מחיקת תביעה מאחר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים

החלטה ביום 11.10.99, ניתנה החלטה על ידי כב' הרשם הובר, המורה לצדדים ליתן צו גילוי מסמכים הדדי בתוך 45 יום וכן מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם, כאשר תצהיר המשיב/התובע, (להלן - "התובע"), אמור היה להיות מוגש עד ה- 12.1.2000 . ביום 1.2.2000 , הגישה המבקשת/הנתבעת, (להלן - "הנתבעת"), את בש"א 1543/00 (להלן - "הבקשה"), בה עתרה למחיקת התביעה מאחר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמו וכן לא הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו , הגם שהמועד להגשתו, חלף. בהחלטה מיום 2.2.2000, הורה בית הדין להעביר את הבקשה לתגובת ב"כ התובע בתוך 14 יום מיום קבלת ההחלטה. תגובת התובע לא התקבלה והנתבעת הגישה בקשה שניה למחיקת התביעה עקב כך ב- 22.2.2000. ב - 24.2.2000, ניתנה בבקשה החלטה נוספת על ידי בית הדין, בה נאמר:" היה ולא תתקבל תגובת התובע בתוך 7 ימים, ישקול בית הדין את קבלת הבקשה. ב"כ המבקשת יבצע מסירה אישית של החלטתי זו לב"כ המשיב". ביום 2.3.2000, התקבל לתיק בית הדין, מכתב מב"כ הנתבעת אליו צורף אישור המסירה של ההחלטה בבקשה, מיום 24.2.2000 , לב"כ התובע, אישור המסירה כאמור חתום על ידי המקבל ומאשר לכאורה, את המסירה כדין לידי באת כוחו של התובע. מסירה זו נעשתה ב- 28.2.2000. מכיוון שעד היום לא נתקבלה כל תגובה מהתובע ו/או מבאת כוחו לבקשה, הגם שחלפו 7 הימים לתגובה ולמרות שכאמור לעיל הומצאה לה ההחלטה מיום 24.2.2000, כדין, מתקבלת הבקשה. בהתאם לתקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה,(סדרי דין), תשנ"ב - 1991 הואיל והתובע לא ביצע את שהוטל עליו לבצע בהתאם להחלטת כב' הרשם מיום 11.10.99, נמחקת התביעה. התובע ישא בהוצאות הנתבעת ובשכר טרחת עורך דינה עקב קבלת הבקשה ומחיקת התביעה כאמור לעיל, בסך כולל של 500 ש"ח בצרוף מע"מ כדין. המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, כ' ב אדר ב תש"ס, (27 במרץ 2000), בהעדר הצדדים. נ.צ. מר אברהם נ.צ. מר דורשט א. לקסר - שופטת גילוי מסמכיםתצהיר גילוי מסמכיםמסמכיםמחיקת תביעה / הליך