כאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה

פסק דין 1. התובע עותר להכיר בכאבי צוואר וכתף שמאל תוצאה של פגיעה בעבודה שאירעה ביום: 14.12.96, כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק). 2. הנתבע דחה תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה בנימוק שלא אירעה לתובע כל פגיעה בעבודה כמשמעה בחוק במועד הנטען. עוד נטען בכתב ההגנה כי אין קשר בין עבודת התובע ומחלתו הבאה על רקע מצבו הבריאותי-הקונסטיטוציונלי והשפעת העבודה על מחלת התובע הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. לאחר שבחנתי את חומר הראיות שהוצג לתיק ועיינתי בטיעוני ב"כ הצדדים, להלן החלטתי: 3. התובע, יליד שנת 1956, חקלאי עצמאי העוסק בגידול ירקות במושב גבעתי. בתצהירו מתאר התובע את פרטי האירוע מיום: 14.12.96 כדלקמן: "ביום התאונה עבדתי בפיזור זבל בחלקות. הזבל מפוזר באמצעות מזבלת שמורכבת על טרקטור. אני מרים את שק הזבל, (שמשקלו כ - 50 ק"ג) שופך את הזבל למזבלת נוסע עם הטרקטור ומזבל. לאחר שהרמתי מספר שקים, התכופפתי והרמתי "לא טוב" שק זבל, הרגשתי כאבים עזים בכתף שמאל, מקדימה ומאחור, בחזה ובצוואר-גב". בהודעתו בפני חוקר המוסד (נ2/), לא ציין התובע תאריך ספציפי אלא מסר שהאירוע אירע בחודש 12/96 וכי בעקבות הכאבים בחזה פנה לאחר יום או יומיים לרופאת המשפחה שהיפנתה אותו לבדיקת מאמץ. עיון בתיק הרפואי שהוגש לבית הדין מעלה כי הבדיקה הארגומטרית נערכה לתובע במכון "מור" בתאריך: 27.12.96, דהיינו שבועיים לאחר מועד האירוע הנטען. כפי שמסר בהודעתו, הופנה התובע לביצוע צילומי רנטגן ובדיקת אורטופד. (ר' רישום בכרטיס הרפואי מיום: 05.01.97, וממצאי רנטגן מיום: 07.01.97). בכרטיס הרפואי מקופה"ח אין כל רישום בדבר אירוע בעבודה שאירע בתאריך: 14.12.96, או בסמוך לכך. ברישום הרפואי מיום: 03.12.96, צויין שהתובע סובל מכאבים בחזה ובכתף שמאל. (נ3/). בתעודת חדר המיון מביה"ח קפלן, מיום: 04.12.96, צוין: "כאב בחזה משמאל וכתף שמאל ... במשך כחודש וחצי". כאמור, התובע טוען לאירוע מיום: 14.12.96. (נ4/). גם במסמך זה אין כל איזכור לאירוע כלשהו שאירע בעבודה במועד זה או אחר. בהודעתו לחוקר המוסד מסר התובע: "בערך כחודש וחצי או יותר לפני המקרה סבלתי מכאבים באותה כתף ובחזה ... המשכתי לעבוד עד שקרה ... הכאבים שהיו לי קודם לכן התגברו ... (נ2/). כאמור, טוען התובע לפגיעה בעבודה בתאריך: 14.12.96. עוד עולה מהתיעוד הרפואי כי כבר בעבר סבל התובע מבעיה בכתף שמאל וזאת בעקבות פריקת כתף שאירעה בחודש 12/74 ואירוע דומה נוסף בחודש 01/75. התובע אישר עובדה זו בהודעתו בפני החוקר וכן בעדותו בבית הדין. 4. על מנת שיוכח אירוע כ"תאונת עבודה" על הטוען כך מוטל נטל ההוכחה להביא ראשית ראיה לקיומו של "אירוע תאונתי", בעבודה הקושר את הפגיעה בעבודה. (דב"ע לח/ 0-112 כף נ' המל"ל לקט המוסד לבטוח לאומי, ע' 22.13; דב"ע מד/ 0-90 דבי שפיר נ' המל"ל פד"ע טז', 93; דב"ע שן/ 0-117 ימין שלום נ' המל"ל (לא פורסם); דב"ע נה0-81/ המל"ל נ' נפתלי לפידות (טרם פורסם). 5. התשתית העובדתית כפי שפורטה לעיל, מובילה למסקנה, שלא עלה בידי התובע להוכיח אירוע שאירע בעבודה בתאריך: 14.12.96, כנטען על ידו, ובהעדר כל ביסוס בחומר הרפואי לאירוע תאונתי בעבודה במועד הנטען - בדין נדחתה תביעתו של התובע להכיר בכאבי הכתף תוצאה של תאונת עבודה ביום: 14.12.96. 6. התביעה נדחית. ניתן היום, ח' ב אדר ב תש"ס, (15 במרץ 2000), בהעדר הצדדים. ורדה סמט - שופטת צווארכתפייםתאונת עבודה