפעמים מרוני קפלן דרך מיני ביט. רוני קפלן עבד חלק מהדברים עם מיניביט שהיא הייתה סוכנות ביטוח שחלק מסוכני הביטוח עבדו איתה. התובעת 2 עבדה עם מר קפלן גם ישירות וגם דרך מיניביט. ש. התובעת 2 חברה מסודרת? ת. כן. הוצאנו קבלות על כל תשלום. יש הנה"ח מסודרת. ש. יש לך העתק מהקבלות שניתנו למר קפלן לטענתך? ת. לא באתי להביא קבלות. הנה"ח שלנו מסודרת ופתוחה בפני כל אחד. ש. אתה יכול לומר עבור אילו פוליסות שילם או העביר כספים קפלן ועבור אלו לא העביר כספים? ת. אני יכול לומר, אבל לא עכשיו. תעביר אליי שאלות מסודרות ואני אוכל להתייחס לכל פוליסה והתשלום שבוצע עבורה." התובעות לא הציגו אסמכתאות בדבר התשלומים שהעביר מר קפלן לתובעות בתקופה הרלוונטית מהן היה ניתן ללמוד או לנסות ללמוד בגין אלו פוליסות שילם מר קפלן לתובעות ובגין אלו לא שילם, לשיטתן לתצהיר עדות ראשית שהוגש מטעם גב' שרון שפירא, שהיא מנהלת המשרד בסוכנות הביטוח של מר רוני קפלן, צורפו העתקי קבלות המתייחסים לנתבעים, כאשר בקבלות אלה מפורטים מספרי שיקים ששימשו לטענת הנתבעים וגם לטענת סוכנות הביטוח לתשלום בגין הפוליסות נשוא התביעה. בעניין זה, נשאל מר שפק האם בדק את השיקים שמופיעים בהעתקי הקבלות כאמור לעיל, נפרעו בחשבונות מי מהתובעות ותשובתו היתה שלא ראה את הקבלות לפני מועד הדיון ולא בדק את פרטי השיקים. פרו' עמ' 29, שורות 2 עד 13: ”ש. האם לפני הדיון בדקת האם השיקים שפרטיהם מופיעים בהעתקי הקבלות שאני מציג לך, אכן נפרעו אצל התובעת 1 או התובעת 2? ת. אני רואה את הנייר הזה לראשונה, כוונתי למשל לקבלה מס' 15738. אני רוצה לומר לגבי כל הקבלות, שאני שמח שאני יכול להתייחס אליהן: מופיע שם עבור מה משולם, עבור משאית כך וכך, חובה + מקיף. חובה משלמים לחברת הביטוח, לא לסוכן הביטוח. אני מפנה לנ/10. סוכן הביטוח גובה עבור חובה. לא שולם לתובעות עבור ביטוח חובה שהוא עשה. אני לא ראיתי את נ/10 ו/או את הקבלות הדומות שקשורות לכאורה לנתבעים האחרים, לפני הדיון היום. לא עשיתי בדיקה על חומר שלא ראיתי קודם ולכן לא בדקתי את פרטי השיקים המופיעים באותן קבלות כמו נ/10 שאתה מציג לי כאן. תשלומי חובה לא יכולתי לבדוק כי הם משולמים ישירות לחברת הביטוח, אך תשלומי מקיף כן יכולתי לבדוק, אם המסמכים היו ניתנים." עולה אפוא, כי התובעות שטוענות, כי העתקי הקבלות הן נשוא קנוניה שלה אחראי מר קפלן, לא ביצעו את הבדיקה המינימלית המתחייבת בנסיבות העניין לבדוק האם השיקים המופיעים בפרטי העתקי הקבלות שצורפו לתצהירה של גב' שרון שפירא מטעם הנתבעים, אכן נפרעו אצל התובעות וסיבותיהן עמן בהקשר זה יצוין, כי לא שוכנעתי מטענות התובעות, כי מר רוני קפלן ביצע קנוניה כנגד התובעות. התובעות, משיקוליהן שלהן, בחרו שלא להגיש תביעה נגד מר קפלן, אלא נגד המבוטחים. ככל שברצונם לברר את המחלוקת מול מר קפלן, מן הראוי שיגישו תביעה נגדו כדי שהדברים ילובנו בין הצדדים הרלוונטיים. בכל הנוגע להעתקי הקבלות, שצורפו לתצהירה של גב' שרון שפירא מטעם סוכנות הביטוח של מר קפלן, אני סבור שיש לתת להן משקל מלא. ככל שהתובעות רצו להפריך את הנתונים המופיעים בקבלות, היו יכולות לברר האם השיקים המופיעים בקבלות אכן נפרעו, אם