תביעה של חברת סלקום על חוב

פסק דין בפני תביעה של חברת סלקום (להלן: " התובעת") חברה העוסקת בין היתר במתן שירותי רדיו- טלפון סלולריים, שהוגשה בסדר דין מהיר. התובעת טוענת כי הנתבעת 1 התקשרה עימה בהסכם לצורך מתן שירותים. כאשר הנתבעים 3-2 הינם בעלי המניות והבעלים של הנתבעת 1. על פי ההסכם התחייבה הנתבעת לשלם עבור השירות שסופק לה, הנתבעת צברה חוב של 5,030 ש"ח אשר לא שולם עד למועד הגשת התביעה. עוד טען ב"כ התובעת המלומד כי הנתבעים 3-2 התקשרו בשם הנתבעת 1 כאשר ידעו כי הנתבעת 1 לא תהיה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי התובעת שכן הנתבעת 1 מצוייה בחובות וקשיים כלכליים רבים. ב"כ התובעת טוען כי במעשיהם אלו יש לייחס לנתבעים 3-2 אחריות אישית ולהתעלם ממסך ההתאגדות. בכתב הגנתם טענו הנתבעים 3-2 כי מעולם לא התקשרו באופן אישי עם התובעת אלא רק באמצעות הנתבעת 1, וכן מעולם לא נתנו ערבות אישית כלפי חובות הנתבעת 1 לתובעת. הנתבעים טוענים כי לא קיבלו שירות מהתובעת, וכן כי אינם חייבם מאומה לתובעת שכן במסגרת הסדר פשרה עם נציג התובעת הוסדר החוב במלואו. הנתבעים טענו כי במהלך 09/01 פנו לתובעת והודיעו לה כי לא ניתן לעשות כל שימוש במכשירי הפלאפון שכן אין קליטה באזור מגוריהם ועבודתם. הנתבעים טענו כי כל ניסיונות שיפור הקליטה לא צלחו חרף הבטחות התובעת שבמהלך 04/02 תיפתר הבעייה ומשכך פנו ביום 30/5/02 לתובעת בבקשה להפסקת ההתקשרות איתה, וביטלו את הוראת הקבע. הנתבעים טענו כי בחודש 07/02 הגיעו עם אהוד נציג התובעת להסדר לפיו תמורת סך של 4,292 ₪ שישולם ב- 14 תשלומים ינותקו המכשירים שברשותם וכך היה. הנתבעים טוענים שלא בוצע כל שימוש במכשירים והשיחות מחו"ל שבוצעו בהם בוצעו ע"י מכשירים חלופיים. עוד טענו הנתבעים כי הנתבעת 1 אינה מצויה בקשיים כלכליים וחובות וכן הבנק כיבד את הוראת הקבע עד להוראת הביטול על ידם ולכן אין מקום ל"הרמת מסך". כנגד הצהרת הנתבעים 3-2 כי הנתבעת 1 הינה פעילה הסכים ב"כ התובעת למחוק את התביעה כנגדם ולהשאירה כנגד הנתבעת 1 בלבד. בדיון המקדמי מיום 22/05/05 טען ב"כ התובעת כי לנתבעת 1 היו 6 מכשירים, וההסדר אליו הגיעו עם אהוד נציג התובעת היה לגבי 4 מכשירים בלבד.לכן התביעה דנן היא לגבי 2 המכשירים הנותרים. עוד טען ב"כ התובעת כי בוצעה שיחה מהמכשיר מחו"ל לארץ ושיחה כזו לא יכולה להיעשות ללא ידיעת הנתבעת. הנתבעים טענו כי לא היה כל שימוש ב-2 המכשירים, וכן במסגרת ההודעה על סיום ההתקשרות עם התובעת פירטו את כל המכשירים שברצונם לנתק ובסה"כ 6 מכשירים. בקשר לחבות נתבעת 1, הצדדים בחרו להפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק על פי הקבוע בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, לאחר טיעון קצר מכל צד. בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך זו יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר", ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו. יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו. פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' אינה מוגבלת לד' אמות של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים ויש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג (ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337). לאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובטענות הצדדים ובמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת 1, לשלם לתובעת לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה סך של 3,000 ₪. בנוסף, תשלם הנתבעת 1 לתובעת את הוצאות המשפט וכן סך של 400 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד. הסך הנ"ל ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא הפרשי הצמדה וריבית, מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים בדואר רשום. ניתן היום כ"ג באייר, תשס"ה (1 ביוני 2005) בהעדר הצדדים. מנחם קליין, שופט סלקוםסלולר (תביעות)חוב