ד"ר דוד אנגל - מינוי מומחה רפואי ביטוח לאומי

החלטה 1. מתמנה בזה ד"ר דוד אנגל מבית חולים רמב"ם בחיפה לשמש כמומחה/יועץ רפואי בתביעתו של התובע להכיר בפגיעה בגבו של התובע כפגיעה בעבודה. 2. להלן המסמכים המצ"ב: א. חוות דעת של ד"ר גורדון ב. תיק אשפוז מבית חולים השרון ג. כרטיס רפואי של התובע בקופ"ח ד. תעודה ראשונה לנפגע בעבודה 3. פרטי המחלה וממצאיה מפורטים במסמכים הרפואיים (להלן: "המחלה"). 4. ואלה העובדות: א. התובע, יליד 1952, עבד אחר הצהריים ובערב בעבודה פקדותית שלא הצריכה מאמץ בעיריית פתח תקווה, כאחראי על מגרשי הספורט. בבקרים התובע עבד בחלוקת עיתנים בנקודות חלוקה ברחבי פתח תקווה והסביבה. ב. עד שנת 1991 התובע חילק עיתונים ב - 40 נקודות חלוקה ללא כל עזרה, אולם החל מ- 1991 הוא העסיק עובד שיסייע לו בעבודה זו. ג. בשנת 1994 הוגדלו מספר נקודות החלוקה לכ - 70 נקודות. ד. בכל נקודת חלוקה חולקו כ - 3 חבילות מדי יום, בימים א'-ד'. ה. בימים ה'- ו' כמות החבילות היומית שחולקה לנקודה כמעט הוכפלה. ו. התובע החל לעבוד בשעה 2:00 בבוקר בהעמסה וסידור חבילות עיתונים בתוך המכונית המסחרית שברשותו מסוג פולקסווגן טרנספורטר, שהוחלפה לאחר מכן בוואן של שברולט. ז. חבילות העיתונים נמסרול לו תחילה בבית ידיעות אחרונות בתל אביב ולאחר מכן במקום הדפסת העיתונים בראשון לציון. ממקום ההעמסה נסע התובע לאיזור החלוקה בפתח תקווה. ח. החלוקה בוצעה כך, שהתובע שנהג ברכב היה זורק את החבילות שסידר מאחוריו, דרך חלון הרכב שעל המדרכה בנקודה מוסכמת. כך חולקו החבילות בכשני שלישים מנקודות החלוקה. בשאר נקודות החלוקה היה על התובע לרדת מהרכב ולשאת את חבילות העיתונים למקום המיועד. ט. כשהתובע עבד בגפו הוא ביצע את כל עבודה ההעמסה והחלוקה ללא כל עזרה. לאחר ששכר עובד, כאמור בשנת 1991, הם חילקו ביניהם את העבודה בשווה, כאשר התובע היה משליך את החבילות בנקודות החלוקה שבצד שלו, והעוזר בנקודות החלוקה בצד השני. י. בנוסף לפעולת העמסת הרכב בחבילות העיתונים שהובאו אליו, על גבי משטח וסידורן, ביצע התובע להערכת בית הדין לאור האמור לעיל, מדי יום בימים א' - ד' מאז 1978 ועד 1994 כ - 100 פעולות של השלכת חבילות עיתנים ובימים ה' - ו' כ- 200 פעולות שכאלה בכל יום. יא. חבילת עיתונים שוקלת בממוצע 15 ק"ג. יב. את עבודת החלוקה סיים התובע בשעה 6:00 בבוקר לערך. יג. ביום 18.12.94 החל התובע לחוש כאבים בכתף שמאל שהופיעו בצורה פתאומית ועקב כך הוא פנה לחדר מיון. משהכאבים לא חלפו ואף גברו והתובע החל לסבול מחוסר תחושה בשוק שמאל, הוא פנה לבית חולים השרון ואושפז שם ביום 3.1.95. 5. המומחה מתבקש להשיב לשאלות הבאות וזאת בתוך 30 יום מהיום: א. מהי מחלתו של התובע ? ב. האם יש קשר סיבתי בין מחלת התובע לבין עבודתו כפי שתוארה בהחלטה דלעיל ? ג. אם התשובה לשאלה הקודמת היא חיובית - האם מחלתו של התובע היא תוצאה של תהליך תחלואי, או שהיא תוצאה של אירועים זעירים (מיקרוטראומות) - פגיעות זעירות וחוזרות לגבו של המבוטח שניתן לאתר בזמן או במקום ? ד. אם קבעת כי היו פגיעות זעירות - האם יש לראות במחלת התובע תוצאה של אותן פגיעות קטנות וחוזרות, שבמצטבר גרמו להופעת מחלת הגב ממנה סובל המבוטח ? במילים אחרות, ההיתר כל פגיעה כנ"ל בעלת אופי בלתי הפיך IRREVERSIBLE)) כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים ? רפואהמינוי מומחהמומחה רפואימומחהביטוח לאומי