מענק לימודים למשפחה חד-הורית

פסק דין 1. התובעת עותרת לקבלת מענק לימודים למשפחה חד-הורית, לשנת הלימודים 1998. 2. הנתבע דחה תביעתה של התובעת, לתשלום המענק שהוגשה בתאריך: 17.09.98, היות והתובעת אינה עונה על הגדרת הורה יחיד בהתאם לאמור בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב - 1992 (להלן: "החוק"). לאחר בחינת חומר הראיות, להלן החלטתי: 3. התובעת אם לשני ילדים ילידי 1981 ו - 1988. עפ"י עדותה חיה התובעת בנפרד מבעלה מאז תחילת שנת 1995 ומתגוררת עם ילדיה בדירת המשפחה בעוד בעלה מתגורר בבית אימו. עדותה זו של התובעת נתמכת בהצהרת הגב' קונפורטי בתיה, שכנתה של התובעת, ובאמור בפסק הדין בענין מזונות שניתן, בבית המשפט לעניני משפחה בת"א, ביום: 02.06.97. תמ"ש 1087/96) (נ2/). אין חולק כי התובעת לא פנתה לבית הדין הרבני ולא פתחה בהליכי גירושין. פסק הדין הנ"ל ענינו נושא המזונות בלבד. לעדות התובעת, לא פתחה בהליך גירושין משהצהיר בעלה שאין בכוונתו ליתן גט והתובעת לא רצתה ליתן בידיו הנשק הזה כסחיטה. בפסק הדין שניתן בענין תביעת המזונות, הופנו הצדדים ליחידת הסיוע של בית המשפט לצורך טיפול משפחתי ועל מנת לסייע להם לגבש עמדה מוסכמת אם לשלום בית או לגירושין. (נ2/). לא הובאה כל ראיה שהיא לכך שהתובעת נקטה בצעד או הליך כזה או אחר המעיד על רצונה להשתחרר מקשר הנישואים. נהפוך הוא, בפסק הדין לעיל מצויין כי עפ"י דיווח פקידת הסעד נעשה בעבר ניסיון להפנות הצדדים לטיפול זוגי אולם התובעת, לאחר פגישה אחת הודיעה שאינה מעונינת בהמשך הייעוץ. (נ2/). 4. סעיף 74 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 מקנה זכאות לתשלום מענק לימודים ל-"הורה יחיד" כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד-הוריות ולהלן: "הורה יחיד" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עימו ואשר נתקיים בו אחד מאלה: (1) ... (2) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א) או (ב), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו; ...". (א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך עפ"י דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות; עפ"י לשון הסעיף, התנאים הקבועים בס"ק (א) לעיל הם תנאים מצטברים ורק בהתקיימם יש לראות במבוטח בגדר "הורה יחיד" כהגדרתו בחוק לענין תשלום המענק. (ר' לענין תב"ע נה64-0/ בוכניק רינה נ' המוסד, עבודה אזורי כרך ה', 414, תב"ע נז0-9/ רביבו שושנה נ' המוסד, עבודה אזורי כרך ד', 714). 5. בעניננו, הוכח שהתובעת התגוררה בנפרד מבן-זוגה תקופה של שנתיים לפחות לפני הגשת תביעתה למוסד, אולם לא נתקיים בתובעת התנאי השני הקבוע בסעיף (4) לעיל המחייב קיומו של הליך גירושין המתנהל שנתיים לפחות. 6. בנסיבות הענין, עת לא התקיימו בתובעת התנאים הנדרשים להכרתה כ-"הורה יחיד", כמתחייב עפ"י סעיף 1 (2) (א) לחוק משפחות חד-הוריות, בדין נדחתה תביעתה ע"י הנתבע לתשלום מענק לימודים לשנת הלימודים 1998 מכח סעיף 74 לחוק הביטוח הלאומי. 7. התביעה נדחית. 8. ניתן לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. מענק לימודיםאם חד הורית / משפחה חד הוריתמענק