פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

פסק דין 1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם. 2. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבע אשר דחה את תביעתה לדמי אבטלה בנימוק שלא נצברה לזכותה תקופת אכשרה. 3. הנתבע טען כי לא נקשרו יחסי עובד מעביד בין התובעת לבין איזר פיתוח סחר בע"מ וכי לתובעת מניות בחברה. כמו כן נטען כי בעלה של התובעת הוא בעל מניות עיקרי בחברה. עוד נטען כי המועד הקבוע לגבי התובעת הוא 1.4.97 וכי למועד זה לא צברה התובעת תקופת אכשרה המזכה בגימלה. 4. בדיון שהתקיים בפני העידה התובעת כי עבדה בחברה השייכת לבעלה, "איזר פיתוח סחר בע"מ" (להלן: "איזר") מינואר 95' ועד אוגוסט 96', התפטרה ועברה לעבוד במוסך כפקידה מאוקטובר 96' ועד פברואר 97', וכעבור חדשיים עברה לעבוד בחברת בניה בשם שיגת, שם עבדה מפברואר 97' עד אפריל 97', עת פוטרה עקב צמצומים. התובעת העידה כי המשרד של אייזר נמצא בתוך הבית. התובעת טענה כי עשתה עבודות הקשורות במענה לטלפונים, בנקים, דואר, שירות התעסוקה. התובעת הציגה הפקדות בנק וכן מסמכים בכתב ידה המתייחסים לאיזר. התובעת העידה כי עזבה את עבודתה באייזר כאשר היתה האטה במשק ולא היה עוד צורך בעבודתה. 5. לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני החלטתי לקבל את התבעיה מהטעמים דלהלן: א. מחומר הראיות והמסמכים שהוצגו עולה כי התובעת ביצעה את העבודה המשרדית של חברת אייזר. גם אם בוצעה העבודה מהבית - אין בכך כדי להפוך אותה לעזרה משפחתית בלבד. לחברת אייזר לא היה משרד אחר שבו בוצעה העבודה המשרדית מעבר לעבודה שעשתה התובעת בביתה. אין כל תמיכה לטענה כי עבודת התובעת היתה עזרה לבעלה ולא עבודה רגילה. מקום ביצוע העבודה (בבית), או הקירבה המשפחתית שבין התובעת לבעלה - אינם בהכרח הופכים את עבודתה לעזרה משפחתית. ב. התובעת הגישה את תביעתה לדמי אבטלה לאחר שפוטרה ממקום עבודתה האחרון, חב' שיגת. התובעת לא יכלה לדעת שתפוטר ותזקק לקבלת דמי אבטלה. לפיכך אין לטעון כי העבודה הנטענת בחברת אייזר (שנעשתה לפני שהתובעת החלה לעבוד במקומות העבודה הנוספים) - נטענה כדי להקים לתובעת תקופת אכשרה. המסמכים שנכתבו בכתב ידה של התובעת, הפקדות הכספים והדיווחים לנתבע בגין התובעת נעשו בטרם יכלה התובעת לדעת שתזקק לתקופת אכשרה, ושיהיה עליה לכלול בתקופה זו את חדשי עבודתה בחברת "אייזר". ג. הנתבע לא הוכיח את טענתו כי התובעת לא היתה עובדת מן המניין באייזר, וגירסת התובעת לעניין זה לא נסתרה ולא הופרכה. ניתן היום א' ב אדר א תש"ס, 7 בפברואר 2000 בהעדר הצדדים. ח. שגיא, שופטת פיטוריםדמי אבטלה