סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית

פסק דין 1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים, לענין נכות כללית, מיום: 20.07.99, אשר קבעה למערערת דרגת נכות רפואית בשיעור של 33%. 2. לטענת המערערת טעתה הועדה משקבעה למערערת דרגת נכות בשיעור של 33% בלבד ומבלי שהתחשבה בירידה בכושר התפקוד עקב הליקויים הרפואיים מהם סובלת המערערת, סכרת ותעוקת-לב. 3. לטענת ב"כ המשיב לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה הרפואית לעררים, שקבעה את דרגת נכותה הרפואית של המערערת עפ"י ממצאי בדיקתה והמסמכים הרפואיים. 4. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים ושקלתי טיעוני הצדדים, להלן החלטתי: בהתאם להוראת סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק), סמכות בית הדין להתערב בהחלטת הועדה הרפואית לעררים היא ב-"שאלה משפטית בלבד". עיון בפרוטוקול הועדה לעררים מלמד כי הועדה התייחסה לתלונות המערערת, בדקה את המערערת, עיינה בחומר הרפואי שהיה בפניה וציינה ממצאי בדיקתה בפרוטוקול. בהסתמך על ממצאי בדיקתה ועל התיעוד הרפואי, העניקה הועדה אחוזי נכות רפואית בהתייחס לכל הליקויים מהם סובלת המערערת: סכרת, יתר לחץ ותעוקת-לב וקבעה נכות רפואית משוקללת בשיעור של 33%. מאחר והמדובר באבחון רפואי, ולענין קביעת דרגת נכות רפואית, לא היה על הועדה הרפואית לעררים לבדוק את כושרה התפקודי של המערערת. 5. לאור המפורט לעיל, משלא עלה בידי המערערת להצביע על פגם משפטי שנפל בהחלטת הועדה, דין הערעור להידחות. 6. ניתן לבקש רשות ערעור מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. ניתן היום, י"ג ב אדר ב תש"ס, (20 במרץ 2000), בהעדר הצדדים. ורדה סמט - שופטת רפואהנכותנכות כלליתהתקף לב / אוטם שריר הלבסוכרתועדה רפואית