בקשה לסילוק התובענה על הסף - הנתבעים אינם אישיות משפטית

החלטה בפנינו בקשה לסילוק התובענה על הסף,(להלן -"הבקשה"), המסתמכת על הטענה שהמשיבים - הנתבעים 1 ו- 2 אינם ישויות משפטיות . לא מצאנו לנכון להעביר את הבקשה לתגובת הצדדים האחרים, טרם מתן ההחלטה לאור הנסיבות שיפורטו. המשיבים 1 ו- 2 מיוצגים על ידי עו"ד. בא כוחם לא העלה בשמם מאז נפתח ההליך כל טענה לפיה הם לא ישויות משפטית. יתרה מכך ב"כ המשיבים 1 ו- 2 הודה שמרשיו אכן העסיקו את התובע כ- 9 שנים, (עמ' 6 לפרוטוקול). גם בדיון ב- 20.2.2000 הוסיף ב"כ המשיבים 1 ו- 2: והדגיש "איננו מתנערים מכל מחויבות ולא טענו שאנו לא ישויות משפטית". כיוון שכך נשמט הבסיס לבקשה. בית הדין רואה בחומרה את עצם הגשת הבקשה לאחר שהנושא עלה כבר בדיון ב- 20.2.2000 במסגרת הדיון בבקשה להזמנת עדים מטעם נתבעת 3, באותו הקשר, דהיינו, לצורך הוכחת הטענה בדבר העדר ישויות משפטית של הנתבעים 1 ו- 2. הבקשה כאמור נדחתה על ידי בית הדין והנימוקים לענין טענת העדר הישויות המשפטית של הנתבעים 1 ו- 2, פורטו בה. לאור דחיית בקשת המבקשת להזמנת עדים כאמור, ביום 20.2.00, מנועה המבקשת מלהעלות שוב אותה טענה ב"לבוש אחר", בדרך של בקשה למחיקת התובענה על הסף. שקלנו אם להטיל על המבקשת הוצאות משמעותיות לטובת אוצר המדינה, בנסיבות הגשת הבקשה, אולם כיון שהצדדים הביעו נכונות לעשות לחיסול הסכסוך בפשרה, תידון שאלת ההוצאות במועד המתאים. אשר על כן הבקשה נדחית. ניתנה היום, ט' ב אדר ב תש"ס, (16 במרץ 2000), בהעדר הצדדים. נ.צ. מר גינזברג נ.צ. גב' קלישבסקי א. לקסר - שופטת סילוק על הסףאישיות משפטית