לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי

פסק דין 1. בפני תביעה לתשלום דמי אבטלה. 2. הנתבע דחה תביעת התובעת שהוגשה אליו בתאריך: 20.05.97, מהנימוק כי לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק) ושאין התובעת בגדר "מובטל" משלא נותקו יחסי עובד ומעביד בינה לבין המעביד לפי סעיף 163 (א) לחוק. 3. בפני בית הדין העידה התובעת וכן הגב' סימון רובטו (להלן: "רובטו"). ב"כ הנתבע זימן למתן עדות את מר אפי ניב-המעביד (להלן: "ניב"). 4. לאחר שמיעת עדות המעביד, הצהירה ב"כ הנתבע כי התובעת הועסקה אצל ניב בתקופה הנטענת על ידה, ופוטרה. 5. לאחר שמיעת העדויות ובחינת חומר הראיות, להלן החלטתי : א. התובעת הועסקה כשכירה בחברת בידור ובמה הפקות בע"מ, בתפקיד מנהלת חנות, החל מיום: 01.06.96 ועד יום: 28.03.97, על בסיס משכורת חודשית. ב. התובעת עבדה בהיקף של משרה מלאה, משעה: 09:30 בבוקר ועד לשעה: 19:30 בערב, וקיבלה שכרה לרבות בגין שעות נוספות כמפורט בתלושי השכר. ג. התובעת פוטרה מעבודתה. ד. התובעת התייצבה בשירות התעסוקה בת"א בתאריך: 31.03.97. 6. המסקנה המתבקשת מהעובדות המפורטות לעיל כי התובעת צברה 250 ימי עבודה, עובר למועד הקובע, וכנדרש עפ"י סעיף 161 (1) (א) לחוק. מכאן שהתובעת השלימה את תקופת האכשרה כמתחייב עפ"י חוק וקמה לה זכאותה לתשלום דמי אבטלה. תקופת אכשרהביטוח לאומי