לאו. יצוין גם, שב"כ התובעות בחר שלא לחקור את גב' שרון שפירא על הקבלות ועל התשלומים שנפרעו במסגרת הקבלות שצורפו לתצהירה והמתייחסות לנתבעים. ב"כ התובעות התנגד לכל עדות שמיעה ולכל עדות שאינה במסגרת כלל הראיה הטובה ועם זאת, חשוב לציין, כי גם העד מטעם התובעות, מר שפק, העיד שלא טיפל באופן אישי בהתנהלות של התובעות מול מר קפלן וכי העובדת של התובעת 2, שטיפלה אישית בפוליסות נשוא התביעה, לא התייצבה למתן עדות איני מקבל את טענת התובעות, כי העתקי הקבלות שצורפו לתצהירה של גב' שרון שפירא זויפו ו/או הוכנו במיוחד לקראת התביעה ואינם משקפים את מצב הדברים בזמן אמת. לבית המשפט הוגשו במסגרת המוצגים, מוצג נ/8 - קבלה מס' 30207 מתאריך 24.3.02, על סך של 12,500 ₪, אשר מפרטת פרטי 5 שיקים, כל אחד בסך 2,500 ₪, שבאמצעותם בוצע התשלום. כמו כן, הוגש מוצג נ/9, שהוא צילומים של 4 מחמשת השיקים (ניתן לזהות את השיקים לפי מספרי השיקים והפרטים על השיקים). מעיון במוצג נ/9 עולה, שהשיק הוא למוטב בלבד ולפקודת מנורה (התובעת 1) ובנוסף, ישנה חותמת של התובעת 1 עם 2 חתימות ליד צילומי השיקים. מסמכים אלה מחזקים את טענת הנתבעים, כי מדובר בהעתקי קבלות מקוריות מזמן אמת ומחלישים את טענת התובעות, כי מדובר בזיוף שבוצע על ידי מר רוני קפלן. מר שפק, העד מטעם התובעות, לא התייחס לשיקים עצמם, אלא טען שמדובר במרמה של מר קפלן פרו' עמ' 25 שורות 5 עד 10: "ש. מציג לך צילום שיקים של ליעד קלימור שהוא אחד הנתבעים, שמסר לתשלום, ואפילו צילם מהבנק את חותמת התובעת 1 שקיבלה את השיקים. למה תבעתם אותו? ח. זה הליך הטעייה. איך אני יודע שמר קפלן שעובד עם התובעת 1 לא עשה לקלימור פוליסה נוספת והתשלום הוא על הפוליסות הנוספות? אני טוען שלא קיבלנו תשלום בעבור הפוליסה." נוכח עדותו הכללית של מר שפק, שלא עסק בטיפול בפוליסות בזמן אמת ולא ידע להשיב על שאלות שהתייחסו לתשלומים בגין הפוליסות, איני סבור שיש לתת משקל לטענה שלא הוכחה, כי מדובר בהטעיה ו/או תרמית של מר רוני קפלן, סוכן הביטוח. זאת ועוד, העד מטעם התובעת, מר שפק, לא בדק את הפוליסות נשוא התביעה בעצמו לפני עדותו וכך למשל לא יכול לפסול את האפשרות שבפוליסות נשוא התביעה בוצעו שינויים מאוחרים הקרויים "תוספות". פרו' עמ' 25, שורות 2 עד 5: ”ש. ידוע לך האם יש לפוליסות נשוא התביעה תוספות? ת. בעל פה איני יכול להשיב. לא בדקתי לפני שבאתי להעיד האם היו לפוליסות תוספות. ייתכן שהיו וייתכן שלא לאחר ששמעתי את עדויות הנתבעים ולמרות שדרך התנהלות פרשת ההגנה בתיק זה בכל הנוגע לתצהירי גילוי מסמכים ותשובה לשאלונים מטעם הנתבעים, לא היתה תקינה, עדיין שוכנעתי מעדויות הנתבעים, כי מדובר באזרחים מן הישוב אשר פעלו במסגרת הביטוחים השונים שקנו מול סוכנות הביטוח של מר קפלן. שוכנעתי מעדויותיהם, כי הם משוכנעים שהם שילמו את מלוא תשלומיהם בגין הפוליסות נשוא התביעה וכי הם אכן שילמו את חובם. מן העדויות עולה בבירור, כי הנתבעים רכשו את פוליסות הביטוח באמצעות סוכנות הביטוח של מר קפלן ובאמצעותה בלבד. איני רואה פסול בכך שהנתבעים כמבוטחים סומכים על סוכן הביטוח שלהם. לשיטתם של כל הנתבעים, הם שילמו את חובם בגין הפוליסות וגם