דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי

פסק דין 1. זוהי תובענה על סך של - 68,639 ש"ח שעניינה דרישה לפיצוי בגין מכירת רכב לקוי. רקע עובדתי 2. התובעת עוסקת במכירת מערכות אלקטרוניות לאזעקה ולאבטחה. 3. הנתבעת עוסקת בייבוא ובשיווק כלי רכב. 4. התובעת רכשה ביום 18.8.97 מהנתבעת רכב מדגם "רנו אקספרס" דיזל L 1.9 מ.ר. 29-995-16. (להלן: "הרכב"). 5. התובעת טוענת כי מיד עם רכישת הרכב נתגלו בו ליקויים משמעותיים בגינם היה על הנתבעת להחליף הרכב לרכב תקין, דבר שהנתבעת לא עשתה. 6. הנתבעת, מצידה, מכחישה כי התקלות אשר נתגלו היו חמורות וטוענת כי תיקנה כולן על חשבונה שלה. דיון 7. מטעם התובעת העיד מנהלה מר דוד גיל בתצהירו - ת/2 כי ביום 18.8.97 רכשה הרכב דנן ושילמה תמורתו לנתבעת בסך של - 78,015 ₪. 8. ביום 14.9.97 ארעה תקלה במזגן הרכב אשר גרמה לקריעת רצועת המנוע ולהשבתת הרכב. 9. בבדיקת הרכב נתגלה כי התקלה נעוצה במדחס המזגן שאיננו מזגן מקורי ואינו מתאים לרכב דנן. 10. לאחר תיקונים מספר, חזרה התקלה והתובעת נאלצה להכניס הרכב למעלה מ - 40 פעם למוסך - ולרוב בגרירה. 11. במסגרת התקונים הרבים המופיעים בטופס "היסטוריית הרכב", הוחלפו מדחס מזגן ואלטרנטור, שכן הליקוי הביא פעמים רבות לשיתוק מערכת הקירור ולתפיסת רצועות המנוע - וכתוצאה מכך לנזק במנוע כולו. 12. הכשלים ברכב נתגלו בעת תקופת האחריות המקורית של 12 חודשים וכן לאחר שהנתבעת האריכה תקופת האחריות מיוזמתה עקב התקלות ברכב ב - 24 חודשים נוספים. 13. בפועל, נותר הרכב במוסך הנתבעת למעלה משלושה חודשים במהלכם התקיים משא ומתן ממושך לגבי גורל הרכב. 14. ביום 16.2.99 שילמה התובעת עבור תיקון נוסף, סך של 4,968 ש"ח, תוך מחאה, והוציאה הרכב מן המוסך - וביום 23.2.99 נאלצה להחזירו עקב תקלה נוספת אשר בעקבותיה דרוש היה להחליף ראש מנוע - פעם שניה בתוך חודש, תיקון שאף אותו צריכה היתה לשלם, בסך של 5,937 ₪. 15. לאחר שדרישת התובעת לביטול המכר נדחתה - לא נותר לה אלא למכרו - וביום 2.4.00 מכרה אותו בסך של 43,700 ₪, שעה שמחיר המחירון היה 62,000 ₪. 16. התובעת תמכה תביעתה בחוות דעת המומחה המהנדס מר יצחק סמו, ת/1, על פיה נקבע כדלקמן: "סה"כ 25 כשלים במערכת מיזוג האויר ובחלקי מזגן ובנוסף 5 בדיקות יזומות של הנתבעת וכן 2 הוספות יזומות של מתקני פיקוד. סה"כ 32 כשלים במערכות אלה". 17. כן קבע המומחה: "נסיונותיה החוזרים ונשנים של הנתבעת לתקן את הרכב ללא הצלחה רק החמירו את המצב כי בכך הוכח מה יהיה גורלו של הרכב לאחר שתקופת האחריות תפוג. זוהי ההגדרה, לדעתי, של רכב בלתי מתאים לשיווק". 18. מנגד, העיד מטעם הנתבעת מר אמנון הלפר בתצהירו נ/3, כי הינו משמש כמנהל השרות במחלקת השירות של הנתבעת וכי מקור התקלה ברכב, על פי בדיקות מוסכו, נעוץ היה ברצועת המזגן בה היה פגם בגלגלת מותח המזגן - אך לא במדחס המזגן. 19. ברכב הותקן מזגן מקומי, ולא מיובא, אשר הותקן במיוחד לרכב זה - וזהו המזגן אותו הזמינה התובעת. התקלה ברצועת המזגן תוקנה במסגרת האחריות - ולא שולם בעניינה דבר. 20. לאחר תקון תקלה זו הגיע הרכב למוסך ביום 1.9.98 לאחר שנסע מרחק של כ - 32,000 ק"מ - זאת לצורך החלפת גלגל מותח מזגן שונה מזה שהוחלף קודם לכן, ביום 14.9.97. 