פסק דין הצהרתי - ליקוי בברכיים פגיעה בעבודה

פסק דין 1. התביעה שבפני היא לפסק דין הצהרתי בה נדרשתי לקבוע כי הליקוי בברכיים של התובע הינו בגדר פגיעה בעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (להלן - החוק). 2. בתיק נשמעו ראיות, והוא נשלח למתן חוות דעת אל מומחה רפואי אשר מונה על ידי בית הדין. 3. למרות החלטות מספר, לא הוגשו סיכומים על ידי ב"כ התובע. בהיעדר סיכומים - יש לדחות את התביעה מחמת חוסר מעש. אך לגופו של ענין - חוות דעתו של ד"ר אנגל, המומחה הרפואי אשר מונה מטעם בית הדין היתה חד משמעית וקבעה כי אין קשר סיבתי בין עבודת התובע לבין מחלתו. הפגיעות שתוארו הן ניווניות, ואין בעבודתו כדי לגרום נזקים מצטברים לברכיים. השפעת העבודה, אם היתה, היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים (בלאי טבעי). 4. אשר על כן - אני דוחה את התביעה הן מחמת אי הגשת סיכומים על ידי ב"כ התובע, והן לגופו של ענין, בהיעדר קשר סיבתי בין עבודת התובע כפי שתוארה בהחלטתי מיום 28.7.98 לבין מחלתו, כפי שנקבע על ידי ד"ר אנגל בחוות דעתו מיום 24.8.98. התביעה - נדחית. אין צו להוצאות. ברכייםתאונת עבודהפסק דין הצהרתי