החזרת תיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי

החלטה 1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם. 2. תיק זה הוחזר לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי נוסף אשר יישאל שאלות לרבות בחינת המקרה כמחלת מקצוע בנוסף למיקרוטראומה. 3. התובע הגיש בקשה לשינוי נוסח העובדות שיופנו למומחה. התובע טען כי העובדות נקבעו בהסכמה על סמך תצהיר התובע והודעתו בפני חוקר המל"ל, אך נוסח העובדות כפי שנוסח ע"י בית הדין עלול להטעות. 4. הנתבע התנגד וטען כי היה על התובע לערער או להגיב על הנוסח העובדתי כפי שנקבע טרם העברת התיק למומחה הרפואי. 5. הדין עם התובע: בהודעת התובע לחוקר הנתבע אמר התובע במפורש כי בעבודתו כחקלאי היה מרסס לפחות פעמיים בשבוע. נוסח העובדות המצוי בהחלטת בית הדין מציין עובדה זו בסמוך לקביעה לפיה שימש התובע קבלן ריסוס בשנים 80' עד 82' ובכך ניתן פתח לשגגה. 6. לפיכך מתמנה בזאת ד"ר אילן רון מביה"ח איכילוב ת"א, להיות מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה) כדי לתת חוות דעת בעניינו של עמר שלמה (להלן - התובע), בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 יום מיום שיקבל החלטה זו. 7. מצ"ב המסמכים הבאים: א. כרטיסיו הרפואיים של התובע בקופת חולים כללית מחוז חפר, (כרטיס כללי וכרטיס של רופא א.א.ג. - ד"ר סנדלר). ב. תיקו של התובע בבית חולים מאיר בכפר סבא. ג. חוות דעת של ד"ר דב אופיר, מטעם התובע. ד. חוות דעת של ד"ר אנטול פינס, מטעם הנתבע. 8. אלה העובדות: א. התובע יליד 1954, גרוש ללא ילדים. ב. התובע חקלאי במקצועו, ולסירוגין עובד כחקלאי וכקבלן לריסוסים ופיזור זבל כימי, משנת 1978 (על פי תצהירו), או משנת 1980 (על פי הודעתו בפני החוקר של הביטוח הלאומי). התובע עסק בגידול תפוחי אדמה, תות שדה וגזר. ג. במשך כל תקופת עבודתו, מ- 78' ועד 93', נהג התובע לרסס את הגידולים החקלאיים בחומרים חריפים, לפחות פעמיים בשבוע, עם מרסס גב ומרסס מפוח. ד. התובע היה גם קבלן ריסוס בפרדסים מ- 1980 ועד 1982. ה. חומרי ההדברה שעימם משתמש התובע כוללים חומרים קוטלי עשבים, משמידי מזיקים, חומרי הזנה, כוללים סופר פוספט המכיל תחמוצת זרחן סידן וגופרית, אמין גופרתי-חנקני, חנקן צרוף דיזיקטול, פרתיון, וקוטלי חרקים אחרים מקבוצת האורגנו-זרחניים, ותכשירי כלור ומדבירי מחלות כולל בשיטת אידוי. בהודעתו לבטוח הלאומי נקב התובע בחומרים נוספים והם חומרי ורטימיק, לנט, סימבוש, טימיק, פרתיון, מתיל -בסומיד לחיטוי קרקע. (במידה שהשמות אינם נכונים, הדבר נובע מכתב יד לא ברור של חוקר הבטוח הלאומי - ח.ש.). ו. בתצהירו טוען התובע, שבזמן הריסוס עם החומר, הוא נכנס לו דרך הפה ודרך האף לאף, ונספג לוג גם בעור, ובזמן האידוי הוא גם נושם אותו. ז. כחצי שנה לפני אישפוזו לניתוח ב- 11.9.93 התחיל התובע להרגיש בצרידות וקשיים בדיבור. הוא פנה לרופאה פרטית והיא אמרה לו שיש לו התעבות במיתרי הקול. לאחר מכן הוא פנה לקופ"ח בנתניה וד"ר לנקריץ הפנתה אותו לבית חולים מאיר. ח. ב- 1993 נתגלה סרטן בגרונו של התובע והוא עבר כריתת מחצית הגרון, ומאז הוא סובל מצרידות קשה וחוסר מוחלט כמעט של קול. התובע טען, שהתקשורת שלו עם אנשים נפגעה ואינו יכול לחזור לחקלאות. ט. בהודעתו של התובע בפני החוקר של הבטוח הלאומי טען התובע, שהוא עישן 15 סיגריות ליום במשך 5 שנים. ד"ר אופיר בחוות דעתו מציין, כי התובע אמר לו שהוא מעשן שנים רבות עד 10 סיגריות ביום. עיון בתיק קופ"ח של התובע ב- 19.8.93 גם בפני הרופא הכללי וגם בפני ד"ר סנדלר כתוב, שהתובע עישן 3 קופסאות ביום, ו- HEAVY SMOKER; בתיק הכללי רשום שב- 21.12.93 התובע הפסיק לעשן. 9. המומחה מתבקש להשיב: א. מהי המחלה ממנה סובל התובע, ושבגינה אושפז ונותח בבי"ח? - נא לפרט. ב. האם קיים קשר סיבתי בין מחלת התובע לבין עבודתו? - נא לפרט. ג. האם סבור כב' המומחה כי התובע לקה במחלת מקצוע, כמשמעותה בתקנות הבטוח הלאומי? - נא לפרט. ד. האם עולה מהנתונים העובדתיים והממצאים שבחומר הרפואי, שהתובע היה חשוף יותר מאדם אחר בגילו ללקות במחלה שממנה הוא סובל, ואם כן - מהם נתונים אלה? - נא לפרט. ה. האם תרמה עבודתו של התובע להופעת המחלה אצלו במועד שהופיעה, הרבה פחות מהנתונים האישים שהיו בתובע, ומה מביא את כבוד המומחה למסקנה זו? ו. האם אותו ליקוי נגרם ע"י רצף אירועים שניתן לאתרם בזמן ובמקום; היינו, האם כל פעולה ופעולה שביצע התובע כמתואר בפרק העובדות לעיל, היתה בגדר אירוע שגרם לנזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטרפות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאו לליקויו של התובע בגרונו, כדוגמת טיפטוף טיפות מים המחוררים חור באבן; או שאותו ליקוי הינו תוצאה של תהליך תחלואי מתמשך? רפואהמינוי מומחהמומחה רפואימומחה