בקע מפשעתי בקע טבורי כתוצאה מתאונה בעבודה

פסק דין 1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם. 2. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע ובה ביקש לקבוע כי הבקע המפשעתי והבקע הטבורי מהם הוא סובל נגרמו כתוצאה מתאונה בעבודה שאירעה לו ביום 29.6.97. 3. בהחלטה מיום 21.7.98 נקבעו העובדות דלהלן: א. התובע עבד במשך כשבועיים בעבודה של הרמת משאות כבדים. ב. ביום 29.6.97 הרים התובע סחורות ומוצרים במשקל שבין 30 ק"ג ל- 50 ק"ג. התובע העלה את המשאות לקומה ג', במדרגות. ג. ביום 1.7.97 שוב עבד התובע בעבודות של נשיאת משאות כבדים. ד. עובר לאירועים דלעיל, חש התובע כאבים בכל גופו, כאבי גב, בטן וסחרחורת. ה. ביום 19.7.97 הגיע התובע לחדר מיום שם אובחן אצלו בקע מפשעתי ובקע טבורי. 4. בית הדין מינה את פרופ' א.שרמק כמומחה יועץ רפואי. המומחה נתבקש להשיב על השאלה דלהלן: "היש קשר סיבתי בין האירועים המתוארים בפרק העובדות לבין הבקע הטבורי שאובחן אצל התובע? המומחה יתייחס רק לבקע הטבורי ולא לבקע המפשעתי. " 5. בהחלטה מיום 28.7.99 קבע המומחה: "ברישום הרפואי היחידי שקדם ל- 29.6.97 לא צויין ממצא חולני בבטן. הרישומים הרפואיים לאחר 29.6.97 הינם ב- 15.7.97, 19.7.97. הבודקים אינם כירורגים כלליים ואינם מתייחסים לבטן או בקעים. הבדיקה הרפואית הבאה הינה ב- 19.7.97 בחדר המיון של בית החולים איכילוב. שם אובחן בקע מפשעתי "מכמה ימים". בנוסף, יש בקע טבורי קטן. הרופאה הבודקת ממליצה מנוחה לכמה ימים. מזה אני מסיק שמדובר בממצאים חדשים. מהרישומים בבית החולים שיבא בהקשר לניתוח אין להוציא מסקנות לגבי האירוע הנדון. נתבקשתי ע"י ביה"ד להתייחס לחוות דעת של פרופ' י.קלאוזנר. לא מצאתי בחוות דעתו התייחסות לבקע הטבורי, אלא לבקעים מפשעתיים בלבד. זאת תשובתי לביה"ד: כן, קיים קשר סיבתי בין האירועים המתוארים בפרק בעובדות שבהחלטת ביה"ד לבין הבקע הטבורי שאובחן אצל התובע. " 6. במענה לשאלות הבהרה של הנתבע קבע המומחה: ש. עבודתו של התובע היתה עבודה גופנית והעבודה ב- 29.6.97 ו- 1.7.97 לא היתה חריגה. מאחר והרישום הרפואי שלאחר מכן הוא מה- 15.7.97 על סמך מה מסיק המומחה כי קיים קשר סיבתי בין עבודת התובע בתאריכים הנ"ל לבין הבקע הטבורי באובחן רק שבועיים אחר כך? ת. אני מסיק כי קיים קשר סיבתי בין עבודת התובע בתאריכים 29.6.97, 1.7.97 לבין הבקע הטבורי. העדר רישום על קיום בקע במסמכים הרפואיים טרם העבודות בתאריכים אלו מוכיח זאת. ש. האם הופעת בקע טבורי אינה גורמת לכאבים עזים המחייבים פניה לרופא ואין זה סביר שימתין התובע עד ה- 15.7.97 לפניה לרופא, וגם אז אין כל תלונה על בטן אלא על מיחושים באיזור הלב ויומיים אח"כ ב- 17.7.97 יש פניה לרופא ותלונה על מיחושים בגב. ת. ביטוי של כאב הינו דבר סובייקטיבי. לכן המתנתו של התובע עד הופעתו בתאריך 19.7.97 לבדיקה בה נרשם "בקע בבטן" בנוסף ל- 2 בקעים במפשעות הינו אפשרי. אז אובחנו הבקעים כנראה על סמך תלונתו. ש. האם לא יתכן כי הבקע הטבורי נתגלה במקרה - והיה קיים עוד הרבה קודם לעבודת התובע ביוני 1977 ? ת. אין ביכולתי לטעון שהבקע הטבורי היה קיים עוד קודם לעבודות ביוני-יולי 1997 כי אין באפשרותי להוכיח זאת מחוסר אישורים רפואיים על כך. 7. התובע סיכם את השתלשלות העניינים וביקש לקבל את התביעה במלואה. 8. הנתבע בסיכומיו ביקש לדחות את התביעה וטען כי העדר תיעוד רפואי קודם ל- 19.7.97 על בקע טבורי - אין בו כדי ללמד שהבקע הופיע ב- 29.6.97 או סמוך לו, וכי אם לא היה התובע פונה לחדר מיון בגלל הבקע המפשעתי לא היה מתגלה הבקע הטבורי. הנתבע טען כי אין סמיכות זמנים בין המאמץ ב- 29.6.97 והלקוי בטבור, וכי אין כל בסיס למסקנת פרופ' שרמק שהבקע הטבורי הופיע דווקא ב- 29.6.97 ובאותה מידה יתכן שהופיע כבר קודם, בלי שהתובע ידע על קיומו, כמו שלא ידע על קיומו גם בפנייתו למיון, ב- 19/7. 9. לאחר שעיינתי בכל החומר שבפני אני קובעת כי התביעה להכרה בבקע מפשעתי כנובע מתאונת עבודה - נדחית. התביעה להכרה בבקע טבורי כנובע מתאונת עבודה - מתקבלת. 10. נימוקי החלטתי: א. ס' 84 (1) לחוק הביטוח הלאומי דורש כי הופעת הבקע תבוא תוך כדי עבודה כתוצאה ממאמץ בלתי רגיל או פגיעה במישרין באזור קיר הבטן. התובע בעדותו העיד כי עבודתו הרגילה היתה הרמת משאות כבדים (עמ' 2 לפרוט', שורה 22). לא נטען ולא הוכח כי העבודה שבוצעה ביום 29.6.97 היתה חריגה, והיוותה מאמץ בלתי רגיל. התובע לא פנה לקבלת טיפול רפואי בתוך 72 שעות מהופעת הבקע, כנדרש בסעיף 84 (2) לחוק. תעודת חדר המיון המעידה על המצאות בקע הינה מיום 19.7.97, בעוד שהאירוע המתואר ע"י התובע היה ביום 29.6.97. קודם לכן ביקר התובע בקופ"ח ביום 15.7.97, אך אין כל תיעוד רפואי לגבי פניה לקבלת טיפול רפואי בתוך 72 שעות מהאירוע. ב. המומחה הרפואי שמונה ע"י ביה"ד קבע כי קיים קשר סיבתי בין עבודת התובע לבין הבקע הטבורי בו לקה. גם אם קיים ספק לעניין המועד בו אירע הבקע, כטענת הנתבע - יש להפעיל ספק זה לטובת המבוטח. 10. לפיכך אני קובעת כי יש להכיר בבקע הטבורי שאירע לתובע ב- 29.6.97 כבתאונת עבודה. ניתן היום כ"ב ב אדר ב תש"ס, 29 במרץ 2000 בהעדר הצדדים. ח. שגיא, שופטתבקע מפשעתיתאונת עבודהבקע