דחיית תביעה בבית הדין לעבודה להחזר 600 ש"ח על מציאת עבודה

פסק דין 1. נציג הציבור השני הוזמן ולא הופיע, ולא מסר נימוק לאי הופעתו. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרו. 2. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת ובה תבע החזר 600 ש"ח ששילם + פיצוי בגין עוגמת נפש. 3. בעדותו טען התובע: "פניתי לנתבע וביקשתי שימצא עבורי עבודה ושילמתי 600 ש"ח. הציעו לי עבודה בבית מלון פלאז'ה בים המלח. הסכמתי להצעה. באותו יום נאמר לי שיתקשרו אלי, אך איש לא התקשר. למחרת אני התקשרתי ודיברתי עם נטשה הפקידה, היא הבטיחה לברר מה קורה.לא קיבלתי כל עבודה לפי הצעה זו, למרות שהייתי מוכן להצעה. הציעו לי גם עבודה בבנייה, אך אני לא מתאים לעבודות אלה. אני אינסטלטור במקצועי. בבניין לא היה צריך אינסטלטור. הציעו לי גם עבודה בנקיון בחוף ים, ולא קיבלתי את ההצעה כי הקבלן טען שאני מבוגר מדי. לאחר מכן חדלו לדבר איתי, הציעו לי רק עבודות בבניין. באתי לאתרי הבניה ושם לא קיבלו אותי. רק בזבזתי כסף לנסיעות." 4. מר דוידי שמעון שהופיע בשם הנתבעת טען: "אני הייתי בעל העסק "מרכז מידע קריירה".אנחנו הפנינו אנשים לעבודה. נכון שהתובע שילם 600 ש"ח עבור הפניה לעבודה. הצענו לתובע הרבה עבודות: הצענו לו עבודה בים המלח, אך הוא דרש שאנחנו נביא אותו לשם ולא הסכים להגיע בכוחות עצמו; הצענו לו עבודה במסעדות בחוף הים; הוצעו לו עבודות כלליות. התובע לא רצה לקבל את העבודות. התובע לא אמר לנו שהוא אינסטלטור. יכולתי לשבץ אותי כאינסטלטור אם היה אומר לי שזה מקצועו. בסופו של דבר התובע היה מתייצב ליד המשרד ואומר לאנשים שלא ישתמשו בשירותי המשרד, ואז לא הצענו לו עוד עבודות. הוא גם כתב דברים נגדנו בעיתונים. התובע לא היה מוכן לבוא למשרד כדי להסדיר את העניינים." 5. אין מנוס מדחיית התביעה: א. הנתבעת הציעה לתובע מספר עבודות אך התובע סירב לקבלן, מטעמים שונים. ב. מעדות התובע עצמו עולה כי הנתבעת היתה אמורה להפנותו למקומות עבודה, כפי שאכן עשתה. מספר מקומות שהוצעו לתובע לא התאימו, ולבסוף הופנה התובע לעבודות בניין (עדות התובע). ג. מקובלת עלינו עדות מר דוידי כי התובע לא אמר שהוא אינסטלטור וכי סירב לקבל חלק מהעבודות שהוצעו לו. 6. התביעה נדחית. בהתחשב בנסיבות העניין - אין צו להוצאות. 7. ניתן לבקש רשות ערעור משופט של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת פסק דין זה. בית הדין לעבודה