ביטוח מקיף גניבת רכב - אמצעי מיגון לא הופעלו

אחת הדרכים המומלצות להבין דיני ביטוח היא לעיין בפסקי דין - להלן תקציר נרחב של פסק דין שניתן ע"י השופטת רונית פינצ'וק אלט בבית משפט השלום בתל אביב העוסק בנושא ביטוח מקיף גניבת רכב - אמצעי מיגון לא הופעלו התשתית העובדתית: מכוניתה של התובעת מסוג פולקסוואגן פאסאט היתה מבוטחת ע"י הנתבעת בביטוח מקיף בתקופה הרלוונטית לתביעה. לטענת התובעת, בכתב התביעה, בלילה שבין ה- 04/10/03 ל- 05/10/03 נגנבה המכונית מחניון ביתה של התובעת. כשלושה שבועות לאחר מכן הגיע לביתה של התובעת חוקר מטעם הנתבעת שנטל את מפתח המכונית ושני מכשירי שלט-רחוק של הרכב לבדיקה, וביום 12/11/03 הודיעה לה הנתבעת כי תביעתה נדחית הואיל ואמצעי המיגון המותקנים ברכב לא הופעלו, ואף לא היו תקינים. לטענתה, השלט שהיה ברשותה בליל הגניבה פעל במובן זה שבאמצעותו נעלה התובעת את הרכב. בנוסף, זמן קצר לפני התאונה טופל הרכב והשלט היה תקין. כמו כן טענה התובעת כי יתכן שהשלט התקלקל אצל הנתבעת ושלוחיה. לפיכך הגישה התובעת תביעתה לסכומים כדלקמן: שווי הרכב עפ"י מחירון לוי יצחק בסך 82,000 ₪. שכירת רכב חלופי ל- 3 חודשים עד לקניית רכב משומש בסך 8,100 ₪. הוצאות מימון הלוואה לשם רכישת רכב משומש בסך 2,000 שקלים. טענות איילון חברה לביטוח: לטענת הנתבעת, בכתב ההגנה, עפ"י הפוליסה תנאי לקיומו של כיסוי ביטוחי לגניבה הוא קיומם של אמצעי מיגון תקינים ומופעלים כולל אימובלייזר + מערכת אזעקה + נועל מכסה מנוע. לטענתה מערכת המיגון המקורית ברכב היתה מנותקת או נותקה ע"י התובעת או מי מטעמה או במהלך טיפולים שנעשו ברכב ובמערכת החשמל שלו קודם לגניבתו. כמו כן מבדיקה שנערכה ע"י מומחה מיגון מטעמה עולה כי השלטים של מערכת האזעקה אינם תקינים וככל הנראה גם לא היו תקינים עובר לארוע הגניבה ואינם מסוגלים לדרוך או לנטרל את מערכת האזעקה שהיתה ברכב, ולכן לא יתכן שמערכת האזעקה הופעלה עובר לגניבה. כמו כן לטענתה ידעה התובעת או מי מטעמה או היה עליהם לדעת כי קיימת תקלה באמצעי המיגון ברכב לרבות בשני השלטים. לטענת הנתבעת מסרה התובעת את השלטים לחוקר ביום 20/10/04, שבועיים בלבד ממועד הגניבה הנטען. השלטים היו לא תקינים כבר במועד מסירתם לחוקר ואף לפני כן. בנוסף הכחישה הנתבעת את שווי הרכב, ובין היתר טענה כי התובעת לא הגישה חו"ד על שוויו. כמו כן טענה כי היא אינה חייבת בפיצוי בגין נזקים עקיפים של שכירת רכב חלופי והוצאות מימון. הדיון בבית המשפט: בסיכומיה טוענת הנתבעת ארוכות על כך שבמכונית לא היה מותקן נועל מכסה תא מנוע. עפ"י חו"ד מטעם מומחה הנתבעת, מר שאולי יעקבי, מערכת זו אמונה על מניעת היכולת לפתוח את מכסה תא המנוע כאשר מופעלים