תקנה 18 תקנות בית הדין לעבודה (אגרות)

פסק דין 1. בפני ערעור התובע על החלטת כב' הרשם אורגיל מיום: 16.04.2000, לפיו נמחקה התביעה עקב אי תשלום אגרה. 2. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור ובהחלטת כב' הרשם, אני קובעת כי אין מקום להתערב בהחלטה נשוא הערעור שבפניי, באשר ניתנה כדין ובהתאם למתחייב עפ"י תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשכ"ט - 1969. 3. עפ"י תקנה 18 לתקנות הנ"ל, תשלום אגרה הוא תנאי לפתיחה בהליך אלא אם כן הוצג לבית הדין פטור מתשלום אגרה או דחיית תשלומה בהתאם לתקנה 6 לתקנות. 4. מאחר והתובע אינו חולק על כך שלא שולמה האגרה, ובהעדר אישור בדבר פטור מאגרה או אישור על דחיית תשלומה, בדין קבע הרשם כי אין בית הדין נזקק להליך ודינה של התביעה להימחק. 5. אשר על כן -הערעור נדחה. אגרהתקנות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה