תביעה לשכר עבודה, פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, ודמי נסיעות

פסק דין 1. התביעה שבפני היא לשכר עבודה, פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, ודמי נסיעות. 2. הנתבעות 2 ו- 3 הן בעלות מניות בנתבעת מס' 1, ולפיכך - לא היו יחסי עובד ומעביד בינן לבין התובע. לפיכך - הנתבעת הנכונה והיחידה היא הנתבעת מס' 1. 3. התובע חזר על תביעתו. בעלי המניות, כולל מר רוני פרל, אישרו כי הנתבעת 1 אכן לא שילמה לתובע את המגיע לו. 4. לפיכך - אני מקבלת את תביעות התובע ומחייבת את הנתבעת 1 לשלם לו את הסכומים כדלקמן: סך 3,570 ש"ח בגין שכר עבודה לחודש אוקטובר 99'. סך 1,134 ש"ח בגין 7 ימי חופשה, וסך 972 ש"ח בגין הודעה מוקדמת, וסך 288 ש"ח בגין נסיעות. לכל אחד מהסכומים הללו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.99 ועד ליום התשלום בפועל. 5. בנסיבות הענין - אין צו להוצאות משפט. דמי נסיעההודעה מוקדמתפדיון חופשהשכר עבודהדמי חופשה שנתית