העדה מטעם סוכנות הביטוח, גב' שרון שפירא, העידה כי הנתבעים שילמו את הסכומים על פי הצעות הביטוח שניתנו להם. קראתי את טענות התובעות בסיכומיהן נגד עדויותיהם של הנתבעים השונים. הנתבעים בעדויותיהם חוזרים על הטענה כי שילמו את הסכומים נשוא הפוליסות לסוכן הביטוח, מר קפלן. אפילו היו פה ושם אי התאמות מסוימות בסכומים אין בכך לגרוע מהרושם שהותירו כל העדים, כי הם עבדו בלעדית מול סוכן הביטוח מר קפלן ושילמו לו את הסכומים נשוא הפוליסות נוכח האמור לעיל, שוכנעתי כי הנתבעים אכן שילמו את מלוא הפרמיות בגין הפוליסות נשוא התביעה לסוכן הביטוח מר רוני קפלן. ככל שלתובעות טענות בדבר אי תשלום בגין אותן פוליסות, שמר קפלן היה סוכן הביטוח שבאמצעותו נעשו אותן פוליסות, הן רשאיות להגיש תביעה נגד מר קפלן. שהרי, העדה מטעם סוכנות הביטוח של מר קפלן, סוכן הביטוח של הנתבעים, העידה בפה מלא כי מלוא התשלומים שולמו על ידי הנתבעים. משכך, הכתובת לתביעה שהוגשה על ידי התובעות היא מר קפלן, סוכן הביטוח ניתוח משפטי : איני מקבל את טענות התובעות, כי בהעדר הסכם בין מר רוני קפלן לבין התובעות ברור כי תביעת התובעות תופנה לנתבעים ולא נגד מר רוני קפלן וזאת מאחר שהפוליסות הופקו לנתבעים. על פי הפוליסות עצמן מר רוני קפלן היה סוכן הביטוח מטעם התובעות ומשכך, קיים הסדר מיוחד בסעיף 34 לחוק חוזה הביטוח על פיו, לעניין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצוין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין לשלמם לאותו סוכן. על פי מכלול הראיות והעדויות בפני בית המשפט, אין חולק כי מר רוני קפלן וסוכנות הביטוח שלו שימשו כמתווכים בפוליסות הביטוח נשוא התביעה וגם צוינו בפוליסה כסוכן הביטוח. אשר על כן, קיים הסדר ספציפי בחוק חוזה הביטוח כי לצורך קבלת דמי הביטוח שהנתבעים שילמו למר קפלן, נחשב מר קפלן כשלוחו של המבטח. אין כל ראיה ואין כל טענה כי התובעות הודיעו למי מן הנתבעים (המבוטחים) בזמן אמת, כי אין לשלם את הפרמיות לסוכן הביטוח מר קפלן. בהקשר זה יצוין, כי לא רק שעסקינן בהסדר מיוחד בחוק חוזה הביטוח המסדיר את השליחות לעניין גביית דמי הביטוח בין המבטחת / סוכן הביטוח / מבוטחים, אלא שלפי סעיף 39 לחוק חוזה הביטוח, אין להתנות על סעיף 34 לחוק חוזה הביטוח, המסדיר את עניין השליחות לעניין תשלום דמי הביטוח התובעות העלו טענות מרמה וזיוף כלפי סוכן הביטוח (סעיף 69 לסיכומי התובעות) ולטענתן, אין חולק כי על פי מסכת הראיות הוכח כי הסוכן פעל במרמה תוך גביית כספים מהמבוטחים ואי העברתם לתובעות ולפיכך, הטענה היחידה שיכולה להיות לנתבעים היא כלפי מבצע המרמה בלבד ואין התובעות צריכות לשאת בהסתמכותם של הנתבעים על סוכן הביטוח מר קפלן (סעיף 69 לסיכומי התובעות). טענה זו נדחית על כל רכיביה. הנתבעים לא טענו שסוכן הביטוח פעל כלפיהם במרמה ולא הוכחה טענת התובעות שהסוכן פעל במרמה. מעבר לכך, קבלת הטענה של התובעות כי העתקי הקבלות אינם משקפים את המצב של התשלומים של הנתבעים לסוכן הביטוח בזמן אמת, משמעה טענה בעקיפין שהנתבעים נתנו יד למזימה ולקנוניה של סוכן הביטוח מר קפלן נגד התובעות. לאחר ששמעתי את עדויות הנתבעים, אני סבור שאין מקום לייחס להם