פריצת דיסק - דמי פגיעה בעבודה

פסק דין 1. התובע עותר להכיר בפריצת דיסק תוצאה של אירוע תאונתי מיום: 08.04.95 או ביום: 19.04.95 בגדר פגיעה בעבודה במשמעות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק). 2. הנתבע דחה תביעתו של התובע לתשלום דמי פגיעה מהנימוק שלא אירעה לתובע כל פגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 79 לחוק. עוד נטען בכתב ההגנה כי מחלת התובע באה על רקע מצבו הבריאותי ללא קשר לעבודתו וכי השפעת העבודה על מחלת התובע הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. לאחר בחינת הראיות שהוצגו בפני ועיון בסיכומי ב"כ הצדדים, להלן החלטתי: 3. התובע, יליד שנת 1966, עבד כמכונאי רכב במוסך של"ע בת"א החל משנת 1988. 4. התובע טוען בתצהירו לאירוע שאירע בעבודה ביום: 08.04.95, או במועד סמוך לכך בשעה: 14:00 לערך. בטופס התביעה למוסד (נ1/) ציין התובע כי נפגע בתאריך: 30.04.95 בשעה: 13:00 ונעדר מעבודתו החל ממועד זה ועד יום: 26.06.95. בהודעתו בפני חוקר המוסד (נ2/) מסר התובע כי תאריך הפגיעה הוא "8 או 9 לאפריל 1995". ההסבר שניתן ע"י התובע למועדים השונים הוא רישום בטעות מאחר ושבתאריך: 30.04.95, קיבל חופשת מחלה בת חודש ימים. בתעודה הראשונה לנפגע בעבודה שנערכה ביום: 28.06.95, צויין מועד האירוע כ - 30.04.95 ללא שנקבעה לתובע תקופת אי כושר כלל. (נ3/). לציין כי התובע קיבל תעודת מחלה לתקופה עד 30.06.95 עפ"י אישור רופא תעסוקה מיום: 22.05.95. 5. התובע מציין בתצהירו ובדבריו בפני החוקר כי למחרת האירוע הנטען, פנה לקבלת טיפול רפואי. ברישום הרפואי מיום: 10.04.95, אין איזכור כלל של אירוע כלשהו שאירע בעבודה יום או יומיים קודם לכן, אלא נרשם "כאבי שוקיים מ - 5 חודשים היה גם לפני שנים". (נ5/). באישור רפואי מיום: 06.06.95 נרשם: "מלפני כ - 3 חודשים לאחר שהרים בעבודות גיר שמשקלו כ - 20 ק"ג הרגיש ..." (נ5/). גם כאן אין התאמה בין מועד הפגיעה הנטען ע"י התובע 08.04.95 או 09.04.95, לבין הרישום במסמך הרפואי, המתייחס לאירוע שאירע בחודש 03/95. 6. באשר לפרטי האירוע עצמו - בכתב התביעה נמסר כי בעת ניסיון להרכיב גיר אוטומטי ותוך כדי ביצוע התמרונים לצורך ההרכבה, ביצע התובע תנועות לא מוצלחות בגבו וחש כאב באיזור גב תחתון. בתצהירו מציין התובע כי עסק יחד עם אחרים בפירוק גיר אוטומטי כאשר עיקר המעמס של החזקת הגיר היה עליו וזאת לפרק זמן של יותר מחצי שעה, בתנוחה לא נוחה וגב כפוף, מצב שגרם לאובדן תחושה ברגל ימין. בהודעתו בפני חוקר המוסד מסר התובע: "הרמתי גיר אוטומטי והרגשתי כאבים ברגליים". (נ2/). ובהמשך הודעתו מוסר התובע גרסה שונה: "התכופפנו הרמנו את הגיר ותוך כדי משחק כדי להתאים את הגיר למקומו הרגשתי כזו סכין במותן ימין בגב התחתון". (נ2/). בתצהירו מציין התובע שמשקל תיבת ההילוכים נע בין 30 ל - 40 ק"ג. לעומת זאת, בחקירתו בפני החוקר ציין שמדובר בכ - 20 ק"ג וכך גם צויין בתעודה הרפואית. (נ5/). 7. בתצהירו ובחקירתו הנגדית מציין התובע כי ביום האירוע ועקב האירוע עזב את המוסך כחצי שעה לפני סיום יום העבודה, קרי בשעה: 15:30 (עמ' 4 לפרוטוקול). בטופס התביעה, (מבלי להתייחס לתאריך האירוע כפי שרשום), מציין התובע כי הפסיק עבודתו באותו יום בשעה: 04:30. (נ1/). לעומת זאת, בהודעתו בפני החוקר מסר כי סיים כרגיל את יום העבודה. (נ2/). 