נתבעת לא הופיעה לדיון למרות שהוזמנה כדין

פסק דין 1. הנתבעת מס' 1 לא הופיעה לדיון למרות שהוזמנה כדין. ההזמנה לדיון נשלחה לכתובתה האחרונה הידועה לפי הרישום ברשם החברות. גם הנתבעים 3 ו- 4 לא הופיעו לדיון. כולם מיוצגים על ידי עו"ד אשר על פי אישורי המסירה הממוחשבים נמסרה לו הזמנה לדיון. לפיכך - התקיים הדיון בהיעדר נתבעים אלה כאילו התייצבו לדיון. 2. הנתבע 2 ובא כוחו הופיעו לדיון וטענו כי יש למחוק את התביעה על הסף כנגד הנתבע 2 אשר היה בעל מניות בחברה והחזיק במיעוט זכויות הניהול בה. ב"כ התובע התנגדה לבקשה בטענה כי החברה כבר אינה קיימת ויש להיפרע איפוא ממנהליה או בעלי המניות בה. ב"כ התובע הודתה כי התובע קיבל את שכרו מהנתבעת 1 בלבד. בטענות ב"כ התובע לא מצאתי כל עילה ל"הרמת המסך" בין נתבעת 1 לנתבע 2. הלכה פסוקה היא כי בעל מניות בחברה אינו בגדר מעביד של העובד, והוא אורגן של החברה. לפיכך - אני נעתרת לבקשה ומוחקת על הסף את התביעה כנגד הנתבע מס' 2. התובע ישלם לנתבע מס' 2 הוצאות ההליך בסך 2,000 ש"ח + מע"מ תוך 30 ממועד קבלת פסק הדין. לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. 3. ובאשר לתביעות כנגד הנתבעים 1, 3 ו- 4, הרי בשל אי התייצבותם לדיון אני מקבלת את תביעת התובע ומחייבת אותם ביחד ולחוד לשלם את הסכומים כדלקמן: א. סך 4,500 ש"ח כפיצויי פיטורין. לסכום זה יתווספו פיצויי הלנת פיצויי פיטורין לפי חוק הגנת השכר תשי"ח - 1958 מיום 1.9.98 ועד ליום התשלום בפועל. ב. סך 6,893 ש"ח כשכר עבודה לחודשים יולי - אוגוסט 98'. לסכום זה יתווספו פיצויי הלנת שכר לפי חוק הגנת השכר תשי"ח - 1958 מיום 1.9.98 ועד ליום התשלום בפועל. ג. סך 2,000 ש"ח כדמי הבראה, וסך 1,800 ש"ח כתמורת הודעה מוקדמת. לכל אחד מהסכומים הללו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.98 ועד ליום התשלום בפועל. 4. מאחר שכל תביעות התובע נתקבלו אני מחייבת את הנתבעים 1, 3 ו- 4 לשלם לו סך 2,000 ש"ח + מע"מ כהוצאות משפט ושכ"ט. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום תשלום בפועל. ניתן היום י"ב באייר תש"ס, 17 במאי 2000 בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים. מותר לפרסום מיום 17/05/2000 ע. פוגל - שופטתסגנית שופט ראשידיוןאי התייצבות לדיון