עובד פוטר "מהיום להיום" - מגיע לו דמי הודעה מוקדמת

פסק דין 1. בפני תביעתו של התובע כנגד הנתבעת לקבלת דמי נסיעה ודמי הודעה מוקדמת. פסק הדין ניתן ללא השתתפות נציגי ציבור שהוזמנו , אולם לא נכחו בדיון . 2. התובע טען , כי הוא עבד אצל הנתבעת 5 חודשים מ- 1.6.99 ועד 31.10.99 , כעובד חודשי בשכר של 2,750 ש"ח לחודש. לטענתו, הובטחו לו דמי נסיעה עבור שימוש בתחבורה ציבורית, בסך 8.60 ש"ח ליום, אולם דמי הנסיעה לא שולמו לו במהלך כל תקופת עבודתו, הגם שהוא חזר ודרש אותם . כן טען התובע, כי מאחר והוא פוטר "מהיום להיום", מגיע לו דמי הודעה מוקדמת . בתחילה, בכתב התביעה הוא דרש דמי הודעה מוקדמת בשיעור שכר של חודש מלא, אולם במהלך הדיון , העמיד את דרישתו לדמי הודעה מוקדמת בשיעור של 5 ימי עבודה. הנתבעת טענה בכתב ההגנה, כי התובע אכן הועסק מתאריך 1.6.99 ועד 31.10.99 , עת חזר התובע מחופשה ואז הופסקה עבודתו. לטענת הנתבעת, הוא פוטר כדין ולא מגיע לו דבר מהנתבעת. הנתבעת לא טענה דבר בכתב ההגנה לגבי רכיב דמי הנסיעה שנדרש על ידי התובע. במהלך הדיון שמעתי את עדות התובע ועדות מנהל הנתבעת. אין מחלוקת בין הצדדים, כי שכר התובע היה 2,750 ש"ח וכי עבד 5 חודשים, עד 31.10.99, עת פוטר על ידי הנתבעת. מנהל הנתבעת טען בדיון, כי יש לקזז מכל המגיע לתובע את שקיבל ביתר בגין חופשה, אולם כשנתבקש להציג את פנקס החופשות , חזר בו מטענתו זו וציין , כי אין לו ראיות ביחס לשלושת הימים שהוא טוען , כי התובע קיבל חופשה ביתר. עוד טען מנהל הנתבעת בדיון, כי התובע לא היה בגדר "עובד" הנתבעת שהרי הגיש חשבוניות והוציא קבלות לנתבעת בגין עבודתו. מקובלת עלי גירסת התובע, כי הוא היה "עובד" הנתבעת וכי אין בהוצאת החשבוניות כאמור, כדי להצביע על סטטוס שונה שלו. התובע הגיש לביה"ד במהלך הדיון צילום מכרטיסי נוכחותו בעבודה, במהלך כל תקופת עבודתו בנתבעת, ת1/ ו- ת2/, התומכים בגירסתו לגבי היותו "עובד" הנתבעת ולא קבלן עצמאי. לענין דמי נסיעה - מקובלת עלי עדותו של התובע, כי הובטחו לו דמי נסיעה בשיעור 8.60 ש"ח ליום ולא שולמו במהלך תקופת עבודתו. בהקשר זה, מכיוון שהתובע העיד, כי נסע לעבודתו ברכב ציבורי רק במשך מחצית מתקופת עבודתו, (עמ' 3 לפרוטוגול שורות 12 - 11), הרי שהחישוב לגבי רכיב זה, יבוצע כדלקמן: 5X 11 X 8.60 ש"ח, ובסה"כ 473 ש"ח , בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מיום 1.11.99 ועד לפרעון. לגבי דמי הודעה מוקדמת - מאחר ואין מחלוקת כי התובע פוטר "מהיום להיום", מבלי ששולמו לו דמי הודעה מוקדמת, הרי שהוא זכאי, על פי צו ההרחבה לענין תשלום דמי הודעה מוקדמת בגין תקופת עבודתו - 5 חודשים , ל- 5 ימי הודעה מוקדמת וזאת בסך של 625 ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום 1.11.99 ועד לפרעון. בנוסף לאמור, תשא הנתבעת בהוצאות התובע , לאור קבלת תביעתו בסך של 200 ש"ח צמודים כדין מהיום. ניתן היום, א' ב אדר א תש"ס, (7 בפברואר 2000), במעמד הצדדים. א. לקסר, שופטת הודעה מוקדמתפיטורים