מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

החלטה בפנינו בקשה שהוגשה במעמד צד אחד למינוי ב"כ המבקשות ככונס נכסים זמני, (להלן - "הבקשה"), על כל מסמך, דיסקט ו/או כל אמצעי אחר לשמירת נתונים, לרבות על כל מחשב ו/או תוכנת מחשב המצויים בידי מי מהמשיבים ושייכים למבקשות ו/או מכילים נתונים המהווים חלק מסודותיהם המסחריים של המבקשות, (להלן - "החומר השייך למבקשות"). במסגרת הסעד המבוקש, עתרו המבקשות להסמיך את בא כוחן ליטול מחזקת המשיבים כל חומר השייך למבקשות או הנחזה ככזה, בין אם הוא מצוי בביתם, במשרדיהם ו/או בכל מקום אחר ולהחזיקו ברשותו, בנאמנות עד למתן הוראה מטעם בית הדין באשר לאופן בו יש לנהוג בו. לטענת המבקשות ברשות המשיבים , מצוי החומר השייך להן, כמפורט לעיל, אשר נלקח מהן, לטענתן, במסגרת פעולות בלתי חוקיות שביצעו המשיבים. המבקשות טוענות, כי השארת החומר כאמור בידי המשיבים, עלול להביא להכחדתו. לדידן, אם יוודע למשיבים, דבר הגשת התביעה, הם עלולים להעלים כל ראיה בדבר נטילתו. כיוון שכך, טוענות המבקשות, כי אי מתן הסעד המבוקש, דהיינו, מינוי כונס נכסים זמני, יפגע ביכולתן לקבל בחזרה את החומר השייך להן ולפיכך, מאזן הנוחות נוטה לזכותן ויהא זה "צודק ונוח " להעניק להן את הסעד המבוקש. לאחר שעיינו בבקשה על נספחיה, לא שוכנענו, כי יש להעתר לה. במקרה זה, לאור הבקשה עולה, כי:המשיב מס' 1, סיים עבודתו אצל המבקשת 1 ב- 7.1.2000, המשיב 2 סיים עבודתו ב- 1.9.99 והמשיב 4 ב- 1.11.99 . המשיבה 5 הוקמה ב- 26.8.99. דהיינו, חלף כבר לפחות פרק זמן שבין חודש ימים לבין שישה חודשים מהמועד הנטען על ידי המבקשות לגבי נטילת זכויותיהן על ידי המשיבים, לבין יום הגשת הבקשה. כיוון שהחומר נשוא הבקשה, הינו חומר שאגור במחשב ושניתן להעתקה בקלות, לפיכך, לפרק הזמן שחלף עד מועד הגשת הבקשה, יש חשיבות מירבית בענין זה. הסעד המבוקש לענין מינוי כונס נכסים זמני, הינו קיצוני ויש בו משום חדירה לפרטיות של המשיבים. לאחר פרק זמן כה ממושך, כמפורט לעיל ולאחר ששקלנו את האינטרסים של שני הצדדים בנדון, לא מצאנו להעתר לבקשה. זאת ועוד, המבקשות מבססות את בקשתן על החשש להכחדתו של החומר השייך להן, שהמשיבים נטלו, לטענתן, שלא כדין. נראה, לכאורה, כי למעשה החשש הוא מכך שהמשיבות יעלימו ראיות להוכחת טענות המבקשות בדבר המעשים הפסולים שנעשו כביכול על ידי המשיבים. אין מקום למינוי כונס נכסים זמני לצורך שמירה על ראיות בלבד. אשר על כן, הבקשה נדחית. ניתנה היום, ב' ב אדר א תש"ס, (8 בפברואר 2000), בהעדר הצדדים. נ.צ.מר אלגריסי נ.צ. גב' יעקבי א. לקסר - שופטת מחשבים ואינטרנטמינוי כונס נכסיםכינוס נכסים