אוטם שריר הלב - תאונת עבודה

הוגשה תביעה לבית הדין לעבודה להכיר באוטם שריר הלב של התובע כבתאונת עבודה. התובע ושותפו נקראו למפקח מס הכנסה, על מנת לדון בשומות שלהם. בדיון הצביע המפקח על ממצאים אשר עשויים להוביל לפסילת הספרים, על כל הכרוך בכך, וכיוצ"ב צעדים של רשויות המס. בין היתר הצביע המפקח על מספר חשבוניות שהוצאו ולא דווחו למס הכנסה. הדיון נעשה, כאשר ברקע עמד אירוע קודם של פסילת ספרי התובע שנים קודם לכן במסגרת תפקידו הקודם, ואשר אושרה על ידי בית המשפט. כל פרשת "מס ההכנסה" נמשכה על פני שבועיים ימים לפחות. בסיום הפגישה חתמו השותפים בלב כבד על הסדר שומה. מיד למחרת, ניגש התובע למפקח והגיש בקשה לפתיחת הסדר השומה מאחר וטעה לגבי גובה הסכום אותו יצטרך לשלם וההבנה כי לא יוכל לעמוד בהסדר. המפקח הודיע לתובע כי "פתיחת שומה" היא דבר חריג. במצב זה התובע היה נתון ללחץ נפשי. בבוקר, לאחר כשעתיים - שלוש של כאבים בכתף שמאל אשר לוו בזיעה קרה, פנה התובע למיון בבית חולים, שם אובחן כמי שלקה באוטם שריר הלב ## המומחה מטעם בית הדין לעבודה:## מונה מומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין לעניין הקשר הסיבתי אשר קבע כי המקרה של התובע שונה מהמקרים הטיפוסיים של אירועים חריגים בעבודה והתקף הלב. במקרה שלפנינו לא ניתן היה להצביע על ארוע נקודתי חריף וקשה בסמוך לו מבחינת לוח זמנים הופעת אוטם חריף בשריר הלב, אלא על תקופה קשה לאורך כשבועיים של לחץ נפשי אשר בסמוך לה מתרחש אוטם חריף בשריר הלב, כל זאת אצל איש עם גורמי סיכון ברורים לטרשת עורקים כלילית. מאידך הידע שלנו היום לגבי התהליכים הפתולוגיים אשר קובעים את מסלול הופעת טרשת עורקים יציבה למול טרשת העורקים והופעת תסמונת כלילית בלתי יציבה - הנו רב ומבוסס. אין ספק כי לחץ נפשי מתמשך יכול להוביל להפיכתה של טרשת כלילית כרונית יציבה לטרשת בלתי יציבה - הווה אומר הפיכתו של רובד טרשתי יציב לרובד בלתי יציב אשר בסופו של הליך מייצר קריש דם על בסיס הבקעות הרובד הטרשתי והופעת התקף לב חריף. אין ספק כי תהליך זה יכול להיות חריף בסדר גודל של שעות אולם יכול שהתמשך גם מספר ימים כאשר לדעתי אין כל נתונים על גבולות הזמן. לפיכך הסכים המומחה עם חוות דעתו של המומחה מטעם התובע כי יש קשר סיבתי בין הארוע המתמשך בעבודה לבין הופעת אוטם שריר הלב ודחה את חוות הדעת מטעם ביטוח לאומי כי הופעת אוטם שריר הלב הייתה צפויה. המומחה מטעם בית הדין הוסיף כי כל המידע אשר הצטבר כיום בנושאים אלו מלמד כי חומרת הפגיעה האנטומית בעורקים הכלילים כפי שמתבטאת בהדגמת העורקים בצנטור כלילי אינה מהווה כל גורם ניבוי לצורך חזוי הופעת אוטם שריר הלב. הגורם העיקרי אשר יקבע הופעת אוטם בשריר הלב הנו התפתחות רובד טרשתי בלתי יציב ## הכרעת בית הדין לעבודה:## לאחר שבית הדין לעבודה שקל את טיעוני הצדדים ואת חוות הדעת הוחלט לקבל את התביעה ולקבוע כי אוטם שריר הלב שארע לתובע הינו תאונת עבודה מאחר שלמעשה שלושת המומחים תמימי דעים כי האירועים אצל פקיד השומה הם חריגים באופן שיש בהם להפוך את הרובד הטרשתי של התובע לבלתי יציב. המומחים נחלקים בשאלת הקשר הסיבתי. בעוד המומחה של הנתבע קובע כי הופעת אוטם שריר הלב שלושה ימים מנתקת את הקשר הסיבתי בין הארועים החריגים לבין אוטם שריר הלב, המומחה מטעם התובע ומטעם בית הדין קובעים כי קיים גם קיים בנסיבות הענין קשר סיבתי בין מועד תום הארוע לבין מועד הופעת אוטם שריר הלב. המומחה מטעם בית הדין ציין כי מקובל כי האוטם מופיע תוך שעות מקרות הארוע החריג, אך התהליך יכול להתרחש גם מספר ימים כאשר לדעתו אין כל נתונים על גבולות הזמן ובמקרה זה אין בפני סיבה שלא לקבל את עמדת המומחה הרפואי מטעם בית הדין במחלוקת הרפואית שנפלה בין מומחה התובע לבין מומחה הנתבע. בית הדין דחה את הנימוק של ביטוח לאומי כי אין המדובר בארוע חריג בודד אלא במתח מתמשך ולכן אין לראות בדיונים מול פקיד השומה משום תאונת עבודה ופסק כי כל ההתדיינות והמפגשים מול פקיד השומה היו ארועים בודדי. ואין לראות בהם משום מתח מתמשך. הרציונאל העומד ביסוד אי ההכרה במתח מתמשך הוא הסתגלותו של הגוף למתח זה. לא ניתן לאמר כי דיונים שנמשכו פרק זמן קצר של שבועיים, וידעו עליות ומורדות, הספיקו להסתגלותו של הגוף לתנאי העבודה ולסיכום כאמור לאור אוטם שריר הלב של התובע הוכר כאירוע של תאונת עבודההתקף לב / אוטם שריר הלבתאונת עבודה