גימלת הבטחת הכנסה - תלמיד במכללה

פסק דין 1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם. 2. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע אשר דחה את תביעתו לגימלת הבטחת הכנסה. 3. התובע הסכים כי הוא לומד כתלמיד מן המנין במכללה האקדמית הדתית למורים. עפ"י האישור נ1/ שהגיש הנתבע, לומד התובע 3 פעמים בשבוע: יום ב' - 16:30 - 21:30. יום ה' - 16:30 - 21:30. יום ו' - 08:00 - 12:00. 4. התובע טען בפני: "עד שנת 99' עבדתי כמורה ב- 60% משרה, במעיין החינוך התורני, וקיבלתי השלמת הכנסה. בשנת תש"ס עברתי לבי"ס אחר ומשרתי צומצמה. הנתבע חדל לשלם לי גימלה החל מ- 10/99. התחלתי באוקטובר ללמוד במכללה האקדמית למורים ע"ש ליפשיץ, 3 פעמים בשבוע. אני אומר שאני עובד חלקית ולכן אני רשאי ללמוד בשעות הערב. " 5. ב"כ הנתבע טענה: "עפ"י ס' 2.2 לחוק הבטחת הכנסה היה התובע רשום בלשכת התעסוקה כמי שמופנה ל- 12 שעות, ולא הומצאה הפניה ל- 10 שעות. החל מ- 10/99 התובע אינו זכאי להבטחת הכנסה, לאור ס' 3 לחוק הבטחת הכנסה, ותקנה 6 לתקנות הקובעת שמי שלומד במוסד ללימודים על תיכוניים אינו זכאי לגימלה. עד 09/99 התובע קיבל הבטחת הכנסה." 6. הדין עם הנתבע: סעיף 3 לחוק הבטחת הכנסה קובע כי תלמיד הלומד במוסד שנקבע בתקנות - לא יהיה זכאי לגימלה. התובע הינו תלמיד הלומד במוסד כמשמעותו בחוק ובתקנות, ולפיכך אין הוא זכאי לגימלה כל עוד הוא לומד במוסד. השכלה גבוההמכללהדיני חינוךהבטחת הכנסה