21. לבדיקותיו, הרכב נכנס למוסך ביום רכישתו ועד חודש אפריל 2000, מועד כניסתו האחרונה, כ - 30 פעמים אשר מתוכן 12 ביקורים היו לצורך טיפולים שוטפים הנערכים בכל 10,000 ק"מ. 22. אשר לחוות הדעת שהגישה התובעת, גורס הוא כי הרכב לא נבדק פיסית ע"י המומחה מר סמו - אלא שזו ניתנה על סמך "הסטוריית הרכב" בלבד. 23. לדידו, הנזקים למנוע נגרמו עקב שימוש רב והגעה לקילומטרג' רב - והנזקים הצביעו על חוסר זהירות בשימוש. על אף זאת, הסכימה הנתבעת להחליף את מנוע הרכב תמורת הסכום הסמלי של 2,000 ₪ ומתן אחריות למנוע המחודש לתקופה של שנה. 24. כן מציין הוא, המדובר ברכב בבעלות חברה אשר על פי תקלותיו נסעו בלא זהירות נהגים רבים, דבר העולה מ"הסטוריית הרכב" ומן הקילומטרז' הרב בו נסע הרכב משך שנתיים, המקביל לרכב בו נסעו ארבע שנים. 25. הנתבעת הגישה חוות דעת המומחה מר עמוס ז'ורבסקי, נ/1, מיום 8.3.04, על פיה קבע כדלקמן: "הכשלים באלטרנטור ומערכת הטעינה, נובעים לדעתי מאופן השימוש ברכב ודרך הפעלתו. ע"פ המידע שנמסר לי, שימש הרכב לנסיעות קצרות תוך הפעלת מזגן ולעיתים בשילוב עם אורות דרך, דבר המשליך ישירות על האלטרנטור ומערכת הטעינה, אשר אינם מסוגלים למנוע מצב של התרוקנות מצבר הרכב. נסיון המוסך להתקין ברכב אלטרנטור AMPER 70 לא הביא לפתרון הבעיה. פתרון הבעיה יבוא עם שינוי אופן השימוש ברכב, לשימוש רגיל. מבדיקתי את נושא הכשלים בחגורות הבטיחות, עולה, כי הכשלים נובעים מהינתקות בחיווט המוליך את החיישנים של ההפעלה הפרוטכנית. החיווט נמצא במעבר הנוסעים שבספסל האחורי אל דלת הכניסה לרכב. יתכן כי עקב כניסה ויציאה של הנוסעים בספסל האחורי, תוך פגיעה בכיסוי החיווט, נגרם הנתק. בכל מקרה, הכשלים בחגורת הבטיחות, מיום 5.1.98 ועד ליום 9.6.98 כאשר לאחר התיקון האחרון התופעה לא חזרה על עצמה. כאשר באים לבחון את מספר הכשלים שנתגלו ברכב במהלך תקופת השימוש, מיום מסירתו לבעלים 1.8.97 ועד ליום 25.3.99, תקופה של 20 חודש בהם עבר הרכב מרחק של 142,890 ק"מ, הרי שמרחק זה, הינו שווה ערך לתקופת שימוש ממוצעת של 43 חודשים". 26. כן הגיש חוות דעת המומחה מר נחתומי אבי, נ/2, מיום 5.3.98, אשר קבע לאותה עת כדקלמן: "בדיקתנו העלתה ממצאים כדלקמן: 1. מדחס מזגן תפוס. 2. רצועה מניעה מדחס מזגן המשמשת גם להנעת משאבת מים ואלטרנטור קרועה. 3. בוכנות מנוע נמצאו מחורצות בסמוך לבית פין הבוכנה ובחלק העליון מעל טבעת הדחיסה. 4. ראש המנוע נמצא במעוות. 5. בצילינדרים (גלילים) אובחנו סימני גריפה(חרצים אורכיים). ניתוח וממצאים: הממצאים שאובחנו מאפיינים נזק הנובע משמוש ברכב במצב של חום יתר במנוע לאורך פרק זמן. לדעתנו בשל תקלה במדחס המזגן נקרעה רצועת ההפעלה. כבר נדלקה בלוח המחונים נורת הטעינה. נוהג הרכב המשיך בנסיעה למרות אזהרה זו (נורית אדומה), ולהערכתנו לאחר כ - 2 דקות נדלקה נורית נוספת אדומה אשר הזהירה את הנהג כי המנוע מתקרב למצב של חום עבודה מעל המותר. במצב זה אילו היה המשתמש מדומם את המנוע עדיין לא היה נגרם כל נזק (למעט מדחס מזגן ורצועת ההפעלה) ואולם המשתמש ברכב המשיך לבצע שימוש ברכב למרות האזהרות הנ"ל וגרם במהלך שימוש זה לנזק כבד ביותר למנוע עד כדי כדאיות להחלפתו". 