אוטם שריר הלב - מינוי מומחה

החלטה 1. מתמנה בזה פרופ' אליהו להמן מרח' גרשון 39, באר שבע, ת.ד. 5001 באר שבע, לשמש כמומחה, יועץ רפואי, לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע. 2. המסמכים הרפואיים: רצ"ב תיק ובו כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לעניינו של התובע כפי שהוגשו על ידי התובע וכן מסמכי קופת חולים כללית,בית חולים "קפלן", מבית החולים "לניאדו" - הכל בעניינו של התובע. 3. ואלה העובדות הרלוונטיות לגבי עבודת התובע: א. התובע הינו טפסן, עובד בניין מזה כ- 25 שנים. ב. ביום 9.3.98 ביצע התובע עבודה פיזית מאומצת יותר מאשר בכל יום עבודה רגיל. (להלן - "הארוע החריג"). ג. התובע סבל מבעיות בליבו עוד קודם לארוע החריג. בין היתר הוא אושפז בנדון בבית החולים לניאדו בחודש 9/95. ד. התובע פנה לבית החולים קפלן לאחר הארוע החריג ואובחן כי הוא סובל מאוטם שריר הלב. בעטיו הוא עבר לאחר מכן ניתוח מעקפים והיה מאושפז כחודש ימים. 4. לאור האמור לעיל, המומחה מתבקש להשיב לשאלות הבאות: א. מהי מחלת התובע? ב. האם קיים לדעתו קשר סיבתי בין עבודת התובע והארוע החריג בעבודתו ביום 9.3.98 , לבין מחלתו של התובע ? ג. האם יש לומר שהאירוע החריג החיש את בואו של האוטם, שאלמלא הארוע החריג יתכן שבואו היה נדחה למועד מאוחר יותר כל שהוא או אף לא בא בכלל? ד. האם השפעת אירועי העבודה ביום הארוע החריג על בוא האוטם, פחותה בהרבה מהשפעת הנתונים האישיים שהיו בתובע בעת בוא האוטם?מינוי מומחהמומחההתקף לב / אוטם שריר הלב