השכרת רכב בחו"ל - גלגל רזרבי

פסק דין 1. התובעים הגישו נגד הנתבעות כתב תביעה בסדר דין מהיר על סך 48,673 ש"ח ולהלן תמציתו: א. התובעים בני זוג, שיצאו לטיול משפחתי בחו"ל עם בנם, מיום 21/7/04 ועד ליום 1/8/04. ב. הנתבעות עוסקות, בין היתר, בהשכרת רכב בחו"ל. הנתבעת 1 היא מורשה העוסק בישראל מטעם הנתבעת, בניהול עסק של השכרת רכב בחו"ל. ג. התובעים שכרו מהנתבעות, באמצעות סוכן נסיעות, רכב לעשרה ימים מיום 21/7/04 ועד ליום 31/7/04. הרכב התקבל במינכן גרמניה ביום 21/7/04 והוחזר בוינה אוסטריה ביום 30/7/04. ד. ביום ה- 23/7/04 הפנו את תשומת ליבם של התובעים, כי יש נפיחות בגלגל הימני קדמי ברכב בעוד הרכב חונה (להלן - הגלגל הפגום). לאחר מספר בירורים, הופנו התובעים למוסך ושם נאמר להם על ידי בעל המוסך, כי חובה להחליף את הגלגל בגלגל חדש שכן מסוכן מאוד להמשיך לנסוע ברכב עם הגלגל הפגום. ה. התובעים נדהמו לגלות, כי אין גלגל רזרבי ברכב וכי עליהם לרכוש גלגל חדש. בעקבות כך נסעו התובעים למוסך אחר מוסך ונאמר להם, כי אין להם את הגלגל המקורי של הרכב והיפנו אותם לעיירה אחרת במרחק עשרות קילומטרים. בעלי המוסכים אמרו לתובעים, כי לא יתכן שקיבלו רכב ללא גלגל רזרבי והזהירו את התובעים כי מדובר בסכנת חיים. ו. התובעים הגיעו למוסך האמור לאחר נסיעה איטית, רכשו גלגל חדש בשווי 186 יורו אותו הרכיבו במוסך ואת הגלגל הפגום שמו ברכב, במקום שנועד לאחסן את הגלגל הרזרבי. נסיונות טלפוניים להשיג את הנתבעות בגרמניה כשלו. למורת רוחם, יום שלם מהטיול בוזבז בגין הגלגל הפגום עד להחלפתו, כאשר המחשבה מה יכול היה לקרות בנסיעה עם הגלגל הפגום, לפני החלפתו, לא הפסיקה להפריע את מנוחת התובעים ושלוותם. ז. התובעים שסברו, כי בטעות לא היה גלגל רזרבי ברכב, נוכחו לדעת ביום למחרת, לאחר ארבע שיחות טלפון ממושכות, שהנתבעות כלל לא דאגו לצייד את הרכב בגלגל הרזרבי, אלא יש ספריי לתיקון זמני של תקרים ונדחו בבקשתם לקבל גלגל רזרבי. הספריי האמור נועד לתיקון זמני בלבד של תקרים ולא לתיקון גלגלים העומדים בסכנת פיצוץ ו/או התפוצצו. ח. לא רק שהנתבעות העמידו את התובעים ובנם בסכנת חיים במסירת הרכב לידיהם אלא, שהן גם לא ציידו את התובעים בגלגל רזרבי שהוא אמצעי אלמנטרי ואף לא גילו עובדה מהותית זו לתובעים, בחוסר תום לב ובניגוד לכל דרך מקובלת, לפני השכרת הרכב בישראל ולפני מסירתו לתובעים בגרמניה. ט. הנתבעות הפרו בכל אלו, ובפרט באי גילוי מצב גלגלי הרכב והעדר גלגל ספר את חובת תום הלב ונהגו ברשלנות ובפזיזות חמורים, תוך הפרת חובת הזהירות כלפי התובעים. י. סכום התביעה מורכב מסך 15,000 ש"ח על העמדת התובעים ובנם בסכנת חיים ועל הפגיעה בחופשתם, סך של 15,000 ש"ח עוגמת נפש שנגרמה לתובעים בעטיו של הטיפול בגלגל הפגום ואובדן הנאה של יום אחד מהטיול, סך של 15,000 ש"ח על העמדת התובעים בפחד ובחרדה במשך 8 ימים בהם נסעו ללא גלגל רזרבי, סך של 2,000 ש"ח מחירו הממוצע של יום טיול, סך של 1,041 ש"ח בגין קניית גלגל חדש, סך של 456 ש"ח החזר יום אחד ממחיר השכרת רכב וסך של 176 ש"ח החזר הוצאות שיחות טלפון שנגרמו לתובעים עקב הארוע. 