גמלת ניידות - הפחתת אחוזי נכות

פסק דין 1. בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום: 19.08.99, עפ"י ההסכם בדבר גמלת ניידות אשר קבעה כי הממצאים ניתנים ליישום במסגרת סעיף ו' (א) (1) חלקי 40%, לרשימת הליקויים. 2. לטענת העורר, טעתה הועדה הרפואית לעררים בהחלטתה להפחית את שיעור הנכות מ - 80% ל - 40%, וזאת בהסתמך על בדיקה שטחית בלבד ובלא התייחסות למחלתו ולמגבלותיו ובניגוד לחומר הרפואי עליו ביססו ועדות רפואיות קודמות את החלטותיהן. 3. לטענת ב"כ המשיב, הועדה ישבה בהרכב של 3 רופאים, בדקה את המערער, עיינה בחומר הרפואי וקיבלה את ערר המוסד בהתייחס לסעיף המתאים למגבלותיו הרפואיות של המערער. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים ובחנתי טיעוני הצדדים להלן החלטתי: 4. בהתאם לסעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995, ניתן להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים בשאלת חוק בלבד. 5. הועדה הרפואית לעררים התכנסה לישיבתה ביום: 19.08.99, בעקבות ערר שהגיש המשיב על החלטת הועדה הרפואית מדרג ראשון מיום: 23.06.99, אשר קבעה למערער אחוז מוגבלות בניידות של 80% בהתאם לסעיף ג' (1) לרשימת הליקויים, כאשר טענת המשיב בערר הייתה שהממצאים שמצאה הועדה המחוזית אינם עונים על דרישת הסעיף שנקבע על ידה. 6. עיון בפרוטוקול הועדה לעררים מעלה כי הועדה ישבה בהרכב של 3 רופאים; נוירולוג, אורטופד, ומומחה לכלי דם. הועדה בדקה את המערער באשר לטווח התנועות של שני פרקי הירכיים וציינה את ממצאי בדיקתה בפרוטוקול. הועדה עיינה בצילום אגן מיום: 02.06.99, וציינה כי ניתן לראות: "שינויים אוסטאואטריטים בפרק ירך שמאל, היצרות המרווח הפירקי ציסטות בראש הפמור". בהסתמך על ממצאי בדיקתה ועל ממצאי הרנטגן קבעה הועדה הרפואית לעררים שאין מדובר בקשיון של פרק הירך שענינו סעיף ג' (1) לרשימת הליקויים, אלא מדובר "בשינויים אוסטאואטריטים בפרק ירך שמאל עם הגבלה בתנועות", ממצאים המתאימים ליישום במסגרת סעיף ו' (א) (1) לרשימת הליקויים שענינו הגבלה בכושר תנועות המפרקים. הועדה הרפואית לעררים מוסמכת לשנות את החלטת הועדה הרפואית מדרג ראשון ולהפחית מאחוזי הנכות וזאת משקבעה כי הממצאים שנמצאו במערער אינם תואמים את דרישת הסעיף ג' (1) באשר טווח התנועות שנמצא איננו מעיד על קשיון מוחלט של מפרק הירך כדרישת סעיף זה. הועדה קיבלה את ערר המשיב באשר לאי התאמה של ממצאי טווח התנועות, כיפוף ויישור °60 - °10, כפי שקבעה הועדה המחוזית, לדרישות הסעיף ג' (1) לרשימת הליקויים. לציין כי ממצאי הועדה מדרג ראשון דומים לממצאים אותם מצאה הועדה לעררים הן באשר לטווח התנועה של המפרקים והן באשר לממצאי הרנטגן. הועדה הרפואית לעררים אף נימקה מדוע אין היא מעניקה למערער את מלוא אחוז המוגבלות עפ"י סעיף ו' (א) (1) לרשימת הליקויים וזאת מאחר וההגבלה בכושר תנועות מפרק הירך אינה מלווה כוויצה כיפופית העולה על °30. 7. לאור האמור, החלטת הועדה הרפואית ניתנה מכח סמכותה ובהתבסס על ממצאי בדיקתה ועל התיעוד הרפואי, ובהעדר טעות משפטית בהחלטתה זו - דין הערעור להידחות. 8. ניתן לבקש רשות ערעור מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. ניידותאחוזי נכותנכות