חתימת צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

בית המשפט דן בטענה כי צוואה נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת בעקבות איומים בהתאבדות, אף בהנחה כי אכן היה איום בהתאבדות בטרם בוצעה הצוואה , על המבקש לבטל את הצוואה מוטל הנטל להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין נסיבות עשיית הצוואה : אונס, איום השפעה בלתי הוגנת תחבולה ותרמית (סעיף 30(א) לחוק הירושה ) להוראת הצוואה , לעניין הטלת הנטל ראו דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה בית המשפט פסק כי המנוחה איננה בין החיים, ומטבע הדברים לא נוכל, בדרך כלל לדעת על השפעות שהופעלו עליה, אם הופעלו, אלא מפי מי ששמע דברים מפי המנוחה, אם עדותו תימצא על ידי בית המשפט אמינה. זאת ועוד: המעיין בתיק יגלה שהעדויות כולן "זרועות" בעדויות שמועה וזאת ביוזמת שני הצדדים. בבואנו להתחקות אחר הלך רוחה של המנוחה בזמן אמת, פרק הזמן שחלף מאז עריכת הצוואה ועד פטירתה של המנוחה יש בו כדי לאצול, בדיעבד, על הלך רוחה בזמן חתימת הצוואהצוואהירושהמסמכיםהשפעה בלתי הוגנת