2. הנתבעות הגישו כתב הגנה ולהלן תמציתו: א. בשובר הזמנת הרכב (להלן - השובר) כתוב במפורש: "בכל מקרה, כל ביטוח אותו ישלם המזמין אינו מכסה נזקים כלשהם שיגרמו למרכב תחתון או לצמיגים של הרכב או בנהיגה רשלנית". השובר מכיל את תנאי ההתקשרות בין הצדדים, הזמנת הרכב ותשלום עבור השובר מהווים את הסכמתו של הלקוח לתנאים הקבועים בו. בתנאים בהם הושכר הרכב, לא היה כל ביטוח על נזקים הנגרמים לצמיג ולכן, אין כל חובה על הנתבעות לשאת בנזקים אשר נגרמו לצמיג הרכב. גם אם יוכיחו התובעים את מרכיבי תביעתם, המוכחשים, אין לנתבעות כל אחריות כלפי התובעים ואין הם זכאים לסעד כלשהו. ב. כתב התביעה אינו מגלה עילה כלפי הנתבעת 1 אשר משמשת כמתווכת בין המזמין בארץ לבין החברה המקומית. הנתבעת 1 עמדה בכל התחייבויותיה על פי השובר, הזמנת התובעים הגיעה ליעדה, ההזמנה בוצעה ורכב הועמד לרשות התובעים במועד הקבוע. ג. לכתב התביעה לא צורפה כל ראיה, כי הגלגל אשר נמסר לתובעים היה פגום. ד. הנתבעות מאשרות את העובדה כי לא היה גלגל רזרבי ברכב. כל רכבי מרצדס מדרגת C בגרמניה ו/או אוסטריה, אינם נושאים גלגל 5. ברכבים ערכת עזרה ראשונה, המכילה ספריי לתיקון נקרים, המאפשר נסיעה ליום שלם, לשם פניה לתיקון הנקר. ה. על השמשה הקדמית של הרכב ישנו מספר חירום הפועל 24 שעות ביממה אשר נותן מענה במקרים של תאונות ותקלות. ו. הנתבעות פעלו בתום לב ובדרך מקובלת, תוך מתן שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בהתאם לתנאי ההתקשרות בין הצדדים. לתובעים לא נגרם כל נזק וסכום התביעה מופרך ומעיד על חוסר תום ליבם של התובעים. 3. מטעם התובעים העיד התובע 1 והוגשה חוות דעת המומחה, יוסף נעים. התובעת 2 לא הגישה תצהיר מטעמה. מטעם הנתבעות העיד מר בועז יעקובי, מנהל הזמנות בחו"ל אצל הנתבעת 1. יצוין, שהעד מטעם הנתבעות אינו מעיד מידיעתו האישית, לגבי האירועים הרלוונטים בתיק זה. העדים נחקרו בחקירה נגדית וב"כ הצדדים סיכמו בעל-פה. דיון 4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירים, בחוות הדעת ובמסמכים שהוגשו ולאחר ששמעתי את החקירות הנגדיות ושקלתי את טענות ב"כ הצדדים, הגעתי למסקנה שיש לקבל את התביעה בחלקה. פסק הדין ינומק באופן תמציתי, בהתאם לתקנה 214טז' לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984. 5. אני נותן אמון מלא בעדותו של התובע. התובע העיד על אירועים שאירעו לו והתרשמתי באופן בלתי אמצעי מעדותו ומחקירתו הנגדית, שהוא דובר אמת. מאידך, הנתבעות לא הביאו כל עדות או ראיה מצידם בכל הנוגע למחלוקות העובדתיות בתיק זה. הגלגל הפגום נמצא בידי הנתבעת 2 ולא הובאה כל עדות לגבי מצבו של הגלגל. זאת ועוד, לעדותו של התובע ניתן למצוא סיוע בקבלה מיום 23.7.04 בה נרשם, כי "נמצא נזק בצד הקדמי של הצמיג ימין. הצמיג הקדמי ימני מראה נזק בצד ולכן הוחלף." (נספח ה' לתצהיר התובע, על-פי התרגום הנוטריוני). 