אמצעי המיגון. כאשר מכסה תא המנוע נעול אין אפשרות לחבל במערכת האזעקה, אם היא דרוכה, ואין אפשרות להשתיק את צופר מערכת האזעקה כך שאפקט ההרתעה נשמר לפרק זמן ארוך יותר. הטענה שברכב לא היתה מותקן נועל מכסה תא מנוע אינה מופיעה בכתב ההגנה, שם פירטה אמנם הנתבעת את דרישות הפוליסה אך טענתה היחידה היתה שמערכת המיגון היתה מנותקת ולא הופעלה וכי השלטים של מערכת האזעקה לא היו תקינים (סעיף 11(ב),(ג). בחקירתה הנגדית נשאלה התובעת בעמ' 11 לפרוטוקול על נעילת מכסה מנוע. בא-כוחה התנגד להרחבת חזית אך זאת רק לאחר מספר שאלות שהתובעת נשאלה והשיבה בעניין זה. לפיכך הוגשה התנגדותו להרחבת חזית באיחור. כעולה מחומר הראיות שבפני לא היתה ברכב נעילת מכסה מנוע, ובכך לא התקיים תנאי לחבות הנתבעת. ולו בשל כך דין התביעה להידחות. כשבועיים לאחר האירוע היה אצל התובעת חוקר פרטי מטעם הנתבעת והיא מסרה לו צרור מפתחות וזוג שלטים של הרכב. הללו הועברו למומחה מטעם הנתבעת, מר שאולי יעקבי, שהגיע לכלל מסקנה כי השלטים אינם תקינים ואינם יכולים לנטרל מערכת אזעקה. כמו כן בדק מר יעקבי את מפתח הרכב, אשר בהוצאתו נדרכת מערכת המיגון של שולל התנועה המקורי המותקן ברכב, ואשר מנטרל אותה כשהוא מוכנס למתג ההצתה ופותח אותו. כדי שהמפתח יוכל לבצע פעולה זו מותקן בתוכו שבב אלקטרוני אלחוטי המכיל קוד זיהוי ייחודי. עפ"י חוה"ד, מר יעקבי בדק ומצא כי השבב שהיה במפתח הוסר. מאחר ואין אפשרות להניע את הרכב אלא אם מותקן בו שבב כנדרש ישנן לדעתו שתי אפשרויות: האחת - השבב הוסר על ידי חשמלאי והוצמד באמצעות דבק לחובק ההגה בסמיכות למתג ההצתה. השני - השבב הוסר והטמע בתוך מפתח אחר משיקולים או סיבות שאינם ברורים. בכל מקרה, מסקנתו של מר יעקבי היתה שהמפתח לא היה מסוגל לנטרל את שולל התנועה המקורי המותקן ברכב בהעדר שבב אלחוטי. גם לגבי המערכת השנייה, מערכת האזעקה, קבע מר יעקבי כי כדי שהיא תוכל לפעול חובה כי השלטים האמונים על הדריכה והנטרול שיהיו מסוגלים לבצע פעולה זו, ועל פי בדיקתו השלטים אינם תקינים, אינם משדרים ואינם יכולים לדרוך או לנטרל מערכת אזעקה. מר יעקבי עמד על האמור בחוות דעתו בחקירתו הנגדית. בנוסף, ולמרות שהתובעת לא טרחה להגיש חוות דעת מטעמה לגבי המפתחות והשלטים, מיניתי מומחה מטעם בית המשפט, מר גדעון שובל. המפתח נבדק ונמצא כי השבב האלקטרוני המשמש לזיהוי בעת התנעת המכונית נעקר ממקומו ולא נמצא במפתח. לפיכך קבע המומחה כי המפתח אינו יכול לשמש כאימובילייזר כהגדרתו. כמו כן מצא המומחה כי שתי יחידות השלט-רחוק אינן תקינות ולא פועלות. באחד מהן הסוללה היתה נמוכה מהנדרש לתפעול השלט, אך גם עם החלפת הסוללה על ידו, לא פעל השלט. בשלט השלי היתה