טעות חישוב, פליטת קולמוס, השמטה מיקרית - תיקון פסק דין

החלטה על פי סעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד - 1984, (להלן - "הסעיף"), שהוחל בבית הדין מכח תקנה 123 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין ) תשנ"ב 1991, ניתן לתקן פסק דין רק כאשר נפלה בו טעות כדוגמת טעות חישוב, פליטת קולמוס השמטה מיקרית וכד'. בבקשה דנן עותרת המבקשת להורות כי הסיכומים שנוקבו בסעיף א' לפסק הדין מיום 15.2.2000, בתיק 302790/98 , (להלן - "פסק הדין"), היו חייבים במס. ענין זה אינו יכול להכלל בגדר "טעות" לענין הסעיף ועל כן לא ניתן להעתר לבקשה והיא נדחית. תשומת לב הצדדים מופנית לפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה עע 254/99 סופרשוק גרינברג בע"מ נ' רמי מאנה, פסק הדין מיום 20.12.99,(טרם פורסם), בו סוכמו ההלכות לענין הסכם פשרה בין הצדדים המתייחס לשכר עבודה פיצויי פיטורין ורכיבים נוספים, כשהשאלה שנשאלה היתה האם מדובר בתשלום "נטו" או "ברוטו" ביה"ד הארצי חזר על ההלכה, כי הכלל הוא כי "שכר" מתייחס לשכר לפני ניכויים, אלא אם בו הצדדים היתנו ביניהם אחרת . סוף דבר, הבקשה לתיקון פסק הדין נדחית. ניתן היום א' ב אדר ב תש"ס, 8 במרץ 2000 בהעדר הצדדים. א. לקסר, שופטת תיקון פסק דיןטעות סופר / טעות קולמוס / השמטה מקרית