27. בחקירותיהם הנגדיות - חזרו בעלי הדין והמומחים על עדותם אשר בתצהיריהם ועל קביעותיהם בחוות הדעת שפני. 28. נראה הוא, כי מעיון בטופס "הסטוריית הרכב", כשהוא לעצמו, עולה תמונה עגומה ביותר, על פיה הוכנס הרכב לתיקונים, שאינם תקופתיים, כ - 23 פעם. 29. להלן עיקר התקלות אשר על פי טופס "הסטוריית הרכב" בעטיין הוכנס הרכב למוסך הנתבעת, להוציא ביקורים לטיפולים תקופתיים: א. 14.9.97 - 8.387 ק"מ - החלפת רצועת תזמון, עבודות על רצועת מנוע, החלפת גלגל לטיימינג, החלפת רצועה - כיסוי חדש, החלפת צינור דחיסה, החלפת גלגלת תחתונה, ריקון ומילוי מערכת גז. לטיפול זה הגיע הרכב בגרירה, כשאינו ניתן להנעה כשחגורת מנוע קרועה. ב. 1.1.98 - 40.263 ק"מ - החלפת גלגלת לרצועת מזגן, החלפת רצועה - כיסוי חדש, החלפת גלגלת תחתונה. ג. 5.1.98 - מנורת כרית אויר דולקת - עבודות הקשורות בחגורות בטיחות, החלפת חגורת בטיחות. ד. 26.2.98 - 61.340 ק"מ - רעשים מרצועת מנוע - החלפת מנוע מושלם - מנוע דיזל, החלפת שני מחזירי שמן ורצועת זימון, עבודות במערכת מנתק התנעה. ה. 23.6.98 - 85.000 ק"מ - החלפת מגבר טורים, בדיקת מזגן, הוספת ממסר הגנה. ו. 26.6.98 - 85.464 ק"מ - בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, עבודות מנוע, כיוון סיבובי סכך במנוע דיזל. ז. 29.6.98 - 85,544 ק"מ - הרכב הובא בגרירה, בדיקת אלטרנטור, טעינת מצבר, עבודות בחימום ובאיוורור. ח. 30.6.98 - 85.574 ק"מ - בדיקת אלטרנטור, עבודות בצמות חשמל, החלפת רתמת מנוע, עבודות מיזוג אויר, תקעים לרתמת מנוע. ט. 2.8.98 - 95.857 ק"מ - הרכב הגיע בגרירה, אינו מניע - בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, החלפת מצבר. י. 9.8.98 - 97.703 ק"מ - הרכב בא בגרירה - אין מצבר - כיוון פרונט קדמי, החלפת ערסל מקדימה. יא. 12.8.98 - 97.703 ק"מ - עבודות מיזוג אויר, מאוורר פנימי, טעינת מצבר, בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, החלפת ברז ואקום, החלפת צינור נוזל מעבה מייבש למזגן, גז למזגן, בדיקת דליפות לחץ. יב. 2.9.98 - 104.128 ק"מ - הרכב הגיע בגרירה, אינו מתניע, החלפת ממסרת הילוכים, החלפת מחזיר שמן של גל ארכובה, החלפת שמן תיבת הילוכים, בדיקה במזגן במוסך "רסקור". יג. 13.9.98 - 106.578 ק"מ - הרכב הגיע בגרירה, אינו מניע, בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, בדיקת מזגן. יד. 15.10.98 - 116.045 ק"מ - הרכב הגיע בגרירה, אינו מניע, בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, טעינת מצבר. טו. 15.10.98 - 116.045 ק"מ - הרכב הגיע בגרירה, אינו מניע, בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, טעינת מצבר. טז. 1.11.98 - 117.976 ק"מ - הרכב הובא בגרירה, החלפת רצועה, בדיקת אטימות של מערכת הקירור. יז. 27.12.98 - 131.264 ק"מ - בדיקת מצבר, טעינתו, בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, פריקה, החלפת מצבר. יח. 19.1.99 - 135.353 ק"מ - הרכב הגיע בגרירה, החלפת מצבר, החלפת מדחס, עבודות ברצועות מנוע, גז למזגן. יט. 21.1.99 - 135.679 ק"מ - חדירת שמן בתוך המים, בדיקת ראש מנוע, החלפת סתם ראש, שמן מנוע, שיפוץ ראש מנוע. כ. 23.2.99 - 135.841 ק"מ - הרכב אינו מניע, בדיקת מצבר, בדיקת אלטרנטור, עבודות במצבר. כא. 4.3.99 - 136.580 ק"מ - מנורת טעינה דולקת, בדיקת אלטרנטור ווסת מתח, פריקה, טעינת מצבר, שיפוץ האלטרנטור ווסת. כב. 9.3.99 - 137.087 ק"מ - בדיקת טעינה, שיפוץ אלטרנטור. כג. 25.3.99 - 142.890 ק"מ - הרכב בא בנסיעה - המנוע מתחמם, טיפול ראש מנוע והחלפת סטים ראש, טיפול אלטרנטור, טיפול במצנן, החלפת תושבת מדחס, החלפת צינור דחיסה, עבודות מיזוג אויר, גז למזגן, שיפוץ ראש מנוע. 30. התקלות דנן הנוגעות בעיקרן לטיפול במנוע, במצבר, באלטרנטור ובמערכת מיזוג האויר, אינן סבירות לעניין כלי רכב חדש אשר זה עתה הובא מן היצרן. 