תביעה לתשלום שכר עבודה - כתב הגנה לא הוגש

פסק דין 1. התובע הגיש תביעה לתשלום שכר עבודה והחזר הוצאות נסיעה. 2. כתב הגנה לא הוגש אולם בדיון שנתקיים טען נציג הנתבעת כי התובע החל לעבוד ביום 11.7.99 עד 15.7.99 ואישר את תעריפי השכר כפי שציינם התובע היינו 15.50 ש"ח לשעה ביום חול ולגבי שבת ציין שכר בסך 22 ש"ח, אף מעט יותר מהסכום בו נקב התובע, וטען כי השכר לא שולם מאחר והתובע חתום על התחייבות לפיה עליו לשלם פצוי מוסכם במידה ולא ישלים 4 חודשי עבודה. 3. בדיון ההוחכות העיד התובע כי עבד מיום 9.7.99 ועד 15.7.99 וסוכם עמו תעריף עפ"י שכר המינימום לשעה. לדבריו, תמורת עבודתו הגיע לו שכר בסך 980 ש"ח מתוכם 100 ש"ח בגין החזר הוצאות דלק. ואף הגיש את ת/ 1 - יומן בו רשם את שעות עבודתו. 4. הנתבע העיד ומסר כי למעשה אינו חולק על תקופת העבודה והשכר להם טוען התובע אלא שהשכר לא שולם לו מאחר ועפ"י הסכם שנעשה בכתב נ/ 1 הוא זכאי לנכות 300 $ משכר התובע במידה ולא יעמוד בהסכם ולכן לא שולם לו שכרו. 5. לאחר שעיינתי בכל מסמכי התיק לרבות המוצגים שהוגשו והתרשמתי מבעלי הדין כפי שהופיעו ונחקרו בפני, החלטתי הינה כדלקמן: 6. לגבי תעריף השכר ותקופת העבודה, לא היתה עוד כל מחלוקת בין הצדדים במועד קיום דיון ההוכחות והנתבע אף לא חלק על הסכום לו טוען התובע. נתונים אלה אף מוצאים חיזוק ביומן ת/ 1 . אשר על כן אני מקבלת גירסת התובע. 7. באשר לאי התשלום במועד, עולה כי השכר לא שולם בשל הפצוי המוסכם הרשום בנ/ 1 . בנסיבות הענין ומשלא הוגשה אף תביעה שכנגד אין מקום להחיל את נ/ 1 ואולם משאין מחלוקת כי התובע אכן חתום על מסמך זה הרי שהיתה כאן מחלוקת של ממש ו/ או טעות כנה מצד הנתבע אשר סבר כי עקב כך הוא רשאי שלא לשלם או לעכב את תשלום השכר. לפיכך אני עושה שמוש בסמכותי עפ"י סעיף 18 לחוק הגנת השכר ומפחיתה פיצוי ההלנה כך שיעמדו על 2% לחודש. 8. התוצאה, איפוא, כי תביעת התובע מתקבלת: אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: א. את הסך 890 ש"ח שכר עבודתו בחודש יולי 99 כשלסכום זה יווספו פצוי הלנת שכר כחוק בשעור 2% לחודש מיום 1.8.99 ועד התשלום המלא בפועל. ב. את הסך 100 ש"ח החזר הוצאות דלק כשסכום זה צמוד מיום 1.8.99 ועד התשלום המלא בפועל. ג. הוצאות משפט בסך 200 ש"ח צמודים כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. בבקשת רשות ערעור ניתן לפונת לנשיא בית הדין הארצי בירושלים תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין. ניתן היום י"ז ב אדר א תש"ס, 23 בפברואר 2000 בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לצדדים. מותר לפרסום מיום 23/02/2000 ש. ולך, רשמת כתב הגנהמסמכיםשכר עבודה