כל טענה של מרמה, גם כזו שעולה בעקיפין כתוצאה מייחוס המרמה לסוכן הביטוח. בנוסף, נוכח ההסדר המיוחד בסעיף 34 לחוק חוזה הביטוח, על התובעות שלהן טענות מרמה וזיוף נגד סוכן הביטוח לתבוע את סוכן הביטוח ואין מקום להטיל על הנתבעים את האחריות בגין כך שהתובעות לא מצאו לנכון בזמן אמת לעקוב אחרי התנהלותו של סוכן הביטוח, עמו הן בחרו לעבוד. על פי חוק חוזה הביטוח, עמדה בפני התובעות האפשרות לבטל את הפוליסות בהעדר תשלום. לא הוצגו בפני כל ראיות כי הפוליסות בוטלו וככל שהתובעות לא עמדו, לשיטתן, על המשמרת בפיקוח וביקורת על סוכן הביטוח מר קפלן, שהוא השלוח מטעמן, עליהן לשאת באחריות לכך ובודאי שאין מקום לטענותיהן שיש להטיל את האחריות בגין אותה מרמה כלפיהן (שלא הוכחה) על הנתבעים - המבוטחים בהקשר זה, מפנה לספרו של י' אליאס, דיני ביטוח, כרך א' עמ' 515: "סעיף 34 לחוק קובע חזקה שלפיה תשלום דמי הביטוח לסוכן כמוהו תשלום למבטח עצמו. משמע, עם העברת התשלום לסוכן משתחרר המבוטח מחובתו, והסיכון כי דמים אלה לא יגיעו, בסופו של דבר, למבטח, מוטל במלואו על האחרון." וכן לספרו של ש' ולר, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א - 1981, כרך ראשון עמ' 719 ואילך: ”כאשר נכרת החוזה בתיווכו של סוכן, המבוטח משלם לו את דמי הביטוח על מנת שיעבירם למבטחת. כתוצאה מכך, נוצר פער זמנים בין המועד שבו הסוכן מקבל את התשלום לבין מועד העברתו למבטחת. קיים אפוא, סיכון שהסוכן לא יעביר את דמי הביטוח למבטחת, בין משום שנהפך לחדל פירעון ובין מטעמים אחרים. סעיף 34 נועד להטיל סיכון זה על המבטחת. הסעיף חל על הסוכן שתיווך בביטוח או על הסוכן שצוין בפוליסה, אם כי בדרך כלל משולמים דמי הביטוח לסוכן שתיווך בין הצדדים. עולה ממנו, שתשלום דמי הביטוח לסוכן שקול לתשלום דמי הביטוח למבטחת. הנטל להוכיח שדמי הביטוח אומנם שולמו לסוכן מוטל על המבוטח. סעיף 34 מטיל על המבטחת את הסיכון שהסוכן לא יעביר אליה את דמי הביטוח משום שהמבטחת היא הבוחרת את סוכני הביטוח שעמם תתקשר, ומשום שמבחינתה - להבדיל מהמבוטח היחיד - מדובר בסיכון מפוזר..." לאור כל האמור לעיל, במצב הדברים, שכל הנתבעים טוענים כי הם שילמו את מלוא סכומי הביטוח לסוכן הביטוח מר קפלן וכאשר העדה מטעם סוכנות הביטוח מאשרת את הדברים, טענת הנתבעים כי הכספים בגין הפוליסות נשוא התביעה שולמו לסוכן הביטוח מתקבלת סיכום : איני סבור שהתובעות עמדו בנטל להוכיח את תביעתן. לא שוכנעתי כי מר קפלן פעל במרמה כלפי גורם כלשהו. יודגש עם זאת, כי אין בקביעתי לעיל לקבוע ממצאים לגבי המחלוקת הכספית הקיימת בין התובעות למר קפלן, ככל שקיימת. שוכנעתי מן העדויות ומן המסמכים, כי הנתבעים שילמו את הפרמיות בגין הפוליסות לסוכן הביטוח מר קפלן. נוכח כל האמור לעיל, דין התביעות שהוגשו על ידי התובעות נגד הנתבעים להידחות. התובעות ישלמו לכל אחד מן הנתבעים שכ"ט עו"ד על פי התעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין, בהתייחס לסכום התביעה שהוגשה כנגד כל אחד ואחד מן הנתבעים. ב"כ הנתבעים יגיש פסיקתות נפרדות, לגבי כל נתבע ונתבע, שנתוניהן מאושרים על ידי עורך דין. זכות ערעור למחוזי תוך 45 יוםפרמיהחובסוכן ביטוח