הסוללה בעוצמה הנדרשת אך השלט לא פעל. המומחה מטעם בית משפט לא נחקר על חוות דעתו. מר יעקבי עמד על האמור בחוות דעתו בחקירתו הנגדית. יצוין כי התובעת הצהירה בפני המומחה מטעם בית המשפט כי המפתחות שנמסרו לבדיקתו אינם אילו שהועברו על ידה לחוקר הביטוח אך בחקירתה הנגדית העידה כי היא אינה מסוגלת לזהות את המפתחות. למעשה גם התובעת אינה חולקת על כך שהשלטים והמפתח אינם תקינים ולא יכלו לנטרל ולהפעיל את מערכות המיגון. בכתב התביעה טענה התובעת בעניין זה כי יתכן שהשלט התקלקל בהיותו בידי הנתבעת לאחר שנטלה אותם ממנה. כמו כן טענה כי במעמד העברת השלטים לא הועלתה כל טענה כי הם אינם פועלים. בתצהירה הוסיפה כי הבדיקה של השלט לא נעשתה בנוכחותה אלא זמן רב אחרי זה וייתכן כי הוצאת השבב נעשתה לאחר שהמפתחות והשלטים יצאו מידיה לידי הנתבעת. הטענה כי הנתבעת או מי מטעמה הוציא את השבב מהמפתח הינה טענה כי הנתבעת או מי מטעמה ביצעו מעשה של מרמה. לטענה חמורה זו לא הובא שמץ של ראייה ודינה להידחות. בדבריה כי השלט לא נבדק בנוכחותה ולא הועלתה כל טענה שהוא אינו פועל לא דייקה התובעת שכן היא הודתה בחקירתה הנגדית כי בנוכחותה לחץ החוקר על השלט והנורית שהיתה אמורה להידלק, לא דלקה. בעקבות זאת העביר החוקר הפרטי את השלטים והמפתח לבדיקת המומחה מטעם הנתבעת מר יעקבי. מובן כי הבדיקה שנערכה ע"י מר יעקבי נעשתה שלא בנוכחות התובעת ואף לא בנוכחות מאן דהו אחר מטעם הנתבעת. אשר לטענת התובעת כי התקלה במפתח ובשלטים אירעה לאחר שאלה הועברו על ידה לנתבעת, מדובר בטענה סתמית ובלתי סבירה. הללו הועברו על ידה לנתבעת זמן סביר לאחר האירוע, ואלה הועברו באופן מיידי על ידי החוקר למומחה מטעם הנתבעת שבדק ומצא שהם אינם יכולים לשמש לייעודם. הסיכוי שבכל הרכיבים: שני שלטים ומפתח יהיו תקלות שיתרחשו דווקא תוך אותם שבועיים הינו מזערי. יתר על כן, במפתח חסר היה שבב אשר או שהוצא ע"י התובעת או מי מטעמה או שהוצא ע"י הנתבעת או מי מטעמה, ובאפשרות האחרונה דנתי לעיל. סיכום: לאור כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי המיגונים שהיו צריכים להיות מותקנים, תקינים ומופעלים ברכב עובר לגניבה - לא היו כאמור. מדובר בתנאי לחבות המבטחת, שצריך להתמלא עובר להתרחשות מקרה ביטוח, כדי שהמבוטח יהיה זכאי לתגמולי הביטוח ומטרתו לצמצם את ההסתברות להתרחשות הנזק או חומרתו. במקרה זה אף אחת מההגנות על הרכב לא פעלו, והתובעת, שהיתה חייבת להיות מודעת לכך, לא פעלה לתיקונם. לאור כל האמור לעיל נדחית התביעה. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ בתוספת מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.מיגוןרכבגניבת רכבביטוח גניבת רכבביטוח מקיף