6. התובע טרח והמציא חוות דעת מומחה של מומחה לצמיגים, בוחן צמיגים ואבובים מטעם משרד התחבורה ובעל ניסיון רב, כמפורט בפתח חוות דעתו. המומחה הסתמך על העובדות שנמסרו לו על ידי התובע ועל התמונה, נספח א' לחוות הדעת, אשר התובע זיהה אותה כמשקפת את מצב הגלגל הפגום. איני מקבל את טענות הנתבעות לגבי חוות הדעת. חוות הדעת נסמכת על העובדות שהיו בפניו, על עדות התובע האמינה בעיני, ועל מקצועיותו של המומחה, אשר גילה בקיאות רבה בתחומו. מאידך, הנתבעות, לו חפצו בכך, היו מגישות חוות דעת מומחה מטעמן אשר מסתמכת על ממצאי הגלגל הנמצא בידן. הנתבעות יכלו להטיס את הגלגל לארץ ולהביא אותו לבדיקת מומחה מטעמן או מומחה מטעם בית המשפט, אך הן לא עשו כן. הלכה ידועה היא, שאי הבאת ראיה רלוונטית מעוררת את הרושם שיש דברים בגו, וכי בעל דין שנמנע מהבאת ראיה שהיתה בהישג ידו ולא ניתן לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו. בענין זה אנו עוסקים בראיה מהותית ביותר למחלוקת שבין הצדדים, הגלגל הפגום, ולא ניתן לאי הבאת הראיה הסבר כלשהו על ידי הנתבעות (י' קדמי, על הראיות, חלק שלישי (תשס"ד) עמ' 1648 ואילך). 7. סוכן הנסיעות אשר דרכו בוצעה העסקה, הוא שלוח הנתבעות, שהרי העסקה נכרתה באמצעותו, המצגים הוצגו על ידו ואיני מקבל את נסיון הנתבעות לנתק עצמן מפעולותיו ומחדליו של הסוכן אשר פעל מטעמן, מה גם שטענה זו לא נטענה בכתב ההגנה. 8. הנתבעות פעלו ברשלנות, שכן היתה מוטלת עליהן החובה להודיע לתובעים, כי יקבלו רכב ללא גלגל רזרבי. איני מקבל את טענת הנתבעות, כי היה על התובעים לערוך סריקה ברכב. נציג הנתבעות הצהיר בחקירתו הנגדית שבגרמניה אין זה מקובל שנציג חברת ההשכרה והלקוח עורכים סריקה ברכב, בודקים את הליקויים ומקבלים הדרכה לגבי הרכב (עמ' 13 לפרוטוקול). כך היה גם במקרה זה, התובעים קיבלו את המפתחות והופנו לחניון בו נמצא הרכב (עמ' 7 לפרוטוקול). בנסיבות אלו תמוהה טענת הנתבעות, שהיה על התובע לבדוק האם יש גלגל רזרבי ברכב. זו היתה חובתן של הנתבעות, להפנות את תשומת ליבו לעובדה, שאין גלגל רזרבי ברכב. זאת ועוד, סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 קובע, שעוסק לא יעשה דבר, במעשה או במחדל, העלול להטעות את הצרכן בכל עניין מהותי בעסקה וס"ק 12 קובע, ש"קיומם של חלפים, אבזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו", הוא עניין מהותי לעסקה. על הנתבעות היה להפנות את תשומת ליבם של התובעים לכך, כי אין גלגל רזרבי ברכב, שכן הימצאות גלגל רזרבי ברכב היא דבר שבשגרה. הפניית ב"כ הנתבעות לדין הגרמני בסיכומיה בעל-פה אינה במקומה, לאור זאת שבשובר נאמר, שבמקרה של סכסוך "הדינים המהותיים שיחולו הם דיני מדינת ישראל" ולא הובאה בפני כל ראיה לגבי הדין הגרמני. 