ההלכה המתירה תיקון כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון

החלטה 1. לפני מספר בקשות: בקשה לתיקון כתב תביעה, בקשה להגשת תצהירים, ובקשה להתיר לב"כ הנתבעת להעיד. 2. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים אני מחליטה להיענות בחיוב לכל הבקשות, כדי להגיע לחקר האמת בתיק זה: א. אני מתירה את תיקון כתב התביעה על פי ההלכה המתירה תיקון כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון. יש לזכור כי הדיון לגופו טרם החל. ב"כ הנתבעת רשאי להגיש תוך 30 יום מקבלת החלטה זו כתב הגנה מתוקן. ב. כמו כן אני מתירה הגשת התצהירים המשלימים, וב"כ הנתבעת רשאי להגיש תוך 30 יום תצהירים משלימים מטעמו אם יראה זאת לנכון. ג. ב"כ התובע לא התנגד לכך שב"כ הנתבע יעיד בנקודה מסויימת למרות העובדה כי הוא מייצג את הנתבעת בתיק זה. אין מניעה לשמוע עדות זו, ואם נוצרת בעיה של אתיקה מקצועית, הרי שב"כ הנתבע הודיע כי יתמודד איתה. 3. המזכירות תקבע את התיק לשמיעת חקירת התובע בלבד עוד לפני הפגרה. תיקון כתבי טענותדיוןמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין