דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי

פסק דין 1. התובע הגיש לנתבע תביעה לתשלום דמי פגיעה עקב בקע מפשעתי שארע לו לדבריו, ביום 30.12.98. תביעתו נדחתה, ועקב כך הוגשה לבית הדין התביעה נשוא פסק דין זה. 2. לטענת התובע, למרות שהוא ציין בכתב התביעה, כי הבקע המפשעתי ארע לו ב- 30.12.98, (להלן - "יום הארוע"),הרי שלמעשה הוא אינו יודע מה היה התאריך המדוייק שבו הוא ארע. לדבריו, הוא ציין את יום הארוע, ככזה, לאחר שפנה בנדון לרופא, וזאת לאחר הניתוח ולאחר תקופת החלמה ממושכת, והרופא הוא זה שעל פי הרישומים שבידיו, הודיעו, כי הבקע המפשעתי ארע לו ב- 30.12.98. כשנשאל התובע במהלך הדיון:" מה לטענתך הוא תאריך הפגיעה הנכון"? השיב התובע :"איני יודע". (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 26 - 25). אין מחלוקת, כי התובע עובד במפעל אלומיניום. לדבריו, הוא חותך פרופילים,מייצר חלונות. לגבי מהות עבודתו, בכלל, וביום הופעת הבקע המפשעתי, בפרט, הבהיר התובע: "אני מרים בדרך כלל פרופילים וזכוכיות". (עמ' 1 לפרוטוקול שורה 9). לשאלת בית הדין בנדון, השיב התובע :"אני עובד בפרופילים 20 שנה ובדרך כלל אני מרים חבילות פרופילים מאלומיניום. " (עמ' 3 לפרוטוקול שורות 3 - 2). לגבי עבודתו ביום הופעת הבקע המפשעתי, ציין התובע בתביעתו לנתבע - נ4/:"תוך כדי הרמת פרופילים אלומיניום, הרגיש כאב במפשעה." 3. לאחר ששמעתי את עדות התובע ועיינתי במסמכים שהוגשו על ידי הנתבע במהלך הדיון, מצאתי , כי יש לדחות את התביעה. סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי, (נוסח משולב), תשנ"ה - 1995, (להלן - "החוק"), קובע מספר תנאים, שבהתמלאם יראו בקע מפשעתי כ"תאונת עבודה": " (1). הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה, כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישרין באזור קיר הבטן. (2). עקב הופעת הבקע, הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע. (3). הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם... ". כבר נפסק, כי על מנת שבקע מפשעתי יוכר כתאונה בעבודה , צריך שיתמלאו מספר תנאים מצטברים. רק לגבי אחד מהם, זה שבפסקה 84 (3) לחוק , ניתן לנתבע שיקול דעת כדי להכיר בתאונה כפגיעה בעבודה, אף אם לא התמלא אותו תנאי. (תב"ע ב"ש 70 0-2/ , ממן נ' החברה לבנין ולעבודות ציבוריות, (לא פורסם). מצאתי, כי התובע לא הוכיח את קיום התנאים הנקובים בסעיף 84 (1) ו- (2) לחוק. ראשית, הוא לא ידע לציין את תאריך הופעת הבקע המפשעתי , ומכאן שלא הוכח, כי פנה תוך 72 שעות לקבלת טיפול רפואי כנדרש על פי סעיף 84 (2). שנית, אפילו נניח שהיה מציין את תאריך הארוע המדוייק , גם אז, לא הוכח, כי הופעת הבקע נגרמה עקב עבודה במאמץ לא רגיל. כמצוטט לעיל, התובע עצמו הודה שהבקע המפשעתי ארע במהלך עבודתו הרגיל . כך הוא גם אמר לחוקר הנתבע בעמ' 1 לנ1/ :"זה היה תוך כדי עבודה רגילה". אשר על כן ומאחר ולא התקיימו התנאים הנקובים, בסעיף 84 (1) ו- (2) לחוק, התביעה נדחית. אין צו להוצאות. ניתן היום ה' בשבט תש"ס, 12 בינואר 2000 בהעדר הצדדים. א. לקסר, שופטתדמי פגיעהבקע מפשעתיבקע