31. יתכן כי הרכב, בהיותו בשימוש הנתבעת כ"רכב חברה", "זכה" לנסוע קילומטרז' כפול מן הרכב הממוצע וכן יתכן כי נסעו בו נהגים רבים אשר לא חסו על שלומו ושלמותו, אולם עסקינן במכונית חדשה, בהנעת דיזל, אשר ייעודה הינו כרכב מסחרי, להבדיל מרכב לשימוש פרטי-משפחתי, ועל כן ציפיית הרוכש הלגיטימית הינה כי ייסע בשרות החברה בשנים הראשונות לקנייתו ללא תקלות וללא צורך בביקורים חוזרים ונשנים במוסך. 32. עינינו הרואות, אף ללא צורך בחוות דעת המומחה מר סמו דנן, כי יותר משהרכב נסע באופן תקין - הובא כבר בסמוך לרכישתו, וכן לאחר מכן, חדשות לבקרים, לתיקוני התקלות דלעיל, כשלרוב מובל הוא בגרירה. 33. משכך, ראוי היה כי הנתבעת תסיק המסקנות הנובעות מאי-תקינות הרכב בעליל - ותפעל להחלפתו מניה וביה אצל היצרן - כיבואנית שלו בישראל, או לביטול המכר והשבת דמי הממכר, כבקשת התובעת. לעניין זה קובע סעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ו - 1968 כדלקמן: "המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (1)....; (2)....; (3) נכס שאין בו את האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; (5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים". כן ראה סעיף 21 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 כדלהלן: "21. השבה לאחר ביטול משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל." 34. תחת זאת, בחרה הנתבעת לקלוט הרכב לטיפולים חוזרים ונשנים בתקלות החמורות - וכן האריכה תקופת האחריות לאחר החלפת המנוע. 35. אין ספק כי התובעת הוצרכה להביא הרכב לתיקונים כ - 30 פעמים, דבר יוצא דופן, שלא להוסיף הביקורים הנוספים במוסך לעניין טיפולים תקופתיים. 36. הנתבעת מכרה הרכב לאחרים לאחר שהתובעת לא נאותה לבטל המכר, ומשכך, על התובעת לפצות הנתבעת על חלקו של ההפרש בין מחיר המחירון של הרכב שעמד על סך של 62,000 ₪ בעת מכירתו ביום - 2.4.00 - לבין הסך של 43,700 ₪, בו נמכר הרכב. 37. ערה אני, כמצויין לעיל, כי המדובר ברכב אשר גמא 142,890 ק"מ בפרק זמן של כשנתיים, וכן כי עסקינן ברכב של חברה אשר נהגו בו, מן הסתם, נהגים רבים אשר לא שתו ליבם בכל עת להשגחה כדבעי על שימוש נאות ברכב על פי הנחיות היצרן. 38. לפיכך, פוסקת אנכי לתובעת הסך הגלובלי של 7,500 ₪ כהפסד במחיר מכירת הרכב אותו יש לזקוף לאי-תקינות הרכב עקב פגם אצל היצרן. 39. כן פוסקת אנכי לתובעת החזר דמי שני התיקונים הנזכרים בסך של 10.906 ₪. 40. כמו כן, בנסיבות המתוארות לעיל, נפסק בזאת פיצוי נוסף בגין העדר הנאה, טרחה ואובדן זמן בסכום כולל של 10,000 ש"ח. 41. אשר על כן, תפצה הנתבעת את התובעת כדלקמן: א. סך של 7,500 ₪ - אובדן ערך. ב. סך של 10,906 ₪ - דמי תיקונים. ג. סך של 10,000 ₪ - העדר הנאה ואובדן זמן. סה"כ 28,406 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף דמי מע"מ בסך של 8,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן בהעדר הצדדים, היום - 5.4.2005. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום. חנה ינון, שופטת רכבמכירת רכבפיצוייםתקלות ברכב