9. אני מקבל את טענת התובעים ואת חוות דעת המומחה לענין הגלגל הפגום לפיה, גלגל עם נפיחות בגובה 2 ס"מ הוא פגום ופסול לנסיעה, כי במצב זה חל איסור מוחלט להשתמש ברכב וכל זמן שנסעו עם הגלגל הפגום סיכנו התובעים את חייהם. הגלגל הפגום מצוי אצל הנתבעות אשר לא השכילו לסתור את טענת התובעים ואת חוות דעתו של המומחה. המומחה קובע באופן חד-משמעי, כי הצמיג היה פגום, פסול לנסיעה, חל איסור מוחלט להשתמש בו וחובה היה על התובעים להחליפו מיד כשהתגלה הפגם. כל זמן שנסעו עם הגלגל הפגום סיכנו את חייהם ואת חיי הסובבים אותם בדרך (סעיף 2.1 לחוות הדעת). חוות הדעת גם לא נסתרה בחקירתו הנגדית של המומחה. 10. כמו כן איני מקבל את טענת הנתבעות, כי הסעיף בשובר הקובע, כי "בכל מקרה, כל ביטוח אותו ישלם המזמין אינו מכסה נזקים כלשהם שיגרמו למרכב תחתון או לצמיגים של הרכב או בנהיגה רשלנית" חל במקרה דנן. משמעות האמור בשובר הוא, שהיה ונגרם נזק לגלגל או למרכב על המזמין לשלם על הגלגל. אין בכך להצדיק את העובדה, שהנתבעות נתנו לתובעים רכב עם גלגל פגום ומסוכן לנהיגה. הערכה לתיקון תקרים, אין בה כדי לתת מענה. במקרה שלפנינו אין המדובר בתקר אלא בגלגל פגום, לא תקין ומסוכן לנסיעה. 11. כמו כן אני דוחה את טענת ב"כ הנתבעות, כי יש להפריד בין הנתבעת 1 והנתבעת 2, שכן התובעים ביצעו את העסקה עם הנתבעת 2, ולא מוטלת עליה חובת הזהירות כלפי התובעים. היה על הנתבעת 1 לעדכן את התובעים בדבר אי הימצאות הגלגל הרזרבי ואין רלוונטיות לענין זה למערכת היחסים בין הנתבעות לבין עצמן. 12. איני מקבל את טענת הנתבעות, כי לנתבעת 1 יש מענה אנושי 24 שעות ביממה והיה על התובעים להתקשר אליו. ראשית, זו הרחבת חזית אשר אין לה זכר בכתב ההגנה. יתרה מכך, לא הובאה כל ראיה לגבי טלפון זה, מספרו והדרך בה הובא לידיעת התובעים. התובע העיד, כי שוחח משם עם סוכן הנסיעות וכאמור הוא שלוח של הנתבעת 1. באשר לנתבעת 2 העיד התובע, כי ניסה ליצור עימה קשר וגם אם היה מצליח, לא היה משתנה דבר, שכן הנתבעות סברו וסוברות שפעלו כראוי ואין הן חייבות דבר לתובעים. 13. לעניין הנזקים הנטענים והסעדים המתבקשים, אני קובע כדלהלן: א. התובעים זכאים להשבת סך של 1,041 ש"ח בגין רכישת הגלגל החדש, שהיה אמור להיות מלכתחילה ברכב ולהשבת סך של 176 ש"ח, החזר הוצאות טלפון. יתר הרכיבים בכתב התביעה, עוגמת הנפש, אובדן הנאה, פחד וחרדה, הם רכיבים שלא ניתנים לכימות אובייקטיבי והם נתונים לשיקול דעת בית המשפט. לאחר שהבאתי בחשבון את טענות שני הצדדים בעניין זה ואת עדותו של התובע ושל המומחה מטעמו, אני פוסק לתובעים סך כולל של 15,000 ש"ח. לאור האמור ישלמו הנתבעות לתובעים, יחד ולחוד, סך כולל של 16,577 ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 24.11.04 ועד לתשלום בפועל. ב. כמו כן ישלמו הנתבעות לתובעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך 1,750 ש"ח בתוספת מע"מ (תשלום למומחה), סך של 458 ש"ח (הוצאות תרגום) וסך של 1,403.48 ש"ח אגרת בית משפט. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל. ג. בנוסף, ישלמו הנתבעות לתובעים, יחד ולחוד, שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן היום י"ג בחשוון, תשס"ו (15 בנובמבר 2005) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. רחמים כהן, שופט רכבגלגל רכבשכירותהשכרת רכב