8. בתצהירו מציין התובע כי יחד עימו עסקו במלאכה שני השותפים במוסך אלי סאלם ושמואל גריונצי ובעת שחש אובדן תחושה ברגל ימין קרא לעובד אחר אברהם גולדברג להחליפו. לעומת זאת, בהודעתו בפני החוקר מסר התובע כי הרים את הגיר יחד עם אברהם גולדברג ואלי סאלם. בטופס התביעה למוסד מציין התובע כי נכחו עדים לפגיעה אולם לא צויין שם כלשהו. יש לציין כי מעבידו של התובע סירב לחתום על טופס התביעה (נ1/), והתובע לא טרח לזמן לעדות מי מהעדים שנכחו במקום האירוע. בהודעתו בפני החוקר מסר התובע כי למחרת היום סיפר לגולדברג כי: "כשהרמנו את הגיר יום קודם הרגשתי כאבים במותן". (נ2/). לעומת זאת, בחקירתו הנגדית ציין התובע שכבר באותו היום סיפר לגולדברג על הכאב שהוא חש. (עמ' 5 לפרוטוקול). מעבר לסתירה בין שתי הגרסאות הנ"ל, תמוה בעיני מדוע היה צריך התובע לספר לגולדברג על קרות האירוע כאשר אותו גולדברג ביצע יחד עם התובע את העבודה במועד האירוע הנטען. 9. בטופס התביעה למוסד ציין התובע כי בתאריך: 30.04.95, מסר הודעה למעביד על התאונה. (נ1/). בתשובותיו לחוקר המוסד, מסר התובע כי למחרת היום סיפר למעבידו על כאבים ברגליים אולם ציין: "לא סיפרתי לו על האירוע שהיה יום קודם, הוא לא יודע בכלל על האירוע שסיפרתי לך". (נ2/). הדבר מעורר תמיהה במיוחד נוכח העובדה שהמעביד, כעדות התובע, נכח במקום בעת קרות האירוע הנטען וביצע את העבודה יחד עם התובע. בהודעתו בפני החוקר מסר התובע כי המעביד סירב לחתום על טופס התביעה למוסד "בגלל שהוא פוחד שאני אתבע אותו אני לא יודע על מה". (נ2/). לעומת זאת, בעדותו בבית הדין קשר התובע את סירוב המעביד לחתום על הטופס בקיומו של סכסוך בין הצדדים בעניני עבודה. 10. בטופס התביעה (נ1/) ציין התובע כי לא סבל בעבר מכאבים הקשורים או דומים למצבו היום. כך גם בהודעתו בפני החוקר מסר כי לא זכור לו שסבל בעבר מבעיות גב. גם בחקירתו הנגדית מסר כי לא סבל אף פעם מכאבי גב. (עמ' 5 לפרוטוקול). עיון בתיעוד הרפואי מעלה כי לתובע עבר רפואי של כאבי גב ורגליים. ברישום הרפואי מתאריך: 10.04.95, נרשם: "כאבי שוקיים מ - 5 חודשים היה גם לפני שנים". (נ4/). בכרטיס רופא תעסוקתי מתאריך: 08.06.95 (נ5/) נרשם: "במשך כ - 4.5 שנים מדי פעם כאבי גב לא חזקים אשר לא הפריעו לתפקד". בתעודה רפואית מתאריך: 22.05.95 (נ6/) נרשם: "כאבי גב תמידיים+קרינה לכיוון הגפיים". בסיכום המחלה מביה"ח אסותא מיום: 28.01.96, שם עבר התובע ניתוח דיסק, צויין "נתקבל עקב ... וממושכת (למעלה משנה) מימין". בטופס האישפוז לצורך הניתוח, מיום: 27.01.96, נרשם: "כ - 10 חודשים סובל מכאבי גב תחתון", קרי מאז חודש 03/95 לערך. אין כל איזכור במסמכי ביה"ח בדבר אירוע כלשהו שאירע בעבודה במועד זה או אחר כנטען ע"י התובע. 11. הסתירות המתגלות בין הגרסאות השונות שמסר התובע, הן באשר למועד קרות האירוע והן באשר לפרטי האירוע והתרחשותו, כמו גם העדר איזכור בחומר הרפואי לאירוע תאונתי בעבודה במועד הנטען או בסמוך לו - מביאות למסקנה כי התובע לא הוכיח קרות אירוע תאונתי בעבודה בתאריך: 08.04.95 או 09.04.95 שהביא לפריצת הדיסק, ולא הוכיח שכאבי הגב מהם הוא סובל, (כפי שעולה מהתיעוד הרפואי, כבר סבל בעבר), קשורים לאירוע כלשהו שאירע בעבודה. 12. אשר על כן - התביעה נדחית. 13. ניתן לערער על פסק הדין בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. עמוד השדרהדמי פגיעהתאונת עבודהפריצת דיסק